Οι δύο όψεις της επαγωγής

k5

Η ράβδος ΑΓ μήκους ℓ=1m και μάζας m=0,5kg μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, σε επαφή με τους οριζόντιους αγωγούς xx΄ και yy΄ παραμένοντας συνεχώς κάθετη σε αυτούς. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια απαγορευμένη άσκηση (5.66) ελαφρά «πειραγμένη»

Δύο παράλληλοι, οριζόντιοι αγωγοί Δχ, Ζy χωρίς αντίσταση, που απέχουν μεταξύ τους L=0,5m, συνδέονται στα άκρα τους με ιδανικό πηνίο (δηλαδή θεωρούμε αμελητέα την αντίστασή του). Συνέχεια ανάγνωσης

Το κλείσιμο του διακόπτη μετά την εκκίνηση του αγωγού

Οι κατακόρυφοι αγωγοί Αx και Γy του σχήματος έχουν πολύ μεγάλο μήκος, ασήμαντη αντίσταση και τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται μέσω ανοικτού διακόπτη δ με σύρμα αντίστασης R = 40Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μοτεράκι με υδράργυρο

 

Ένας λεπτός μεταλλικός δίσκος ακτίνας r = 0,2m, μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο του Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η οριακή ταχύτητα και το κλείσιμο του διακόπτη

Ο αγωγός ΚΛ αφήνεται να κινηθεί κατακόρυφα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους Ax και Γy, όπως στο σχήμα, τη στιγμή to=0. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν η ΗΕΔ επαγωγής μεταβάλλεται με γνωστό τρόπο

Πάνω στον οριζόντιο πάγκο του εργαστηρίου βρίσκεται ένα τετράγωνο συρμάτινο πλαίσιο Π πλευράς α = 1m, που παρουσιάζει αντίσταση ανά μονάδα μήκους R*=0,5Ω/m. Στο χώρο έχουμε δημιουργήσει κατακόρυφο Συνέχεια ανάγνωσης

258. Κίνηση Ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο

Ο αγωγός ΚΛ μήκους L=0,4m και εσωτερικής αντίστασης RΚΛ=0,05Ω, ισορροπεί στη θέση που δείχνεται στο σχήμα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy, Συνέχεια ανάγνωσης

Στα όρια της νομιμότητας…

Πως θα βρούμε την πολικότητα της επαγωγικής τάσης μιας κινούμενης ράβδου, σε ΟΜΠ, με δύο τρόπους. Συνέχεια ανάγνωσης

Δίδυμες διατάξεις με μια διαφορά στην …πηγή.

Στο σχήμα βλέπετε τα κυκλώματα (Ι) και (ΙΙ) ,καθ’ένα από τα οποία αποτελείται από δύο πηνία τυλιγμένα στις απέναντι πλευρές ενός σιδηροπυρήνα εκ των οποίων το αριστερό(πρωτεύον) τροφοδοτείται από πηγή, Συνέχεια ανάγνωσης

Η επιβράδυνση του αγωγού στο μαγνητικό πεδίο

Ο αγωγός ΔΖ μάζας m=0,5kg και μήκους ℓ=1m, κινείται οριζόντια σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς ΑΑ1 και ΓΓ1 μήκους d=5m, χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, Συνέχεια ανάγνωσης

Επαγόμενο φορτίο

 Ένας μαγνήτης περνά μέσα από ένα δακτύλιο και κατόπιν μέσα από ένα σύρμα με δύο όμοια κυκλικά τυλίγματα με αυτά του μονού δακτυλίου, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Ο μαγνήτης και στις δύο περιπτώσεις κινείται με ίδια ταχύτητα και με κατάλληλο τρόπο φροντίζουμε Συνέχεια ανάγνωσης

Υπολογισμός διακινούμενου φορτίου από το εναλλασσόμενο ρεύμα

Το πλαίσιο μιας γεννήτριας στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου με τον άξονα περιστροφής του να είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο. Η γεννήτρια αυτή τροφοδοτεί αντιστάτη. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 14
1 2 3 4 5 6 14