Μια ισορροπία και μια πτώση αγωγού.

Οι δύο κατακόρυφοι αγωγοί Δx και Ζy, χωρίς αντίσταση, συνδέονται στα πάνω τους άκρα μέσω αντιστάτη με αντίσταση R=1Ω, ενώ μεταξύ x και y συνδέεται μια πηγή με ΗΕΔ Ε=4V, χωρίς εσωτερική αντίσταση, ένα ιδανικό αμπερόμετρο, ενώ το κύκλωμα κλείνει με έναν διακόπτη δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο αγωγοί και το φαινόμενο της επαγωγής

Δυο ευθύγραμμα παράλληλα μεταλλικά σύρματα ΚΛ και ΜΝ μεγάλου μήκους, χωρίς αντίσταση, βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο, σε απόσταση l = 1m μεταξύ τους, Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο

Σε πλαστικό σωλήνα διαμέτρου δ = 4cm, ρέει πυκνό αλατόνερο, που είναι ηλεκτρικά αγώγιμο υγρό, με σταθερή ταχύτητα. Συνέχεια ανάγνωσης

 Η επαγωγή και η τριβή.

Ο α­γω­γός ΚΛ έ­χει μή­κος 1m και κι­νεί­ται οριζόντια ό­πως στο σχή­μα, σε επαφή με τους δυο παράλληλους αγωγούς-οδηγούς  Αx και Γy, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση, ενώ τα άκρα τους συνδέονται μέσω αντιστάτη με αντίσταση R=3Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Άλλη μια πτώση πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο

Ένα ορθογώνιο πλαίσιο αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος, με το επίπεδό του κατακόρυφο και την πλευρά ΑΒ οριζόντια. Συνέχεια ανάγνωσης

Όχι δεν θέλουμε κίνηση πλαισίου!

Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s, με την επίδραση κατάλληλης οριζόντιας δύναμης F, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς ΑA1 και ΓΓ1 χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace και Α.Α.Τ.

Στο σχήμα απεικονίζονται:
Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=25N/m ,που το πάνω άκρο του είναι δεμένο μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος στην οροφή, σώμα μάζας Μ=0,9kg προσαρτημένο στο κάτω άκρο του ελατηρίου, μεταλλική άκαμπτη ράβδος ΚΛ, Συνέχεια ανάγνωσης

Μια διδακτική πρόταση στην Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή.

Επέλεξα αυτή την πρόταση Διδασκαλίας στην Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή

γιατί περιέχει ένα ικανό αριθμό διδακτικών πληροφοριών.  Συνέχεια ανάγνωσης

Γραπτή Εξέταση στο Εναλλασσόμενο & στην Η/Μ Επαγωγή

Πλαίσιο N σπειρών, με εμβαδό S η καθεμία, και ολικής αντίστασης RΠ , στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδό του και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, σχήμα (α). Συνέχεια ανάγνωσης

Η πτώση δύο πλαισίων

  1. Ένας κατακόρυφος αγωγός, πολύ μεγάλου μήκους, διαρρέεται από συνεχές ρεύμα σταθερής έντασης Ι, με φορά προς τα πάνω. Δίπλα στον αγωγό, σε μικρή απόσταση, κρατάμε ένα χάλκινο πλαίσιο, έτσι ώστε ο αγωγός να βρίσκεται στο επίπεδο που ορίζει το πλαίσιο. Σε μια  στιγμή αφήνουμε το πλαίσιο να πέσει.

Συνέχεια ανάγνωσης

Η κίνηση του αγωγού και η μαγνητική ροή.

Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ, μπορεί να κινείται οριζόντια, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ακόμη κατακόρυφη κίνηση ράβδου

Η ράβδος ΚΛ μήκους ℓ = 1m , μάζας m = 2 kg και ωμικής αντίστασης R = 2Ω μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, σε επαφή με τους λείους κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy παραμένοντας συνεχώς κάθετη σε αυτούς. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 8