Απόδειξη εξισώσεων α.α.τ με χρήση κύκλου αναφοράς.

Στο σχολικό βιβλίο Φυσικής παρατίθεται η απόδειξη και των 3 εξισώσεων απλής αρμονικής ταλάντωσης με χρήση παραγώγων. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα δύσκολο Δ θέμα.

Κύλινδρος μάζας m2=2kg είναι δεμένος στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=300Ν/m το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο με σώμα μάζας m3. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέμα Δ Επαναληπτικών 2019: Το πειράξαμε και παίξαμε

Στερεό σώμα Σ μάζας Μ αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R αντίστοιχα, όπου R όπως φαίνεται στο σχήμα 5. Συνέχεια ανάγνωσης

Βάζοντας φρένο στην ταλάντωση

Το τετράγωνο χάλκινο πλαίσιο, πλευράς α=0,8m, μάζας m=0,8kg και αντίστασης R=0,4Ω, ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, Συνέχεια ανάγνωσης

ΘΕΜΑ Γ 2019: Το «πειράξαμε» και παίξαμε με τη μηχανική ενέργεια

Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=200N/m έχει το πάνω άκρο του στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου αναρτάται σώμα Σ1 μάζας m1=1Kg το οποίο ισορροπεί. Συνέχεια ανάγνωσης

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαλαρώνει το νήμα!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = m και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαθεί η επαφή!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = 3m1 και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση αγωγού

Στο παραπάνω σχήμα τα ελατήρια έχουν σταθερά k=50Ν/m, ο αγωγός έχει μάζα 1kg, μήκος l=1m και διαρρέεται διαρκώς με τη βοήθεια κατάλληλης ηλεκτρονικής διάταξης από σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα I=4A . Συνέχεια ανάγνωσης

Κόψε το ρεύμα για να ταλαντωθώ!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m = 1 kg και μήκους L = 0,5 m ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ώθηση (μεταβολή ορμής) και ΑΑΤ από το 1993

Σώμα μάζας m=1,5Kg εκτελεί ΑΑΤ χωρίς τριβές και εκτός πεδίου βαρύτητας με περίοδο T=1s.
Τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται στο μέσο του διαστήματος με άκρα το σημεία ισορροπίας Ο και το σημείο μέγιστης απομάκρυνσης Α και κινείται με ταχύτητα υ=1 m/s δέχεται στιγμιαία ώθηση με φορά από το Α προς το Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια αατ και μερικές γραφικές παραστάσεις.

 

Ένα υλικό σημείο εκτελεί αατ, μεταξύ των θέσεων Β και Γ του σχήματος και τη στιγμή t=0, περνά από το σημείο Δ, όπου (ΒΔ)= ¼ (ΒΓ), κινούμενο προς την αρνητική κατεύθυνση (προς τα αριστερά). Συνέχεια ανάγνωσης

Ακόμη μια φθίνουσα ταλάντωση

Μια πλάκα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, στη θέση Ο. Εκτρέπουμε την πλάκα κατακόρυφα και την αφήνουμε να εκτελέσει φθίνουσα ταλάντωση. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 45
1 2 3 4 5 6 45