Ο μαγνήτης και το χάλκινο δακτυλίδι

Ένας ραβδόμορφος μαγνήτης  κινείται οριζόντια όπως στα παρακάτω σχήματα ως προς ένα χάλκινο δακτυλίδι που κρέμεται με νήμα από ένα σταθερό σημείο με το επίπεδό του κατακόρυφο και κάθετο στη διεύθυνση κίνησης του μαγνήτη (το σημείο Α είναι προς τα έξω σε σχέση με το επίπεδο της σελίδας και το Γ προς τα μέσα). Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή στον “χειρότερο” αγωγό

Ο επίπεδος αγωγός ΑΒ…Ω, ο …“χειρότερος”, περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από σημείο Ο του επιπέδου του. Στην περιοχή υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μαγνητικής επαγωγής Β, κάθετης στο επίπεδό του. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα τυχαίο αρχικά και ορθογώνιο τελικά επίπεδο σύρμα …στρέφεται

Α) Θεωρούμε έναν επίπεδο συρμάτινο αγωγό ΑΓΔ τυχαίου σχήματος, σε χώρο όπου υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετης στο επίπεδο του αγωγού. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας συρμάτινος αγωγός τυχαίου σχήματος

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ένας  επίπεδος συρμάτινος αγωγός ΑΓΔ τυχαίου σχήματος ο οποίος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή μεταφορική ταχύτητα μέτρου v  κάθετα  στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης μέτρου Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Η τσουλήθρα του μαγνήτη

Στην διπλανή διάταξη ο μαγνήτης μάζας m = 0,1 kg μπορεί να κινείται χωρίς τριβές στο ημικύκλιο. Αφήνεται από ύψος h = 0,8 m και στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του περνά μέσα από τον δακτύλιο αντίστασης R. Συνέχεια ανάγνωσης

Η πτώση των μαγνητών

Δύο μικροί όμοιοι μαγνήτες αφήνονται ταυτόχρονα από ύψος h από το έδαφος, να πέσουν. Στην πορεία τους περνούν από δύο οριζόντιους σταθερούς κυκλικούς αγωγούς, όπου ο δεύτερος παρουσιάζει μια μικρή εγκοπή. Συνέχεια ανάγνωσης

Τάση από επαγωγή στα άκρα αγωγού στρεφομένου μέσα σε μαγνητικό πεδίο

Ευθύγραμμος μεταλλικός αγωγός μήκους l βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από το ένα άκρο του, Συνέχεια ανάγνωσης

Η μαγνητική ροή και ο κυκλικός αγωγός

Στο σχήμα βλέπετε έναν οριζόντιο κυκλικό αγωγό (ένα κυκλικό πλαίσιο) με αντίσταση R=2Ω και την κάθετο στο επίπεδό του, στο κέντρο του Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας περίεργος συρμάτινος αγωγός στρέφεται

Με ένα εύκαμπτο σύρμα κατασκευάζουμε τον επίπεδο αγωγό ΑΓΔΖΗ του σχήματος.  Τα μήκη των τμημάτων του είναι ΑΓ = 2α και ΓΔ = ΔΖ = ΖΗ = α και οι γωνίες Γ = Δ =Ζ = 900. Συνέχεια ανάγνωσης

Η μαγνητική ροή και το επαγωγικό ρεύμα.

Ένα ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Το πλαίσιο, με πλευρές (ΑΒ)=1m και (ΒΓ)=0,4m έχει αντίσταση R=0,5Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Χωρίς προσανατολισμό δε γίνεται

Μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης μέτρου Β = 0,1Τ, βρίσκεται λεπτός δακτύλιος ακτίνας r = 0,2m, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης