Τρεις κινήσεις και τα διαγράμματα της έντασης

Ο αγωγός ΚΛ κινείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, όπως στα σχήματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Το πέρασμα του πλαισίου από το πεδίο

Το τετράγωνο άκαμπτο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,8m και αντίστασης R=0,4Ω κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ=1m/s και τη στιγμή t=0, φτάνει στα όρια ενός κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου με ένταση Β=0,5Τ, Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Β΄στην επαγωγή.

Ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται από συνεχές σταθερό ρεύμα έντασης Ι . Ο κυκλικός αγωγός του σχήματος έχει ακτίνα α , το κέντρο του βρίσκεται  στον ευθύγραμμο αγωγό και το επίπεδο του είναι κάθετο σε αυτόν, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Θυμάται κανείς τον πυκνωτή;

Μια μεταλλική ράβδος ΑΓ, μήκους L και μάζας m, χωρίς αντίσταση, ολισθαίνει χωρίς τριβές, παραμένοντας οριζόντια, σε επαφή με δύο κατακόρυφους μεταλλικούς ευθύγραμμους αγωγούς Κx και Λψ. Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση πλαισίου σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Τετράγωνο συρμάτινο πλαίσιο (ΑΚΛΜ) μάζας m, αντίστασης R και πλευράς α αφήνεται να πέσει κατακόρυφα μέσα σε Μη Ομογενές Μαγνητικό Πεδίο, του οποίου η μαγνητική επαγωγή δίνεται από τη σχέση Β=λ·y, όπου λ=3Τ/m = σταθ.. Συνέχεια ανάγνωσης

Κλείνοντας τον διακόπτη… την κατάλληλη στιγμή!

Ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ μήκους L = 1 m, μάζας m και αντίστασης R = 1 Ω μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές κατά μήκος δύο κατακόρυφων αγωγών Αx και Γx΄ που καταλήγουν στο έδαφος, Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταβάλλοντας το ρεύμα του ευθύγραμμου αγωγού.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο. Στο (α) σχήμα, ένας ευθύγραμμος κατακόρυφος αγωγός, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση στο πλαίσιο, ενώ στο (β) σχήμα ο ευθύγραμμος αγωγός είναι οριζόντιος. Συνέχεια ανάγνωσης

Μετά το κλείσιμο του διακόπτη, αποκτά οριακή ταχύτητα

Στο διπλανό σχήμα ο αγωγός ΑΓ, μήκους 1m, μάζας 0,3kg και αντίστασης r=1Ω, μπορεί να κινείται σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς, xx΄ και yy΄ οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση. Συνέχεια ανάγνωσης

Το ρεύμα στο τετράγωνο πλαίσιο

 1) Ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός, μεγάλου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι, περνώντας από το κέντρο ενός οριζοντίου τετράγωνου αγώγιμου πλαισίου ΑΒΓΔ, όπως στο σχήμα (στο δεύτερο σχήμα η ίδια εικόνα σε κάτοψη). Συνέχεια ανάγνωσης

Πώς θα κινηθεί τελικά ο αγωγός;

Τα άκρα Γ και Δ δύο παράλληλων οριζόντιων αγωγών ΓΜ και ΔΝ, οι οποίοι δεν έχουν ωμική αντίσταση, συνδέονται με αγωγό ΓΔ μήκους l = 0,5m, o οποίος επίσης δεν έχει ωμική αντίσταση. Οι αγωγοί ΓΜ και ΔΝ συνδέονται μέσω των ιδανικών αγωγών ΜΖ και ΝΡ με τους ιδανικούς οριζόντιους αγωγούς ΖΗ και ΡΣ, οι οποίοι απέχουν απόσταση l/2 και έχουν μεγάλο μήκος. Ευθύγραμμος ομογενής και ισοπαχής αγωγός ΚΛ μήκους l = 0,5m και αντίστασης R = 1Ω ολισθαίνει χωρίς τριβές στο οριζόντιο επίπεδο, που ορίζουν οι παραπάνω αγωγοί, σε επαφή με τους αγωγούς ΓΜ και ΔΝ και κάθετα σε αυτούς. Όσο ο αγωγός είναι σε επαφή με τους αγωγούς ΓΜ και ΔΝ, κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 4m/s, κάθετη σε αυτόν, υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης F, ομόρροπης με την ταχύτητά του. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, του οποίου η μαγνητική επαγωγή (ένταση) έχει μέτρο Β = 0,5T και είναι κάθετη στο επίπεδο των αγωγών.

α. να εξηγήσετε αναλυτικά ποιά είναι η φορά του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό ΚΛ και ποιά η πολικότητα της Η.Ε.Δ. από επαγωγή που θα αναπτυχθεί στα άκρα του.

β. να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης

γ. να υπολογίσετε το ρυθμό παραγωγής έργου εκ μέρους της δύναμης

Κάποια στιγμή ο αγωγός μπαίνει στην περιοχή που ορίζουν οι αγωγοί ΖΗ και ΡΣ και κάθετα προς αυτούς, ενώ συνεχίζει να δέχεται την ίδια οριζόντια δύναμη.

δ. να υπολογίσετε την Η.Ε.Δ. από επαγωγή στα άκρα του αγωγού αμέσως μετά τη διέλευσή του από τα σημεία Ζ και Ρ

ε. τι κίνηση θα εκτελέσει ο αγωγός, όσο θα βρίσκεται σε επαφή με τους αγωγούς ΖΗ και ΡΣ;

Θεωρήστε γνωστό, ότι η Η.Ε.Δ. από επαγωγή στα άκρα του αγωγού δίνεται από τη σχέση Eεπ = Β υ l.

Η λύση σε word

και σε pdf

Μια ισορροπία και μια πτώση αγωγού.

Οι δύο κατακόρυφοι αγωγοί Δx και Ζy, χωρίς αντίσταση, συνδέονται στα πάνω τους άκρα μέσω αντιστάτη με αντίσταση R=1Ω, ενώ μεταξύ x και y συνδέεται μια πηγή με ΗΕΔ Ε=4V, χωρίς εσωτερική αντίσταση, ένα ιδανικό αμπερόμετρο, ενώ το κύκλωμα κλείνει με έναν διακόπτη δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο αγωγοί και το φαινόμενο της επαγωγής

Δυο ευθύγραμμα παράλληλα μεταλλικά σύρματα ΚΛ και ΜΝ μεγάλου μήκους, χωρίς αντίσταση, βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο, σε απόσταση l = 1m μεταξύ τους, Συνέχεια ανάγνωσης