Η δύναμη Laplace σε τετράγωνο πλαίσιο.

 Σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β, βρίσκεται ένα οριζόντιο τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο, πλευράς ℓ, το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι, όπως στο σχήμα, όπου η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β είναι παράλληλη στην πλευρά ΑΒ. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο ασύμβατα κάθετοι αγωγοί.

Στο επίπεδο της σελίδας υπάρχει ένας ευθύγραμμος αγωγός, ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποιες οι εντάσεις των δύο αγωγών;

Δίνονται δύο ευθύγραμμοι αγωγοί (1) και (2), μεγάλου μήκους, όπου ο πρώτος είναι οριζόντιος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 και ο δεύτερος είναι κατακόρυφος, διαρρεόμενος από ρεύμα έντασης Ι2, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο αγωγοί, ο ένας απείρου μήκους.

65

Στα παρακάτω σχήματα, έχουμε έναν ευθύγραμμο αγωγό (ε), πολύ μεγάλου (απείρου) μήκους, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και έναν ομογενή αγωγό (ΑΓ) μήκους 2α, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1. Συνέχεια ανάγνωσης

Μία παράλληλη σύνδεση και η δύναμη Laplace.

Σε ένα κύκλωμα περιλαμβάνεται ένας βρόχος σχήματος ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α, όπου οι δύο κλάδοι διαρρέονται από ίσα ρεύματα Ι12=Ι. Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού και σωληνοειδούς

Στο παραπάνω σχήμα ένα σωληνοειδές διαρρέεται από συνεχές ρεύμα σταθερής έντασης, ενώ ένας ευθύγραμμος αγωγός ασύμπτωτα κάθετος προς τον άξονα ΓΔ του σωληνοειδούς, Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταβάλλοντας το ρεύμα του ευθύγραμμου αγωγού.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο. Στο (α) σχήμα, ένας ευθύγραμμος κατακόρυφος αγωγός, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση στο πλαίσιο, ενώ στο (β) σχήμα ο ευθύγραμμος αγωγός είναι οριζόντιος. Συνέχεια ανάγνωσης

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε δύο σημεία

Στο σχήμα δίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές (ΑΒ)=6cm και (ΑΓ)=8cm. Συνέχεια ανάγνωσης

Το σύνθετο μαγνητικό πεδίο και ένα πλαίσιο

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχουμε δύο παράλληλους οριζόντιους  ευθύγραμμους αγωγούς (Α) και (Β), πολύ μεγάλου μήκους σε απόσταση d=0,5m, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με εντάσεις Ι1=12 Α και Ι2=8 Α, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Το μαγνητικό πεδίο στα άκρα σωληνοειδούς.

Στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται:
Η ένταση του μαγνητικού πεδίου κοντά στα άκρα του σωληνοειδούς αποδεικνύεται ότι έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου της έντασης στο κέντρο του σωληνοειδούς.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πίεση Μαγνητικού Πεδίου

Η ανάρτηση του  Παντελή Παπαδάκη Πειραματικές Αλληλεπιδράσεις στάθηκε αφορμή για να αναζητήσω ένα παράδειγμα που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθητές της Γ’ Λυκείου, σχετικά με την έννοια «Πίεση Μαγνητικού Πεδίου». Συνέχεια ανάγνωσης

Πηνίο και Μαγνήτης

 

Το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα και βρίσκεται ακίνητο απέναντι από το μαγνήτη. Γνωρίζουμε ότι όταν ένα πηνίο διαρρέεται από ρεύμα συμπεριφέρεται σαν μαγνήτης. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6