Μια Ασκησούλα και δύο test. Αγωγοί-Laplace

Μικρό μεταλλικό σφαιρίδιο με μάζα m= 10g και φορτίο q=10-2 C συνδέεται με το άκρο νήματος του οποίου το άλλο άκρο συνδέεται με σταθερό σημείο στο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στον Ηλεκτρομαγνητισμό, 2020-21

Ο ευθύγραμμος, μεγάλου μήκους, κατακόρυφος αγωγός του σχήματος διαρρέεται από συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I με φορά προς τα πάνω και …

Συνέχεια ανάγνωσης

Laplace: 31 Ερωτήσεις με το Hot Potatoes.

Η ανάρτηση περιέχει ένα αρχείo με 31 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής σχετικά με την “ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ” (α. Δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό από ομογενές μαγνητικό πεδίο, β. Ορισμός έντασης ομογενούς μαγνητικού πεδίου, Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητικό πεδίο: 25 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

  

Η ανάρτηση περιέχει ένα νέο αρχείo με 25 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής φτιαγμένες με το πρόγραμμα Hot Potatoes. Επίσης, θα βρείτε τις 25 ερωτήσεις (με τις απαντήσεις) σε αρχείο word. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια σιδερένια πλάκα σε μαγνητικό πεδίο

Μεταξύ δύο αντίθετων μαγνητικών πόλων δύο μαγνητών δημιουργείται ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο. Βάζουμε μεταξύ των δύο πόλων μια ορθογώνια πλάκα, κατασκευασμένη από μαλακό σίδηρο, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλάζοντας θέση στον αγωγό.

Δυο οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί x΄x και y΄y, δεν εμφανίζουν αντίσταση, ενώ απέχουν απόσταση d=1m. Μια πηγή με ΗΕΔ Ε=10V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω συνδέεται στα άκρα τους x΄y΄. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη σε ένα τετράγωνο πλαίσιο

Με ένα ομογενές ισοπαχές σύρμα έχουμε κατασκευάσει ένα οριζόντιο τετράγωνο πλαίσιο ΑΒΓΔ, πλευράς α=1m, το οποίο συνδέουμε με μια πηγή ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Τρεις ισορροπίες και κλείσιμο διακόπτη

Ένας αγωγός ΑΓ με αντίσταση R, ισορροπεί όπως στα σχήματα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο  μαγνητικό πεδίο έντασης Β, διαρρεόμενος από ηλεκτρικό ρεύμα, που οφείλεται σε πηγή ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r, η οποία συνδέεται στην κορυφή των δύο στύλων. Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητική αιώρηση τραίνου

Α) Η αρχή λειτουργίας
Ένα μακρύ ευθύγραμμο σύρμα, βρίσκεται στο επίπεδο που ορίζει ένας ορθογώνιος συρμάτινος βρόγχος και είναι τοποθετημένο παράλληλα στις μεγαλύτερες πλευρές του ορθογωνίου όπως στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία και επιτάχυνση αγωγού.

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΑΓ μάζας 50g και μήκους 1m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=5 Α, με φορά από το Α στο Γ και μπορεί να κινείται κατακόρυφα σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 1m. Συνέχεια ανάγνωσης

Το σωληνοειδές και ο διακόπτης

Στο διπλανό κύκλωμα, με το διακόπτη δ κλειστό το ιδανικό βολτόμετρο δείχνει ένδειξη V1=0,75Ε, όπου Ε η ΗΕΔ της πηγής, ενώ στο σημείο Μ, στο μέσον του σωληνοειδούς, η ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο Β1. Συνέχεια ανάγνωσης

Η απόκλιση της βελόνας

Α. Εάν μια μαγνητική βελόνα βρεθεί εντός μαγνητικού πεδίου τότε ο βόρειος πόλος της δείχνει τη φορά των δυναμικών γραμμών του πεδίου με τον άξονά της παράλληλο στις δυναμικές γραμμές. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7