Ευθύγραμμος + κυκλικός.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε έναν κυκλικό αγωγό ακτίνας r με το επίπεδό του κατακόρυφο και ένα ευθύγραμμο μήκους πολύ μεγαλύτερου της r, σε απόσταση D=4r από το κέντρο του κυκλικού και σε διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο του κυκλικού. Συνέχεια ανάγνωσης

Μήκος σύρματος, μήκος σωληνοειδούς και ένα κόψιμο

Ένα σωληνοειδές έχει μήκος l = 0,5m και η κυκλική διατομή του σύρματος που χρησιμοποιήσαμε, έχει διάμετρο δ = 0,5mm. H διάμετρος κάθε σπείρας του σωληνοειδούς είναι Δ = 2cm και όλες οι σπείρες τυλίγονται ώστε Συνέχεια ανάγνωσης

Η ένταση του Μ.Π. δύο παραλλήλων αγωγών.

 

1) Διαθέτουμε δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς, μεγάλου μήκους, στο επίπεδο της σελίδας, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα Ι1 και Ι2. Στο σχήμα βλέπετε και τρία σημεία Α, Γ και Δ, στο επίπεδο της σελίδας. Συνέχεια ανάγνωσης

Β΄Θέμα: Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί

Δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί (1) και (2) είναι κάθετοι στο επίπεδο του σχεδίου και τέμνουν το επίπεδο αυτό στις κορυφές Α και Γ ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΑΓΖ, πλευράς α. Συνέχεια ανάγνωσης

Περίκεντρο και δύναμη Laplace

Μεταλλικό ορθογώνιο τρίγωνο διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο τρίγωνο Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο παράλληλοι αγωγοί και ίδια ερώτηση για τρία σημεία.

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί απείρου μήκους, παράλληλοι μεταξύ τους και κάθετοι στην κόλλα επίλυσης του προβλήματος απέχουν μεταξύ τους απόσταση D και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα εντάσεων Ι1 και Ι2=4Ι1/3. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο παράλληλοι αγωγοί. Μια ερώτηση.

Στα παρακάτω σχήματα, δίνονται δύο ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα ΑΓΔ, όπου από τις κορυφές Γ και Δ  διέρχονται δυο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους, κάθετοι στο επίπεδο, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με την ίδια ένταση Ι. Συνέχεια ανάγνωσης

Ευθύγραμμοι μη παράλληλοι αγωγοί

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί και διαρρέονται από ρεύματα ίδιας έντασης I1=I2=I . Ο αγωγός (1) συμπίπτει με την πλευρά AΓ ενός τετραγώνου ΑΓΔΖ, πλευράς α , ενώ ο αγωγός (2) είναι κάθετος στο επίπεδο του τετραγώνου και διέρχεται από το σημείο Ζ. Συνέχεια ανάγνωσης

 Ο ευθύγραμμος αγωγός και το τετράγωνο πλαίσιο.

 Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, πολύ μεγάλου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1, ενώ σε απόσταση α, από αυτόν συγκρατείται ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο ΓΔΕΖ, πλευράς 2α το οποίο διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη σε κινούμενο φορτίο από Μαγνητικό πεδίο

Σε μια δέσμη ηλεκτρονίων τα ηλεκτρόνια κινούνται με ταχύτητα που έχει μέτρο υ=2,5∙106m/s και προκαλούν ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1,6μΑ. Βρείτε: Συνέχεια ανάγνωσης

Τι θα συμβεί με το κλείσιμο του διακόπτη;

Τρεις παραλλαγές σε ένα θέμα…

1)  Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΓΔΖ ηρεμεί με το επίπεδό του κατακόρυφο, δεμένο στο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, ενώ το μισό, βρίσκεται μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace σε ημικύκλιο

Ένας αγωγός σχήματος ημικυκλίου ακτίνας R, βρίσκεται με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς  μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Ο αγωγός διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης i. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 3
1 2 3