Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή στον “χειρότερο” αγωγό

Ο επίπεδος αγωγός ΑΒ…Ω, ο …“χειρότερος”, περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από σημείο Ο του επιπέδου του. Στην περιοχή υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μαγνητικής επαγωγής Β, κάθετης στο επίπεδό του. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα τυχαίο αρχικά και ορθογώνιο τελικά επίπεδο σύρμα …στρέφεται

Α) Θεωρούμε έναν επίπεδο συρμάτινο αγωγό ΑΓΔ τυχαίου σχήματος, σε χώρο όπου υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετης στο επίπεδο του αγωγού. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας συρμάτινος αγωγός τυχαίου σχήματος

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ένας  επίπεδος συρμάτινος αγωγός ΑΓΔ τυχαίου σχήματος ο οποίος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή μεταφορική ταχύτητα μέτρου v  κάθετα  στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης μέτρου Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Η τσουλήθρα του μαγνήτη

Στην διπλανή διάταξη ο μαγνήτης μάζας m = 0,1 kg μπορεί να κινείται χωρίς τριβές στο ημικύκλιο. Αφήνεται από ύψος h = 0,8 m και στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του περνά μέσα από τον δακτύλιο αντίστασης R. Συνέχεια ανάγνωσης

Η πτώση των μαγνητών

Δύο μικροί όμοιοι μαγνήτες αφήνονται ταυτόχρονα από ύψος h από το έδαφος, να πέσουν. Στην πορεία τους περνούν από δύο οριζόντιους σταθερούς κυκλικούς αγωγούς, όπου ο δεύτερος παρουσιάζει μια μικρή εγκοπή. Συνέχεια ανάγνωσης

Τάση από επαγωγή στα άκρα αγωγού στρεφομένου μέσα σε μαγνητικό πεδίο

Ευθύγραμμος μεταλλικός αγωγός μήκους l βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από το ένα άκρο του, Συνέχεια ανάγνωσης

Η μαγνητική ροή και ο κυκλικός αγωγός

Στο σχήμα βλέπετε έναν οριζόντιο κυκλικό αγωγό (ένα κυκλικό πλαίσιο) με αντίσταση R=2Ω και την κάθετο στο επίπεδό του, στο κέντρο του Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας περίεργος συρμάτινος αγωγός στρέφεται

Με ένα εύκαμπτο σύρμα κατασκευάζουμε τον επίπεδο αγωγό ΑΓΔΖΗ του σχήματος.  Τα μήκη των τμημάτων του είναι ΑΓ = 2α και ΓΔ = ΔΖ = ΖΗ = α και οι γωνίες Γ = Δ =Ζ = 900. Συνέχεια ανάγνωσης

Η μαγνητική ροή και το επαγωγικό ρεύμα.

Ένα ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Το πλαίσιο, με πλευρές (ΑΒ)=1m και (ΒΓ)=0,4m έχει αντίσταση R=0,5Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Τι θα συμβεί με το κλείσιμο του διακόπτη;

Τρεις παραλλαγές σε ένα θέμα…

1)  Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΓΔΖ ηρεμεί με το επίπεδό του κατακόρυφο, δεμένο στο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, ενώ το μισό, βρίσκεται μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace σε ημικύκλιο

Ένας αγωγός σχήματος ημικυκλίου ακτίνας R, βρίσκεται με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς  μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Ο αγωγός διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης i. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα ορθογώνιο ρευματοφόρο πλαίσιο σε μαγνητικό πεδίο

 

Τι συμβαίνει όταν ένα ορθογώνιο πλαίσιο με πλευρές α και β, το οποίο διαρρέεται από ρεύμα με ένταση Ι, βρεθεί μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β; Συνέχεια ανάγνωσης