Πως θα κινηθούν οι ράβδοι;

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Ax και Γy, πολύ μεγάλου μήκους απέχουν μεταξύ τους απόσταση L=1m, έχουν αμελητέα αντίσταση και συνδέονται με ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και εσωτερικής αντίστασης r. Συνέχεια ανάγνωσης

Τρεις ισορροπίες και κλείσιμο διακόπτη

Ένας αγωγός ΑΓ με αντίσταση R, ισορροπεί όπως στα σχήματα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο  μαγνητικό πεδίο έντασης Β, διαρρεόμενος από ηλεκτρικό ρεύμα, που οφείλεται σε πηγή ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r, η οποία συνδέεται στην κορυφή των δύο στύλων. Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητική αιώρηση τραίνου

Α) Η αρχή λειτουργίας
Ένα μακρύ ευθύγραμμο σύρμα, βρίσκεται στο επίπεδο που ορίζει ένας ορθογώνιος συρμάτινος βρόγχος και είναι τοποθετημένο παράλληλα στις μεγαλύτερες πλευρές του ορθογωνίου όπως στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία και επιτάχυνση αγωγού.

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΑΓ μάζας 50g και μήκους 1m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=5 Α, με φορά από το Α στο Γ και μπορεί να κινείται κατακόρυφα σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 1m. Συνέχεια ανάγνωσης

Να βρούμε το ρυθμό μας…

Καλή σχολική χρονιά σε όλους

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy, πολύ μεγάλου μήκους, έχουν αμελητέα αντίσταση και ενώνονται με αγωγό ΑΓ αντίστασης R1. Το επίπεδο των αγωγών Αx και Γy είναι κάθετο στις γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου μέτρου Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητισμός 2

Μια παρουσίαση για τον Ηλεκτρομαγνητισμό της Γ΄ Λυκείου
Πρόκειται για το δεύτερο μέρος (§4.6 Επαγωγή) του κεφαλαίου. Μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, κατά την παράδοση του μαθήματος στην τάξη και ως βοηθητικό μέσο για το διάβασμα των μαθητών στο σπίτι. Συνέχεια ανάγνωσης

Πτώση Πλαισίου

Ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=2m αφήνεται να πέσει ελεύθερα μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β=1Τ, που είναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποια η σχέση των ροπών?

Το κόκκινο πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα Ι και έχει επιφάνεια S.

Το μαύρο πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα Ι και έχει επιφάνεια 2S. Συνέχεια ανάγνωσης

Το σωληνοειδές και ο διακόπτης

Στο διπλανό κύκλωμα, με το διακόπτη δ κλειστό το ιδανικό βολτόμετρο δείχνει ένδειξη V1=0,75Ε, όπου Ε η ΗΕΔ της πηγής, ενώ στο σημείο Μ, στο μέσον του σωληνοειδούς, η ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο Β1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητισμός Γ’ Λυκείου

Καλησπέρα σε όλους, παραθέτω τη δική μου (ε, όχι εντελώς, πολλά τα πήρα από το ylikonet 🙂 ) προσπάθεια συμμαζέματος του σχολικού ηλεκτρομαγνητισμού. Δεκτές όλες οι παρατηρήσεις! Συνέχεια ανάγνωσης

Η απόκλιση της βελόνας

Α. Εάν μια μαγνητική βελόνα βρεθεί εντός μαγνητικού πεδίου τότε ο βόρειος πόλος της δείχνει τη φορά των δυναμικών γραμμών του πεδίου με τον άξονά της παράλληλο στις δυναμικές γραμμές. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο ευθύγραμμος αγωγός παράλληλος στον κυκλικό

Ένας κυκλικός αγωγός, κέντρου Ο και ακτίνας R=0,2m με το επίπεδό του κατακόρυφο, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1= 2Α. Στο σχήμα βλέπετε ένα οριζόντιο επίπεδο (π) που περνά από το κέντρο του κυκλικού αγωγού. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 26
1 2 3 4 5 6 26