Μια ισορροπία και μια πτώση αγωγού.

Οι δύο κατακόρυφοι αγωγοί Δx και Ζy, χωρίς αντίσταση, συνδέονται στα πάνω τους άκρα μέσω αντιστάτη με αντίσταση R=1Ω, ενώ μεταξύ x και y συνδέεται μια πηγή με ΗΕΔ Ε=4V, χωρίς εσωτερική αντίσταση, ένα ιδανικό αμπερόμετρο, ενώ το κύκλωμα κλείνει με έναν διακόπτη δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο αγωγοί και το φαινόμενο της επαγωγής

Δυο ευθύγραμμα παράλληλα μεταλλικά σύρματα ΚΛ και ΜΝ μεγάλου μήκους, χωρίς αντίσταση, βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο, σε απόσταση l = 1m μεταξύ τους, Συνέχεια ανάγνωσης

Άνοδος και κάθοδος ράβδου…

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Αx, Γy, πολύ μεγάλου μήκους, έχουν αμελητέα αντίσταση και ενώνονται με αγωγό ΑΓ αντίστασης R. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα πηνίο, ένα ελατήριο και δυο μαγνητικά πεδία

Το οριζόντιο αριστερόστροφο σωληνοειδές Σ του σχήματος, έχει Ν σπείρες αντίσταση R και βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης κάθετης στο επίπεδο κάθε σπείρας, Συνέχεια ανάγνωσης

Λίγα επαναληπτικά Β’, Γ’ και Δ’ θέματα ηλεκτρομαγνητισμού

Για όποιον ενδιαφέρεται, δημοσιεύω εδώ τα δικά μου επαναληπτικά θέματα στον ηλεκτρομαγνητισμό, όσα σκοπεύω να κάνω στα μαθήματα εξ’ αποστάσεως λόγω covid-19. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο δαχτυλίδια κυλάνε και μαγνητίζουν…

Δυο λεπτοί δακτύλιοι Δ1 και Δ2, από το ίδιο υλικό και ίδιας διατομής , αφήνονται σε κεκλιμένο επίπεδο, να κυλίσουν χωρίς ολίσθηση. Συνέχεια ανάγνωσης

Πολύ μικρή επανάληψη θεωρίας #2-Επαγωγή

Μικρή (πολύ μικρή) επανάληψη θεωρίας #2-Επαγωγή (για μαθητές)

Η ανάρτηση αυτή, επίσης, αφορά στα παιδιά που είναι σπίτι…Είναι κατασκευασμένη για τους μαθητές μου (άρα να με συγχωρέσουν για ένα πιο προσωπικό ύφος)… Συνέχεια ανάγνωσης

Μικρή επανάληψη θεωρίας #1-Ηλεκ/σμός (για μαθητές)

Η ανάρτηση αφορά στα παιδιά που είναι σπίτι και δεν έχουν τη δυνατότητα για μαθήματα…μπορούν  να δουν τα λάθη τους… Συνέχεια ανάγνωσης

Το μαγνητικό πεδίο στα άκρα σωληνοειδούς.

Στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται:
Η ένταση του μαγνητικού πεδίου κοντά στα άκρα του σωληνοειδούς αποδεικνύεται ότι έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου της έντασης στο κέντρο του σωληνοειδούς.

Συνέχεια ανάγνωσης

 Η επαγωγή και η τριβή.

Ο α­γω­γός ΚΛ έ­χει μή­κος 1m και κι­νεί­ται οριζόντια ό­πως στο σχή­μα, σε επαφή με τους δυο παράλληλους αγωγούς-οδηγούς  Αx και Γy, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση, ενώ τα άκρα τους συνδέονται μέσω αντιστάτη με αντίσταση R=3Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Αμπερόμετρα DC, ΑC και ο Kirchhoff.

  1. Στο διπλανό σχήμα, δείχνεται ένα τμήμα κυκλώματος, που συνδέεται με ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος και στο οποίο έχουμε συνδέσει τρία αμπερόμετρα συνεχούς. Συνέχεια ανάγνωσης
Page 1 of 19
1 2 3 4 5 6 19