Ο αγωγός πέφτει κατακόρυφα

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,1kg, μήκος ℓ=1m και αντίσταση r=1Ω. Σε μια στιγμή ο αγωγός αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Θεματάκια στην επαγωγή

Σε ένα πλαίσιο που βρίσκεται σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται ΗΕΔ από επαγωγή μεταβαλλόμενη με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Εεπ=0,1 t  (S.Ι) Συνέχεια ανάγνωσης

Από τη μαγνητική ροή στην επαγωγή

 Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy μήκους d=2m, χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,3Τ, το οποίο εκτείνεται στην περιοχή που ορίζεται από τους αγωγούς Αx και Γy. Συνέχεια ανάγνωσης

Γραπτή Εξέταση στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Ευθύγραμμος ακλόνητος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα Ι1=10Α. Δεύτερος αγωγός ΚΛ, μήκους L=0,2m, παράλληλος στον πρώτο, μπορεί να κινείται εφαπτόμενος πάνω σε δύο οριζόντιες παράλληλες ράγες, χωρίς τριβές, ενώ διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι2. Το επίπεδο που ορίζουν οι δύο αγωγοί είναι οριζόντιο, ενώ βρίσκονται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β.

Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1 , παραμένει ακίνητος στη θέση αυτή.

Γ1. Ποιο το μέτρο της έντασης Β του κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου;

Γ2. Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση x>d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1, τι είδους κίνηση θα εκτελέσει; Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

Γ3. Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση x<d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1, τι είδους κίνηση θα εκτελέσει; Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

Δίνεται: Κμ=10-7 Ν/Α2

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Και δαχτυλίδι μέση…!

Ένας μαγνήτης συγκρατείται κατακόρυφος, με το βόρειο (Ν) πόλο του προς τα κάτω, σε αρκετή απόσταση (σχετικά μεγάλη) από ένα ακλόνητο μεταλλικό κυκλικό δακτύλιο που έχει το επίπεδό του οριζόντιο και ο κατά μήκος άξονας του μαγνήτη περνά από το κέντρο του δακτυλίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Το πέρασμα ενός μαγνήτη από το δακτυλίδι

Ένας μαγνήτης πέφτει κατακόρυφα, περνώντας μέσα από ένα μεταλλικό κυκλικό δακτύλιο με το επίπεδό του οριζόντιο, όπως στο σχήμα. Ο δακτύλιος συγκρατείται ακίνητος, στη θέση που φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας δακτύλιος διέρχεται απο ένα μαγνήτη

Ένας δακτύλιος πλησιάζει έναν ακίνητο ραβδόμορφο μαγνήτη με το επίπεδό του κάθετο στο μαγνήτη, κινούμενος με σταθερή ταχύτητα όπως φαίνεται στο σχήμα 1 και τελικά εξέρχεται από αυτόν. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace και φθίνουσα ταλάντωση

 

Ο αγωγός ΚΛ έχει μήκος L , μάζα m και εμφανίζει αντίσταση R. Ο αγωγός μπορεί να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο που ορίζουν οι αγωγοί Αx, Γy, οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση (τα άκρα Α και Γ συνδέονται με αγωγό αμελητέας αντίστασης). Συνέχεια ανάγνωσης

Ο πολυπρόσωπος κανόνας του Lenz.

Μια διατύπωση:

Το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε να αντιστέκεται στο αίτιο που το προκαλεί. Συνέχεια ανάγνωσης

Τι θα κάνει το πλαίσιο, αν κλείσουμε το διακόπτη;

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν ένα ανοικτό κύκλωμα (Κ), το οποίο περιλαμβάνει μια πηγή με έναν αντιστάτη και ένα αγώγιμο τετράγωνο πλαίσιο (Π), το ένα δίπλα στο άλλο, όπως στο σχήμα (σε κάτοψη). Συνέχεια ανάγνωσης