Πηνίο και Μαγνήτης

 

Το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα και βρίσκεται ακίνητο απέναντι από το μαγνήτη. Γνωρίζουμε ότι όταν ένα πηνίο διαρρέεται από ρεύμα συμπεριφέρεται σαν μαγνήτης. Συνέχεια ανάγνωσης

Μέτρηση Δύναμης Laplace

Στο σχήμα φαίνεται ένας ζυγός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της έντασης μαγνητικών πεδίων. Το κάτω μέρος του συρμάτινου βρόχου ΚΛΜΝ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη Laplace και η ισχύς της.

 Στο σχήμα, μια ευθύγραμμη αγώγιμη ράβδος ΑΒ, μάζας m=0,4kg και μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, με τα άκρα της σε επαφή (μέσων δύο  κρίκων), με δύο οριζόντιες παράλληλες σιδηροτροχιές οι οποίες απέχουν απόσταση d=0,8m, χωρίς τριβές, μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β=0,5Τ. Συνέχεια ανάγνωσης

30 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής σε “Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών” και “Δύναμη Laplace”.

Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται με το πρόγραμμα Hot Potatoes. Συνέχεια ανάγνωσης

Κυκλικοί ρευματοφόροι αγωγοί

Στο κύκλωμα του σχήματος η πηγή έχει ΗΕΔ E, εσωτερική αντίσταση r=2 Ω και τροφοδοτεί έναν λαμπτήρα με στοιχεία κανονικής λειτουργίας  «40 W, 20 V». Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη Laplace και η κίνηση

Ο αγωγός ΑΓ έχει μήκος 1m, μάζα 0,5kg, αντίσταση R=3Ω και μπορεί να ολισθαίνει σε επαφή με τους δύο οριζόντιους αγωγούς xx΄ και yy΄ με τους οποίους εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,8. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο αγωγός απογειώνεται

Ένα σύρμα μάζας m = 0,1kg κάμπτεται ώστε να πάρει το σχήμα Π και τα άκρα του στερεώνονται (όπως οι ομπρέλες στην άμμο) μέσα σε δυο μεταλλικά δοχεία, γεμάτα με ρινίσματα σιδήρου. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας ευθύγραμμος αγωγός σε Ο.Μ.Π.

 Ένας ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο σχηματίζοντας γωνία φ με τις δυναμικές γραμμές ενός οριζόντιου ομογενούς πεδίου έντασης Β. Σε μια στιγμή διοχετεύουμε ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι στον αγωγό, με φορά όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

ΘΕΜΑ B (Ευθύγραμμοι αγωγοί)

Ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΔ με Α =1 ορθή, έχει πλευρές α, γ και δ οι οποίες είναι γνωστές. Συνέχεια ανάγνωσης

Βρες την ένταση, στο κέντρο του ημικυκλίου

Ένας κατακόρυφος αγωγός μεγάλου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και φτάνοντας σε ένα οριζόντιο επίπεδο (Π) συνδέεται με ημικυκλικό αγωγό στο σημείο Α, ενώ στο αντιδιαμετρικό του σημείο Γ, συνδέεται άλλος κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός, οπότε συνολικά έχουμε τον αγωγό του διπλανού σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο σωληνοειδές

Τα άκρα ενός σωληνοειδούς είναι συνδεδεμένα με τους πόλους πηγής συνεχούς ρεύματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Το μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και η μαγνητική βελόνα

Πήραμε ένα χάρτινο κύλινδρο (ένα ρολό..) πάνω στον οποίο τυλίξαμε ένα σύρμα δημιουργώντας ένα σωληνοειδές πηνίο, το οποίο τροφοδοτήσαμε με ρεύμα, με την βοήθεια μιας πηγής ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 5
1 2 3 4 5