Μια αατ και μια ελαστική κρούση.

 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας m, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου. Μετακινούμε το σώμα Σ προς τα αριστερά συμπιέζοντας το ελατήριο, Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα γιο – γιο σε ταλάντωση

Ομογενής κύλινδρος Σ2, (γιο–γιο) ισορροπεί έχοντας το νήμα τυλιγμένο γύρω της πολλές φορές. Η μία άκρη του νήματος είναι στερεωμένη στην οροφή Ο και η άλλη στο σώμα Σ2, το οποίο ισορροπεί κρεμασμένο από κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=10Ν/m, που είναι στερεωμένο στην οροφή, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

Χάσιμο επαφής δύο σωμάτων

Στο σχήμα βλέπουμε τα σώματα με μάζες m1 και m2, με το σώμα μάζας m1 πάνω στο σώμα μάζας m2 . Το επίπεδο είναι λείο και το ελατήριο  που είναι δεμένο το m1 έχει σταθερά k1 ενώ το ελατήριο που είναι δεμένο Συνέχεια ανάγνωσης

Α.Α.Τ και στατική τριβή (ένα Β θέμα )

Το σώμα m1 = m ισορροπεί ακίνητο πάνω στο λείο πλάγιο επίπεδο φ = 30o. Αφήνουμε πάνω στο σώμα m1 ένα σώμα m2 = 3m και το σύστημα ξεκινά α.α.τ χωρίς τα σώματα να ολισθαίνουν μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Ιανουαρίου σε Κύματα-Ρευστά

Το τρίτο διαγώνισμα που έγραψαν οι μαθητές του φροντιστηρίου στις 13/1/2018. Η ύλη αφορούσε όλη την ύλη που είχαν διδαχθεί, με περισσότερη έμφαση στο κεφάλαιο των κυμάτων και της δυναμικής ρευστών. Συνέχεια ανάγνωσης

Μανώλης από τα παλιά.

Στην διάταξη που φαίνεται στο σχήμα η πλατφόρμα Σ1, μήκους d και μάζας m= 1 kg συνδέεται μέσω του ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 144 N/m με το σταθερό σημείο Α. Πάνω στην πλατφόρμα και σε απλή επαφή Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Σώμα μάζας m ηρεμεί στο κάτω κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς  Κ το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε οροφή. H επιμήκυνση του ελατηρίου με την οποία εξασφαλίζεται η ισορροπία του σώματος είναι d0. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Α’ Τετρ. στη ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ 2018

Το σώμα του σχήματος ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, θέση την οποία θεωρούμε ως y=0. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα πάνω και το αφήνουμε να κινηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο θέματα Β στη σύνθεση ΑΑΤ

1) Ένα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. που εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση, µε το ίδιο πλάτος Α, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε παραπλήσιες συχνότητες f1, f2 (f1 > f2) και μηδενική αρχική φάση. Το µέγιστο πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι 0,5 m, ενώ τη χρονική στιγµή t1 = 2 s η διαφορά φάσης των δύο συνιστωσών ταλαντώσεων είναι 8π rad. Συνέχεια ανάγνωσης

Περιοδική Κίνηση από δύο ΑΑΤ

Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις περιγράφονται από τις σχέσεις: x1=Aημ10t και x2=Aημ1,17t. Να αποδειχτεί ότι από τη σύνθεσή τους προκύπτει περιοδική κίνηση. Συνέχεια ανάγνωσης

Αρμονική Ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης χ=χ1+χ2

Wave Visualization series. Composition of sine oscillations and lights with metaphorical relationship to signal and sound processing, modern technology, education and science

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτελεί αρμονική ταλάντωση, με εξίσωση απομάκρυνσης : x=Aημ(10πt+φο) Συνέχεια ανάγνωσης

Αλληλεπίδραση μέσω μη εκτατών νημάτων

Σώμα Σ1 μάζας m1=1kg είναι προσδεμένο από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς  k=100N/m , το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στην οροφή του εργαστηρίου.  Το σώμα Σ1 είναι δεμένο με μη εκτατό νήμα Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 44
1 2 3 4 5 6 44