Το μαγνητικό πεδίο στα άκρα σωληνοειδούς.

Στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται:
Η ένταση του μαγνητικού πεδίου κοντά στα άκρα του σωληνοειδούς αποδεικνύεται ότι έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου της έντασης στο κέντρο του σωληνοειδούς.

Συνέχεια ανάγνωσης

 Η επαγωγή και η τριβή.

Ο α­γω­γός ΚΛ έ­χει μή­κος 1m και κι­νεί­ται οριζόντια ό­πως στο σχή­μα, σε επαφή με τους δυο παράλληλους αγωγούς-οδηγούς  Αx και Γy, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση, ενώ τα άκρα τους συνδέονται μέσω αντιστάτη με αντίσταση R=3Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Αμπερόμετρα DC, ΑC και ο Kirchhoff.

  1. Στο διπλανό σχήμα, δείχνεται ένα τμήμα κυκλώματος, που συνδέεται με ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος και στο οποίο έχουμε συνδέσει τρία αμπερόμετρα συνεχούς. Συνέχεια ανάγνωσης

Άλλη μια πτώση πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο

Ένα ορθογώνιο πλαίσιο αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος, με το επίπεδό του κατακόρυφο και την πλευρά ΑΒ οριζόντια. Συνέχεια ανάγνωσης

Όχι δεν θέλουμε κίνηση πλαισίου!

Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s, με την επίδραση κατάλληλης οριζόντιας δύναμης F, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς ΑA1 και ΓΓ1 χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Απόσβεσης Ταλαντώσεων

Αγώγιμο σώμα Σ μπορεί να κινείται χωρίς τριβές ανάμεσα σε δύο κατακόρυφους αγωγούς, μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο μέτρου |B|, όπως φαίνεται στο Σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Πίεση Μαγνητικού Πεδίου

Η ανάρτηση του  Παντελή Παπαδάκη Πειραματικές Αλληλεπιδράσεις στάθηκε αφορμή για να αναζητήσω ένα παράδειγμα που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθητές της Γ’ Λυκείου, σχετικά με την έννοια «Πίεση Μαγνητικού Πεδίου». Συνέχεια ανάγνωσης

Πειραματικές αλληλεπιδράσεις.

Ανάμεσα στους πόλους ενός πεταλοειδή μαγνήτη βρίσκεται ένας ευθύγραμμος αγωγός, κάθετος στο επίπεδο των σκελών του μαγνήτη ,στον οποίο μπορούμε να διαβιβάσουμε συνεχές σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Πηνίο και Μαγνήτης

 

Το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα και βρίσκεται ακίνητο απέναντι από το μαγνήτη. Γνωρίζουμε ότι όταν ένα πηνίο διαρρέεται από ρεύμα συμπεριφέρεται σαν μαγνήτης. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια διδακτική πρόταση στην Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή.

Επέλεξα αυτή την πρόταση Διδασκαλίας στην Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή

γιατί περιέχει ένα ικανό αριθμό διδακτικών πληροφοριών.  Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 18
1 2 3 4 5 6 18