Τρεις ισορροπίες και κλείσιμο διακόπτη

Ένας αγωγός ΑΓ με αντίσταση R, ισορροπεί όπως στα σχήματα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο  μαγνητικό πεδίο έντασης Β, διαρρεόμενος από ηλεκτρικό ρεύμα, που οφείλεται σε πηγή ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r, η οποία συνδέεται στην κορυφή των δύο στύλων. Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητική αιώρηση τραίνου

Α) Η αρχή λειτουργίας
Ένα μακρύ ευθύγραμμο σύρμα, βρίσκεται στο επίπεδο που ορίζει ένας ορθογώνιος συρμάτινος βρόγχος και είναι τοποθετημένο παράλληλα στις μεγαλύτερες πλευρές του ορθογωνίου όπως στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία και επιτάχυνση αγωγού.

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΑΓ μάζας 50g και μήκους 1m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=5 Α, με φορά από το Α στο Γ και μπορεί να κινείται κατακόρυφα σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 1m. Συνέχεια ανάγνωσης

Το σωληνοειδές και ο διακόπτης

Στο διπλανό κύκλωμα, με το διακόπτη δ κλειστό το ιδανικό βολτόμετρο δείχνει ένδειξη V1=0,75Ε, όπου Ε η ΗΕΔ της πηγής, ενώ στο σημείο Μ, στο μέσον του σωληνοειδούς, η ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο Β1. Συνέχεια ανάγνωσης

Η απόκλιση της βελόνας

Α. Εάν μια μαγνητική βελόνα βρεθεί εντός μαγνητικού πεδίου τότε ο βόρειος πόλος της δείχνει τη φορά των δυναμικών γραμμών του πεδίου με τον άξονά της παράλληλο στις δυναμικές γραμμές. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο ευθύγραμμος αγωγός παράλληλος στον κυκλικό

Ένας κυκλικός αγωγός, κέντρου Ο και ακτίνας R=0,2m με το επίπεδό του κατακόρυφο, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1= 2Α. Στο σχήμα βλέπετε ένα οριζόντιο επίπεδο (π) που περνά από το κέντρο του κυκλικού αγωγού. Συνέχεια ανάγνωσης

Από το μαγνητικό πεδίο, στον αγωγό.

Έστω ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ στο επίπεδο του χαρτιού, με πλευρές β=0,6m και γ=0,4√2m. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, είναι κάθετος στο επίπεδο του τριγώνου και δημιουργεί στην κορυφή Α, μαγνητικό πεδίο έντασης Β1, κάθετης στην ΑΓ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Και ένας και δύο ευθύγραμμοι αγωγοί…

Δίνεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός Α, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σε σημείο Σ, ενός οριζοντίου επιπέδου, σε απόσταση α, μαγνητικό πεδίο έντασης Β1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μαύρο Κουτί- Laplace.

Ο αγωγός ΚΛ που έχει αντίσταση R=0,4Ω , μάζα m=200g και μήκος l=0,5m, εφάπτεται στους Αy, Γy , μπορεί να κινείται χωρίς τριβές μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, ( Β=1Τ) του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο των αγωγών… Συνέχεια ανάγνωσης

Δυναμη Laplace μεταξύ παραλλήλων αγωγών

 

Ο ομογενής αγωγός ΑΓ διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης   με φορά από το Α προς το Γ και είναι κρεμασμένος από την οροφή με δύο όμοια ελατήρια τα οποία συνδέονται με τα άκρα του αγωγού. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα: μαγν. πεδία ρευμ/ρων αγωγών 2020 – 2021

Δύο σωληνοειδή Α και Γ συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους και στα άκρα της συνδεσμολογίας τουςσυνδέουμε πηγή σταθερής Η.Ε.Δ. Ε και εσωτερικής αντίστασης r = R/3.Η ωμική αντίσταση τουΑ σωληνοειδούς είναι ίση με 2R και η ωμικήαντίσταση του Γ σωληνοειδούς είναι ίση με R. Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς πηνίου

 

Στο κύκλωμα του σχήματος Ε=40V, r=1Ω, ενώ το σωληνοειδές πηνίο έχει μήκος l=0,1π=0,314m αντίσταση 3Ω και αποτελείται από 500 σπείρες. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7