Η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε δύο σημεία

Στο σχήμα δίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές (ΑΒ)=6cm και (ΑΓ)=8cm. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια αγώγιμη ράβδος σε μαγνητικό πεδίο

Μια λεπτή ομογενής μεταλλική ράβδος ΟΑ, μήκους l=1m και μάζας m=0,3kg, μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Το σύνθετο μαγνητικό πεδίο και ένα πλαίσιο

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχουμε δύο παράλληλους οριζόντιους  ευθύγραμμους αγωγούς (Α) και (Β), πολύ μεγάλου μήκους σε απόσταση d=0,5m, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με εντάσεις Ι1=12 Α και Ι2=8 Α, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η max και το min…

Με ένα χάλκινο ισοπαχές σύρμα μήκους D που παρουσιάζει ωμική αντίσταση ανά μονάδα μήκους R* Ω/m φτιάχνουμε δύο όμοιους ημικυκλικούς αγωγούς τους οποίους τοποθετούμε Συνέχεια ανάγνωσης

Το ρεύμα στο τετράγωνο πλαίσιο

 1) Ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός, μεγάλου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι, περνώντας από το κέντρο ενός οριζοντίου τετράγωνου αγώγιμου πλαισίου ΑΒΓΔ, όπως στο σχήμα (στο δεύτερο σχήμα η ίδια εικόνα σε κάτοψη). Συνέχεια ανάγνωσης

Πώς θα κινηθεί τελικά ο αγωγός;

Τα άκρα Γ και Δ δύο παράλληλων οριζόντιων αγωγών ΓΜ και ΔΝ, οι οποίοι δεν έχουν ωμική αντίσταση, συνδέονται με αγωγό ΓΔ μήκους l = 0,5m, o οποίος επίσης δεν έχει ωμική αντίσταση. Οι αγωγοί ΓΜ και ΔΝ συνδέονται μέσω των ιδανικών αγωγών ΜΖ και ΝΡ με τους ιδανικούς οριζόντιους αγωγούς ΖΗ και ΡΣ, οι οποίοι απέχουν απόσταση l/2 και έχουν μεγάλο μήκος. Ευθύγραμμος ομογενής και ισοπαχής αγωγός ΚΛ μήκους l = 0,5m και αντίστασης R = 1Ω ολισθαίνει χωρίς τριβές στο οριζόντιο επίπεδο, που ορίζουν οι παραπάνω αγωγοί, σε επαφή με τους αγωγούς ΓΜ και ΔΝ και κάθετα σε αυτούς. Όσο ο αγωγός είναι σε επαφή με τους αγωγούς ΓΜ και ΔΝ, κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 4m/s, κάθετη σε αυτόν, υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης F, ομόρροπης με την ταχύτητά του. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, του οποίου η μαγνητική επαγωγή (ένταση) έχει μέτρο Β = 0,5T και είναι κάθετη στο επίπεδο των αγωγών.

α. να εξηγήσετε αναλυτικά ποιά είναι η φορά του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό ΚΛ και ποιά η πολικότητα της Η.Ε.Δ. από επαγωγή που θα αναπτυχθεί στα άκρα του.

β. να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης

γ. να υπολογίσετε το ρυθμό παραγωγής έργου εκ μέρους της δύναμης

Κάποια στιγμή ο αγωγός μπαίνει στην περιοχή που ορίζουν οι αγωγοί ΖΗ και ΡΣ και κάθετα προς αυτούς, ενώ συνεχίζει να δέχεται την ίδια οριζόντια δύναμη.

δ. να υπολογίσετε την Η.Ε.Δ. από επαγωγή στα άκρα του αγωγού αμέσως μετά τη διέλευσή του από τα σημεία Ζ και Ρ

ε. τι κίνηση θα εκτελέσει ο αγωγός, όσο θα βρίσκεται σε επαφή με τους αγωγούς ΖΗ και ΡΣ;

Θεωρήστε γνωστό, ότι η Η.Ε.Δ. από επαγωγή στα άκρα του αγωγού δίνεται από τη σχέση Eεπ = Β υ l.

Η λύση σε word

και σε pdf

Μια ισορροπία και μια πτώση αγωγού.

Οι δύο κατακόρυφοι αγωγοί Δx και Ζy, χωρίς αντίσταση, συνδέονται στα πάνω τους άκρα μέσω αντιστάτη με αντίσταση R=1Ω, ενώ μεταξύ x και y συνδέεται μια πηγή με ΗΕΔ Ε=4V, χωρίς εσωτερική αντίσταση, ένα ιδανικό αμπερόμετρο, ενώ το κύκλωμα κλείνει με έναν διακόπτη δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο αγωγοί και το φαινόμενο της επαγωγής

Δυο ευθύγραμμα παράλληλα μεταλλικά σύρματα ΚΛ και ΜΝ μεγάλου μήκους, χωρίς αντίσταση, βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο, σε απόσταση l = 1m μεταξύ τους, Συνέχεια ανάγνωσης

Άνοδος και κάθοδος ράβδου…

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Αx, Γy, πολύ μεγάλου μήκους, έχουν αμελητέα αντίσταση και ενώνονται με αγωγό ΑΓ αντίστασης R. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα πηνίο, ένα ελατήριο και δυο μαγνητικά πεδία

Το οριζόντιο αριστερόστροφο σωληνοειδές Σ του σχήματος, έχει Ν σπείρες αντίσταση R και βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης κάθετης στο επίπεδο κάθε σπείρας, Συνέχεια ανάγνωσης

Λίγα επαναληπτικά Β’, Γ’ και Δ’ θέματα ηλεκτρομαγνητισμού

Για όποιον ενδιαφέρεται, δημοσιεύω εδώ τα δικά μου επαναληπτικά θέματα στον ηλεκτρομαγνητισμό, όσα σκοπεύω να κάνω στα μαθήματα εξ’ αποστάσεως λόγω covid-19. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο δαχτυλίδια κυλάνε και μαγνητίζουν…

Δυο λεπτοί δακτύλιοι Δ1 και Δ2, από το ίδιο υλικό και ίδιας διατομής , αφήνονται σε κεκλιμένο επίπεδο, να κυλίσουν χωρίς ολίσθηση. Συνέχεια ανάγνωσης