Εναλλασσόμενη τάση και περιστροφή πλαισίου

Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,5m  που δεν εμφανίζει αντίσταση, βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2/π Τ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Διάφορα στον ηλεκτρομαγνητισμό.

1)Σε επίπεδο κάθετο σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, δύο σημεία Α και Γ απέχουν μεταξύ τους απόσταση D ενώ η σχέση των μέτρων των εντάσεων του Μ.Π. στα δυό σημεία είναι ΒΑ=3ΒΓ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο αγρότης που σπούδασε …μηχανικός και η γεννήτρια

Ένας αγρότης –  που σπούδασε μηχανικός – θέλει να θέσει σε λειτουργία μια γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος, για να φωτίσει μια αποθήκη στο χωριό. Συνέχεια ανάγνωσης

Πτώση και στροφή αγωγού

Ο οριζόντιος αγωγός ΚΛ, βάρους w, είναι συνδεμένος με αγώγιμα κατακόρυφα σύρματα αμελητέας αντίστασης (ωμικής και τριβής) τα οποία στα πάνω άκρα τους Μ και Ν συνδέονται με ωμικό αντιστάτη αντίστασης R. Συνέχεια ανάγνωσης

Η περιστροφή του πλαισίου και το Ε.Ρ.

Το πλαίσιο του σχήματος αποτελείται από Ν=100 σπείρες όπου η καθεμιά έχει εμβαδόν Α=50cm2 και βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,1Τ. Συνέχεια ανάγνωσης

Από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια;

Δίνονται τα παρακάτω σχήματα, όπου στο (α) ένα πλαίσιο μπαίνει σε μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές γραμμές με σταθερή ταχύτητα, στο (β) αφήνουμε το μαγνήτη να πέσει κατακόρυφα και πλησιάζει ένα οριζόντιο κυκλικό πλαίσιο και στο (γ) σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία ράβδου και ηλεκτρική πηγή

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος έχει μάζα m και είναι εφαπτόμενη (στο σημείο Γ) σε ημικύκλιο ακτίνας R το οποίο έχει αμελητέα μάζα. Η ράβδος ισορροπεί σχηματίζοντας γωνία θ με το τραχύ οριζόντιο επίπεδο του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Γεωμετρία

Ένα σύρμα το οποίο παρουσιάζει αντίσταση ανά μονάδα μήκους R* , κάμπτεται σ’ ένα σημείο Ο, έτσι ώστε τα δύο τμήματα που προκύπτουν Οx , Oy να σχηματίζουν γωνία φ=60ο μεταξύ τους. Ένα άλλο σύρμα ΑΓ, όμοιο με το προηγούμενο, κινείται με σταθερή ταχύτητα υ κατά τη διεύθυνση της διχοτόμου της γωνίας φ, έτσι ώστε να είναι πάντα κάθετο στη διχοτόμο και να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα τμήματα Ox και Oy. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο xOy. Συνέχεια ανάγνωσης

Το ρεύμα παίρνει τη μικρότερη τιμή του.

Το επίπεδο του αγώγιμου παραλληλόγραμμου πλαισίου είναι κάθετο στο ομογενές μαγνητικό πεδίο. Συνέχεια ανάγνωσης

Πως μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος;

Μεταβάλλεται το ρεύμα στο πηνίο.

Στο δαχτυλίδι που περιβάλλει το πηνίο δημιουργείται επαγωγικό ρεύμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήματα πάνω σε δυο κομμένες εικόνες

Οι όμοιο αγωγοί- ράβδοι ΑΓ και ΔΖ έχουν μάζα 0,4kg, μήκος ℓ= 1m και κινούνται κατακόρυφα σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,4Τ. Συνέχεια ανάγνωσης