Ε.Ρ.: Ερωτήσεις Π. Ε. Α’ και Β’ Θέματος.

Στην ανάρτηση υπάρχουν 23 ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε περιεχόμενο Α’ θέματος και 12 ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε περιεχόμενο Β’ θέματος (σε κείμενο word). Συνέχεια ανάγνωσης

Διαδικτυακό Τεστ Ηλεκτρομαγνητισμού

Σε Google Form ένα τεστάκι με θέματα από τους καλούς συναδέλφους του Υλικού, για χρήση σε τηλεμάθημα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η ενεργός ένταση του ημιανορθωμένου

Αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από το αρμονικά εναλλασσόμενο ρεύμα του σχήματος (α). Συνέχεια ανάγνωσης

Επαναληπτικό διαγώνισμα στον ηλεκτρομαγνητισμό

Στη διάταξη του σχήματος δίδεται R1 = 2Ω ,  το τρίγωνο ΚΛΜ είναι ισόπλευρο με πλευρά α = 0,6 m ,  και από τις κορυφές του Μ , Λ   διέρχονται κάθετα στο επίπεδό του δυο ευθύγραμμα αγώγιμα σύρματα  μεγάλου μήκους που διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα με εντάσεις Ι1 = Ι2Συνέχεια ανάγνωσης

Που θα αποκτήσει υορ;

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος μάζας m και μήκους ℓ, είναι οριζόντιος και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β (με φορά προς τον αναγνώστη και κάθετο προς τους Αx και Γy). Συνέχεια ανάγνωσης

Φ.Ε. στο περιστρεφόμενο πλαίσιο-Εναλλακτήρα

Πλαίσιο N=100 σπειρών, με εμβαδό Α=50cm2 η καθεμία, στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,1Τ, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω=100π rad/s, γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδό του και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλ/σμος: Ερωτήσεις Α’ και Β’ θέματος.

Στην ανάρτηση υπάρχουν 65 ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε περιεχόμενο Α’ θέματος και 35 ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε περιεχόμενο Β’ θέματος (σε κείμενο word). Συνέχεια ανάγνωσης

Διάφορα στο εναλλασσόμενο…

1

Ι) Δύο αντιστάτες παρουσιάζουν αντιστάσεις R1 και R2 και είναι συνδεμένοι έτσι ώστε τροφοδοτούμενη η συνδεσμολογία τους από πηγή εναλλασσόμενης τάσης της μορφής υ=Vημωt, να καταναλώνει  την μικρότερη ισχύ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια βολή προς τα πάνω και Επαγωγή (Μέρος 1ο)

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος (Α), μάζας m και μήκους ℓ, είναι αρχικά (t0=0) ακίνητος (υ0=0) , οριζόντιος στη θέση (1) και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, Συνέχεια ανάγνωσης

Εκτίμηση φορτίου μέχρι την οριακή ταχύτητα

Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=0,4m, ισορροπεί στη θέση που δείχνεται στο σχήμα, με την επίδραση μιας κατακόρυφης δύναμης F, μέτρου Fο=2Ν, σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy, οι οποίοι στα άνω άκρα τους συνδέονται μέσω αντίστασης R=0,2Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Η στιγμιαία ισχύς και ένα στρεφόμενο πλαίσιο …

Στο σχήμα 1 βλέπουμε τη γραφική παράσταση της στιγμιαίας ισχύος P του ρεύματος, που διαρρέει έναν αντιστάτη με αντίσταση R = 22Ω, που έχουμε συνδέσει στα άκρα Κ και Λ (σχήμα 2) ενός τετράγωνου πλαισίου, που στρέφεται Συνέχεια ανάγνωσης

Επαγωγή. Αγωγός σε μαγνητικό πεδίο

Η ομογενής μεταλλική ράβδος ΚΛ μήκους l=1m, μάζας m=0,1 Kg και αντίστασης RKΛ = 1Ω συνδέεται στα άκρα της με μικρούς μεταλλικούς δακτυλίους οι οποίοι μπορούν να ολισθαίνουν σε παράλληλες, μεταλλικές ράγες χωρίς τριβές.

Διαβάστε τη συνέχεια…

ή

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Page 1 of 31
1 2 3 4 5 6 31