Η ενεργός ένταση του ημιανορθωμένου

Αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από το αρμονικά εναλλασσόμενο ρεύμα του σχήματος (α). Συνέχεια ανάγνωσης

Φ.Ε. στο περιστρεφόμενο πλαίσιο-Εναλλακτήρα

Πλαίσιο N=100 σπειρών, με εμβαδό Α=50cm2 η καθεμία, στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,1Τ, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω=100π rad/s, γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδό του και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Διάφορα στο εναλλασσόμενο…

1

Ι) Δύο αντιστάτες παρουσιάζουν αντιστάσεις R1 και R2 και είναι συνδεμένοι έτσι ώστε τροφοδοτούμενη η συνδεσμολογία τους από πηγή εναλλασσόμενης τάσης της μορφής υ=Vημωt, να καταναλώνει  την μικρότερη ισχύ. Συνέχεια ανάγνωσης

Η στιγμιαία ισχύς και ένα στρεφόμενο πλαίσιο …

Στο σχήμα 1 βλέπουμε τη γραφική παράσταση της στιγμιαίας ισχύος P του ρεύματος, που διαρρέει έναν αντιστάτη με αντίσταση R = 22Ω, που έχουμε συνδέσει στα άκρα Κ και Λ (σχήμα 2) ενός τετράγωνου πλαισίου, που στρέφεται Συνέχεια ανάγνωσης

Κανονική λειτουργία θερμικής συσκευής στο Ε.Ρ.

Θερμική συσκευή με στοιχεία κανονικής λειτουργίας (75W, 90V) συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη άγνωστης αντίστασης Rx. Η διάταξη τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης: Συνέχεια ανάγνωσης

Η ισχύς με ανοικτό και κλειστό διακόπτη

Δίνεται το διπλανό κύκλωμα, με ανοικτό το διακόπτη δ, όπου R1=6Ω, η τάση της πηγής είναι της μορφής υ=30√2∙ημ(20πt), ενώ το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 3 Α. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας λαμπτήρας με νέον

Ένας λαμπτήρας περιέχει το ευγενές αέριο Ne (νέον). Για να αρχίσει να φωτοβολεί πρέπει η τάση στα άκρα του να γίνει υα = 110√2V (τάση αφής), ενώ για να σβήσει πρέπει να πέσει στα υσ = 55√2V (τάση σβέσης). Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις Π. Ε. για το “Εναλλασσόμενο Ρεύμα”.

Η ανάρτηση περιέχει ένα νέο αρχείo με 31 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής φτιαγμένες με το πρόγραμμα Hot Potatoes. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στον Ηλεκτρομαγνητισμό, 2020-21

Ο ευθύγραμμος, μεγάλου μήκους, κατακόρυφος αγωγός του σχήματος διαρρέεται από συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I με φορά προς τα πάνω και …

Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητισμός 3

Μια παρουσίαση για τον Ηλεκτρομαγνητισμό της Γ΄ Λυκείου
Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο μέρος (Εναλλασσόμενο Ρεύμα) του κεφαλαίου. Μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, κατά την παράδοση του μαθήματος στην τάξη και ως βοηθητικό μέσο για το διάβασμα των μαθητών στο σπίτι. Συνέχεια ανάγνωσης

7 Volt ?

Δύο πλαίσια Π1 και Π2  με αριθμό σπειρών Ν1=50 και Ν2 =40, εμβαδά S1=350/9 cm2 και S2=350/8cm2 αντίστοιχα, και μηδενικής αντίστασης το καθένα συνδέονται μεταξύ τους μέσω μη εκτατού ιμάντα όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα και ο λόγος των ακτίνων τους είναι R1/R2=10/9. Συνέχεια ανάγνωσης

Aνεμογεννήτρια

Τα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα έχουν μήκος l=6m . Ο άξονας περιβάλλεται από οδοντωτό τροχό ακτίνας o οποίος περιστρέφεται με συχνότητα f0=150στρ/min. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 3
1 2 3