Γραπτή Εξέταση στο Εναλλασσόμενο & στην Η/Μ Επαγωγή

Πλαίσιο N σπειρών, με εμβαδό S η καθεμία, και ολικής αντίστασης RΠ , στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδό του και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, σχήμα (α). Συνέχεια ανάγνωσης

Εναλλασσόμενο ρεύμα και …ισόχωρη μεταβολή

Στο δοχείο του σχήματος, με ανένδοτα τοιχώματα, ιδανικούς μονωτές της θερμότητας, βρίσκονται n = (245/3R) mol ιδανικού μονατομικού αερίου, όπου R η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών  αερίων. Συνέχεια ανάγνωσης

Η στιγμιαία ισχύς για να λειτουργεί κανονικά

Μια θερμική συσκευή έχει στο εναλλασσόμενο ρεύμα, στοιχεία κανονικής λειτουργίας Vεν,κ και Ρκ. Την συνδέουμε σε τάση της μορφής V = Vmaxημ(ωt). Συνέχεια ανάγνωσης

Ο ευθύγραμμος αγωγός και το πλαίσιο

Δίπλα  σε ένα ευθύγραμμο αγωγό πολύ μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει ένα ορθογώνιο αγώγιμο πλαίσιο ΑΓΔΕ. Ο αγωγός και το πλαίσιο ορίζουν κατακόρυφο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

90+40=250! Τα μαθηματικά της φυσικής

Όταν αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα i1 =I1ημωt, σε χρονικό διάστημα Δt ελευθερώνεται στο περιβάλλον ενέργεια υπό μορφή θερμότητας ίση με 90J. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια θερμάστρα για την καντίνα

Ένας ιδιοκτήτης καντίνας σε παραλία, αγόρασε μια θερμική συσκευή με στοιχεία κανονικής λειτουργίας 220V, 2200W. Η καντίνα χρησιμοποιούσε γεννήτρια Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα παλιό test στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Στο διπλανό σχήμα, δίνονται ένα κύκλωμα Ε.Ρ. και η γραφική παράσταση της στιγμιαίας τάσης στα άκρα του αντιστάτη R με αντίσταση R=5Ω, σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνέχεια ανάγνωσης

AC+AC…

I)Να υπολογίσετε την ενεργό ένταση του ρεύματος Ι=Ι01ημωt+ Ι02ημωt που διαρρέει έναν αντιστάτη σε σχέση με τα Ι01 και Ι02 Συνέχεια ανάγνωσης

Ο υπολογισμός της ενεργού έντασης.

Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των εντάσεων σε συνάρτηση με το χρόνο, για τέσσερα ρεύματα τα οποία διαρρέουν έναν αντιστάτη. Συνέχεια ανάγνωσης

Η συνεύρεση συνεχούς και εναλλασσόμενου σε αντιστάτη

Σε ένα ωμικό αντιστάτη διαβιβάζουμε συγχρόνως ένα συνεχές σταθερό ρεύμα έντασης Ισ και ένα αρμονικά εναλλασσόμενο Ι0ημωt με ενεργό ένταση Ιε. Συνέχεια ανάγνωσης

 Εναλλασσόμενη τάση και περιστροφή πλαισίου

Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,5m  που δεν εμφανίζει αντίσταση, βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2/π Τ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο αγρότης που σπούδασε …μηχανικός και η γεννήτρια

Ένας αγρότης –  που σπούδασε μηχανικός – θέλει να θέσει σε λειτουργία μια γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος, για να φωτίσει μια αποθήκη στο χωριό. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 2
1 2