ΘΕΜΑ B (Ευθύγραμμοι αγωγοί)

Ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΔ με Α =1 ορθή, έχει πλευρές α, γ και δ οι οποίες είναι γνωστές. Συνέχεια ανάγνωσης

Κύκλος περιγεγραμμένος σε τρίγωνο.

Με τρεις όμοιους ευθύγραμμους αγωγούς απείρου μήκους ,ομογενείς ,ισοπαχείς, μονωμένους, σχηματίζουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΓΔ φέρνοντας τους σε επαφή ανά δύο στα σημεία Α,Γ,Δ και τους τροφοδοτούμε με ρεύματα ίδιας έντασης i. Τα τμήματα ΑΓ , ΓΔ , ΔΑ έχουν μήκος L το καθ’ ένα. Συνέχεια ανάγνωσης

Βρες την ένταση, στο κέντρο του ημικυκλίου

Ένας κατακόρυφος αγωγός μεγάλου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και φτάνοντας σε ένα οριζόντιο επίπεδο (Π) συνδέεται με ημικυκλικό αγωγό στο σημείο Α, ενώ στο αντιδιαμετρικό του σημείο Γ, συνδέεται άλλος κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός, οπότε συνολικά έχουμε τον αγωγό του διπλανού σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Σημεία μηδενισμού του μαγνητικού πεδίου.

Οι δύο μεγάλου μήκους αγωγοί του σχήματος βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Δεν επικοινωνούν ηλεκτρικά. Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο σωληνοειδές

Τα άκρα ενός σωληνοειδούς είναι συνδεδεμένα με τους πόλους πηγής συνεχούς ρεύματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Το χοντρό και το λεπτό σύρμα. Ένα δεύτερο θέμα.

Διαθέτω δύο μεγάλου μήκους σύρματα ίδιας κατασκευής με αυτό της εικόνας. Έχουν ίδιο μήκος.

Το ένα έχει πάχος 1 mm και το άλλο 2 mm. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο κυκλικοί αγωγοί και η ολική ένταση πεδίου.

Δύο κυκλικοί αγωγοί ίδιας ακτίνας r που διαρρέονται από ίσα και ομόρροπα ρεύματα τοποθετούνται όπως στο σχήμα. Ο κατακόρυφος αγωγός είναι ο αγωγός (1) και είναι ακλόνητος ενώ ο αγωγός (2) έχει τη δυνατότητα μέσω μηχανισμού να μπορεί να μεταβάλει τη θέση του. Συνέχεια ανάγνωσης

Τα δύο πηνία. Ένα συντομότατο δεύτερο θέμα.

Έχω δυο σύρματα σαν αυτό της εικόνας. Έχουν ίδιο πάχος. Το ένα είναι 10 μέτρα και το άλλο 20 μέτρα. Συνέχεια ανάγνωσης

Τρεις κυκλικοί ρευματοφόροι αγωγοί

Στο σχήμα βλέπουμε τρεις λεπτούς μονωμένους κυκλικούς αγωγούς με κοινό κέντρο Κ. Τα επίπεδα των αγωγών είναι κάθετα στη σελίδα και το επίπεδο του αγωγού (1) είναι οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Το μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και η μαγνητική βελόνα

Πήραμε ένα χάρτινο κύλινδρο (ένα ρολό..) πάνω στον οποίο τυλίξαμε ένα σύρμα δημιουργώντας ένα σωληνοειδές πηνίο, το οποίο τροφοδοτήσαμε με ρεύμα, με την βοήθεια μιας πηγής ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Το μαγνητικό πεδίο ενός σύρματος…

Διαθέτουμε έναν κυκλικό αγώγιμο βρόχο ακτίνας r. Διπλώνουμε το βρόχο στη μέση κατά μήκος μιας διαμέτρου του, (άξονας y΄y) σχηματίζοντας δύο κάθετα επίπεδα μεταξύ τους όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας μαγνήτης σε δύο πεδία

  1. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ραβδόμορφος μαγνήτης, ο κατά μήκος άξονας του οποίου κατευθύνεται σε σημείο Ο  του επιπέδου, από το οποίο διέρχεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης