Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στη Θερμοδυναμική

Έχω ανεβάσει ένα e-test με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη θερμοδυναμική. Μετά την απάντηση μπορεί ο “διαγωνιζόμενος” να βλέπει και την εξήγηση. Συνέχεια ανάγνωσης

Άσκηση υπολογισμού έργου, μεταβολής εσωτερικής ενέργειας και θερμότητας

462334154Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Δημήτρης Αναγνώστου στις 2 Δεκέμβριος 2011 στις 2:58 στην ομάδα Φυσική Β΄Λυκείου

Επισυνάπτω μια άσκηση πάνω στους υπολογισμούς έργου, μεταβολής εσωτερικής ενέργειας και θερμότητας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Θερμικές μηχανές. Ένα άλλο Test

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Δεκέμβριος 2010 και ώρα 14:00

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί μια ποσότητα μονοατομικού αερίου το οποίο διαγράφει την παρακάτω κυκλική μεταβολή:

α) Από την κατάσταση Α με όγκο 10L και πίεση 4∙105Ν/m2, θερμαίνεται ισόχωρα ερχόμενο σε κατάσταση Β με πίεση 10∙105Ν/m2. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας κύκλος καλύτερος και από Carnot!!!…

image002Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Δεκέμβριος 2010 και ώρα 19:00

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί μια ποσότητα μονοατομικού αερίου η οποία διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η μεταβολή ΑΒ είναι ισόθερμη, οι ΒΓ και ΔΑ αδιαβατικές, ενώ η ΓΔ πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση. Συνέχεια ανάγνωσης

Κύκλος Carnot. Φύλλο εργασίας.

image002-6Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Δεκέμβριος 2010 και ώρα 10:57

Δίνεται ο κύκλος Carnοt του σχήματος, όπου VΑ=10L, VΒ=20L, ΤΑ1=500Κ, ΤΓ= Τ2=300Κ, ΡΑ=105 Ν/m2 και Cv=3R/2.

Η μεταβολή ΑΒ ονομάζεται ……………………………….. Κατά τη διάρκειά της το αέριο Συνέχεια ανάγνωσης

Θερμικές μηχανές. Φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Νοέμβριος 2010 και ώρα 14:30

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται μια ατμομηχανή. Συνέχεια ανάγνωσης

Θερμικές μηχανές. Ένα Test

image002-18Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Νοέμβριος 2010 και ώρα 9:00

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί μια ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου και εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος όπου μεταβολή ΒΓ είναι ισόθερμη. Δίνεται ότι ln2=0,7 και 1atm= 105Ν/m2. Συνέχεια ανάγνωσης

Απόδοση θερμικής μηχανής.

image002-17Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Νοέμβριος 2010 και ώρα 20:30

Μια θερμική μηχανή στρέφεται με συχνότητα f=30Ηz (εκτελεί 30 κύκλους το δευτερόλεπτο), διαγράφοντας την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου η μεταβολή ΑΒ είναι αδιαβατική: Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ευθύγραμμη μεταβολή σε μια θερμική μηχανή.

image002-15Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Νοέμβριος 2010 και ώρα 21:22

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει την κυκλική μεταβολή του παρακάτω σχήματος, όπου κατά τη διάρκεια της ΑΒ, απορροφά θερμότητα 4.200J.

i) Να υπολογιστεί η απόδοση της θερμικής μηχανής. Συνέχεια ανάγνωσης

Γραμμομοριακή θερμότητα αερίου.

image002-13Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Νοέμβριος 2010 και ώρα 13:02

Μια ποσότητα αερίου απορροφώντας θερμότητα 4.000J πηγαίνει από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β, ευθύγραμμα όπως το σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

1ος Θερμοδυναμικός νόμος σε μεταβολές αερίων.

image002-10Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Νοέμβριος 2010 και ώρα 21:30

Ένα αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου ΡΑ=4.105 N/m2, VΑ=20L και VΒ=40L. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο ερωτήσεις σε μια μεταβολή.

image002-9Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Νοέμβριος 2010 και ώρα 23:00

Ένα αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου ΡΑ=4.105 N/m2, VΑ=20L και VΒ=40L.

Αν κατά την μεταβολή ΑΒ το αέριο προσλαμβάνει θερμότητα 15.000J, ενώ κατά την με ταβολή ΒΓ αποβάλλει θερμότητα 7.000J, να βρεθούν το έργο, η Συνέχεια ανάγνωσης