Δύο Β΄ θέματα επαγωγής

ΘΕΜΑ 1ο : Κινούμενο  πλαίσιο ομογενές  μαγνητικό πεδίο

Πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι κινείται ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α ώστε να βρίσκεται ολόκληρο σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Η διάμετρος του σύρματος, ο αριθμός των σπειρών και ο Lenz

Ένας κυκλικός αγωγός βρίσκεται γύρω από το κεντρικό τμήμα ενός πηνίου, με το επίπεδό του κάθετο στον άξονα του πηνίου. Το εμβαδόν κάθε σπείρας του πηνίου είναι S = 30 cm2. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν το πλαίσιο αποκτά οριακή ταχύτητα

Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ με πλευρά l=0,4m και αντίσταση R=0,2Ω, ισορροπεί στη θέση που δείχνεται στο σχήμα, με την πάνω πλευρά του ΑΒ στα όρια ενός ομογενούς οριζόντιου μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ, Συνέχεια ανάγνωσης

Μπλέξαν οι ροές μας…

Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δυο τετράγωνα συρμάτινα πλαίσια Π1 και Π2, με πλευρές μήκους και α αντίστοιχα, φτιαγμένα από το ίδιο σύρμα, ψεκασμένα με μονωτικό βερνίκι. Συνέχεια ανάγνωσης

Χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο Κυλινδρικής συμμετρίας

Ένα σωληνοειδές πηνίο έχει ακτίνα σπειρών α και διαρρέεται από ρεύμα μεταβλητής έντασης. Δύο ομόκεντροι και ομοεπίπεδοι δακτύλιοι, με ακτίνες r1 και r2 (r1≠r2) που έχουν την ίδια αντίσταση ανά μονάδα μήκους, Συνέχεια ανάγνωσης

Κάποια δεύτερα θέματα στο ίδιο μοτίβο.

Η αγώγιμη ράβδος του σχήματος ανήκει στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τους παράλληλους αγωγούς του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο αγωγός πέφτει κατακόρυφα

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,1kg, μήκος ℓ=1m και αντίσταση r=1Ω. Σε μια στιγμή ο αγωγός αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Από τη μαγνητική ροή στην επαγωγή

 Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy μήκους d=2m, χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,3Τ, το οποίο εκτείνεται στην περιοχή που ορίζεται από τους αγωγούς Αx και Γy. Συνέχεια ανάγνωσης

Και δαχτυλίδι μέση…!

Ένας μαγνήτης συγκρατείται κατακόρυφος, με το βόρειο (Ν) πόλο του προς τα κάτω, σε αρκετή απόσταση (σχετικά μεγάλη) από ένα ακλόνητο μεταλλικό κυκλικό δακτύλιο που έχει το επίπεδό του οριζόντιο και ο κατά μήκος άξονας του μαγνήτη περνά από το κέντρο του δακτυλίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Το πέρασμα ενός μαγνήτη από το δακτυλίδι

Ένας μαγνήτης πέφτει κατακόρυφα, περνώντας μέσα από ένα μεταλλικό κυκλικό δακτύλιο με το επίπεδό του οριζόντιο, όπως στο σχήμα. Ο δακτύλιος συγκρατείται ακίνητος, στη θέση που φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας δακτύλιος διέρχεται απο ένα μαγνήτη

Ένας δακτύλιος πλησιάζει έναν ακίνητο ραβδόμορφο μαγνήτη με το επίπεδό του κάθετο στο μαγνήτη, κινούμενος με σταθερή ταχύτητα όπως φαίνεται στο σχήμα 1 και τελικά εξέρχεται από αυτόν. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο πολυπρόσωπος κανόνας του Lenz.

Μια διατύπωση:

Το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε να αντιστέκεται στο αίτιο που το προκαλεί. Συνέχεια ανάγνωσης