Πως θα κινηθούν οι ράβδοι;

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Ax και Γy, πολύ μεγάλου μήκους απέχουν μεταξύ τους απόσταση L=1m, έχουν αμελητέα αντίσταση και συνδέονται με ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και εσωτερικής αντίστασης r. Συνέχεια ανάγνωσης

Να βρούμε το ρυθμό μας…

Καλή σχολική χρονιά σε όλους

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy, πολύ μεγάλου μήκους, έχουν αμελητέα αντίσταση και ενώνονται με αγωγό ΑΓ αντίστασης R1. Το επίπεδο των αγωγών Αx και Γy είναι κάθετο στις γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου μέτρου Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Πτώση Πλαισίου

Ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=2m αφήνεται να πέσει ελεύθερα μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β=1Τ, που είναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο 2

 

Οριζόντιος κυκλικός αγωγός ακτίνας 2√π m  και αντίστασης R=80Ω  εί­ναι κομμένος σε κάποιο σημείο του και συνδέεται με λαμπτήρα που έχει στοι­χεία λειτουργίας «5W και 20V». Συνέχεια ανάγνωσης

Θα μεταβληθεί η ένδειξη του αμπερομέτρου;

 Στο διπλανό σχήμα, ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός, συνδέεται σε ένα κύκλωμα, που περιλαμβάνει πηγή και ένα αμπερόμετρο, το οποίο δείχνει μια ορισμένη ένδειξη Ιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια κλασική άσκηση στην επαγωγή

Τα άκρα ευθύγραμμου οριζόντιου αγωγού ΚΛ, μήκους ℓ = 1 m, μάζας m = 1 kg και αντίστασης R1 = 0,05 Ω, μπορούν να ολισθαίνουν, χωρίς τριβές, πάνω σε δύο κατακόρυφους μεταλλικούς στύλους μηδενικής ωμικής αντίστασης, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Xmax σε εκτόξευση (χωρίς ΔΕ) με «κλεψιά»…

Xmax ΣΕ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (χωρίς ΔΕ) με «κλεψιά» στην απόδειξη αλά… Neumann!!!

Τα σύρματα είναι αγώγιμα, έχουν αμελητέα αντίσταση και άπειρο μήκος ενώ ο αγωγός ΑΓ έχει μάζα m παραμένει κάθετος σε αυτά και δύναται να ολισθαίνει χωρίς τριβή. Συνέχεια ανάγνωσης

Η/Μ Επαγωγή και σύστημα δύο σωμάτων

Οι μεταλλικοί οριζόντιοι οδηγοί Αχ1 και Γχ2 έχουν αμελητέα αντίσταση. Τα άκρα ΑΓ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R2=0,3Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μαζεματάκι επαγωγής πριν τις εξετάσεις

Στο κύκλωμα του σχήματος, η ράβδος ΑΓ με μήκος l, μάζα m και αμελητέας αντίστασης, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές σε επαφή με τους δυο κατακόρυφους (χωρίς αντίσταση) αγωγούς χ’χ και ψ΄ψ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια οριζόντια εκτόξευση αγωγού.

Ο αγωγός ΑΓ μπορεί να κινείται οριζόντια χωρίς τριβές, σε επαφή με δύο παράλληλους οριζόντιους αγωγούς xx΄και yy΄, μέσα και ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, σταθερής έντασης Β, ανεξάρτητης του χρόνου. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Ο οριζόντιος κυ­κλι­κός α­γω­γός του σχήματος, έχει αντίσταση r και βρί­σκε­ται σε κατακόρυφο μα­γνη­τι­κό πε­δί­ο, του οποίου η αλ­γε­βρι­κή τι­μή της έ­ντα­σης, σε συ­νάρ­τη­ση με το χρό­νο, μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διά­γραμ­μα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη σε αγωγό μέσα σε δύο μαγνητικά πεδία

Ο αγωγός ΑΓ με αντίσταση r, κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ, χωρίς τριβές, σε επαφή με δύο παράλληλους οριζόντιους αγωγούς xx΄ και yy΄, οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, μέσα και ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β1. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10