Ηλεκτρομαγνητισμός: κριτήριο αξιολόγησης 2

Δύο ευθύγραμμοι και παράλληλοι αγωγοί Α και Β “απείρου μήκους” απέχουν μεταξύ τους κατά d και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα εντάσεων Ι1 ο ένας και Ι2 ο άλλος όπως φαίνεται στο σχήμα.
Να προσδιορισθεί η θέση σημείου όπου η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι δύο Χ

Δύο ασύμβατα κάθετοι αγωγοί.

Στο επίπεδο της σελίδας υπάρχει ένας ευθύγραμμος αγωγός, ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι1. Συνέχεια ανάγνωσης

Εκ μεταποιήσεως… κάπως αλλιώς κι αλλιώτικα

Ευθύγραμμος ομογενής αγωγός ΔΗ μήκους (ΔΗ)=L=2m και αντίστασης ανά μονάδα μήκους R*=4Ω/m εκτελεί μεταφορική ομαλή κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ=10m/s . Συνέχεια ανάγνωσης

Η μεταβολή της έντασης Μ.Π. σε ένα πλαίσιο

Ένα ορθογώνιο, βρίσκεται με το επίπεδό του κάθετο σε ένα μαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου μεταβάλλεται, όπως στο διπλανό διάγραμμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητισμός: κριτήριο αξιολόγησης 1

Από μικρό ύψος αφήνουμε να πέσει ένας ραβδόμορφος μαγνήτης Μμε τρόπο που φαίνεται στο σχήμαώστε να περάσει μέσα από ένα οριζόντιο μεταλλικό δακτύλιο Δ που συγκρατείται κατάλληλα σε μικρότερο ύψος. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ”Rock – Διασκευή” σε μια ”Κλασική- Άσκηση”

Μια ”Rock – Διασκευή” σε μια ”Κλασική- Άσκηση” του Σχολικού Βιβλίου 

Στο πρόβλημα 28 του σχολικού βιβλίου στον Ηλεκτρομαγνητισμό

προσπάθησα να δώσω μια ”Ανάσα … Δροσιάς”. Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση σε ομογενές και μη ομογενές μαγνητικό πεδίο

1) Στο διπλανό σχήμα, ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο ΑΓΔΖ κινείται οριζόντια σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όταν συναντά μια περιοχή στην οποία υπάρχει ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο. Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταφορική κίνηση και Η/Μ Επαγωγή….κάπως αλλιώς

Ευθύγραμμος ομογενής αγωγός ΔΗ μήκους (ΔΗ)=1,6m και αντίστασης R=8Ω εκτελεί μεταφορική ομαλή κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ=10m/s . Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητισμός: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής σε κάποιο σημείο του μαγνητικού πεδίου, που δημιουργείται στο εσωτερικό σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύμα, σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει, παριστάνεται με την ευθεία: Συνέχεια ανάγνωσης

Ράβδοι και απλή αρμονική ταλάντωση

Οι ομογενείς ράβδοι ΚΛ και ΜΝ έχουν μήκη L1 = L2 =1m (= L), ωμικές αντιστάσεις R1 = R2 = 1Ω (= R) και μάζες m1 και m2. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν δεν στρέφεται το πλαίσιο, αλλά…

Ο μαγνήτης

Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,5m και με αντίσταση R=0,5Ω, βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές γραμμές, όπως στο διπλανό σχήμα (σε κάτοψη). Συνέχεια ανάγνωσης

Επαγωγή και δύο αγωγοί

Οι οριζόντιοι αγωγοί ΑΓ και ΔΖ, με ίσες αντιστάσεις R1=R2=R, μπορούν να κινούνται σε επαφή με δύο οριζόντιους στύλους, χωρίς αντίσταση, μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο. Συνέχεια ανάγνωσης