Οι δύο όψεις της επαγωγής

k5

Η ράβδος ΑΓ μήκους ℓ=1m και μάζας m=0,5kg μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, σε επαφή με τους οριζόντιους αγωγούς xx΄ και yy΄ παραμένοντας συνεχώς κάθετη σε αυτούς. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια απαγορευμένη άσκηση (5.66) ελαφρά «πειραγμένη»

Δύο παράλληλοι, οριζόντιοι αγωγοί Δχ, Ζy χωρίς αντίσταση, που απέχουν μεταξύ τους L=0,5m, συνδέονται στα άκρα τους με ιδανικό πηνίο (δηλαδή θεωρούμε αμελητέα την αντίστασή του). Συνέχεια ανάγνωσης

Το κλείσιμο του διακόπτη μετά την εκκίνηση του αγωγού

Οι κατακόρυφοι αγωγοί Αx και Γy του σχήματος έχουν πολύ μεγάλο μήκος, ασήμαντη αντίσταση και τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται μέσω ανοικτού διακόπτη δ με σύρμα αντίστασης R = 40Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μοτεράκι με υδράργυρο

 

Ένας λεπτός μεταλλικός δίσκος ακτίνας r = 0,2m, μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο του Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η οριακή ταχύτητα και το κλείσιμο του διακόπτη

Ο αγωγός ΚΛ αφήνεται να κινηθεί κατακόρυφα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους Ax και Γy, όπως στο σχήμα, τη στιγμή to=0. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν η ΗΕΔ επαγωγής μεταβάλλεται με γνωστό τρόπο

Πάνω στον οριζόντιο πάγκο του εργαστηρίου βρίσκεται ένα τετράγωνο συρμάτινο πλαίσιο Π πλευράς α = 1m, που παρουσιάζει αντίσταση ανά μονάδα μήκους R*=0,5Ω/m. Στο χώρο έχουμε δημιουργήσει κατακόρυφο Συνέχεια ανάγνωσης

258. Κίνηση Ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο

Ο αγωγός ΚΛ μήκους L=0,4m και εσωτερικής αντίστασης RΚΛ=0,05Ω, ισορροπεί στη θέση που δείχνεται στο σχήμα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy, Συνέχεια ανάγνωσης

Στα όρια της νομιμότητας…

Πως θα βρούμε την πολικότητα της επαγωγικής τάσης μιας κινούμενης ράβδου, σε ΟΜΠ, με δύο τρόπους. Συνέχεια ανάγνωσης

Η επιβράδυνση του αγωγού στο μαγνητικό πεδίο

Ο αγωγός ΔΖ μάζας m=0,5kg και μήκους ℓ=1m, κινείται οριζόντια σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς ΑΑ1 και ΓΓ1 μήκους d=5m, χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, Συνέχεια ανάγνωσης

Η επαγωγή κατά μια επιταχυνόμενη κίνηση.

 Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος, μάζας 0,5kg και μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β, το οποίο εκτείνεται στην περιοχή που ορίζεται από τους αγωγούς Αx και Γy. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο κανόνας του Lenz και η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας

Εντάξει κύριε, για να πλησιάσει με σταθερή ταχύτητα ο ραβδόμορφος μαγνήτης το πηνίο, πρέπει να του ασκούμε δύναμη, το έργο της οποίας ισούται με την ενέργεια που εμφανίζεται στο κύκλωμα του πηνίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο Β΄ θέματα επαγωγής

ΘΕΜΑ 1ο : Κινούμενο  πλαίσιο ομογενές  μαγνητικό πεδίο

Πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι κινείται ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α ώστε να βρίσκεται ολόκληρο σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6