Οι ενέργειες σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Το σώμα Σ δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, μπορεί να εκτελεί, απουσία αποσβέσεων, ΑΑΤ με συχνότητα 0,5Ηz. Συνέχεια ανάγνωσης

Τρία δεύτερα στο διακρότημα…

1. Δύο ηχητικές πηγές εκπέμπουν ήχους ίδιου πλάτους με συχνότητες f1=400Hz και f2. Όταν λειτουργούν ταυτόχρονα ένας παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο μεταβαλλόμενης έντασης η οποία μηδενίζεται κάθε 0,125s. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν η δύναμη επαναφοράς δεν είναι η συνισταμένη

Σώμα μάζας m=2 Kg είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και εκτελεί αρμονική ταλάντωση x=Aημ(ωt+φο) σε λείο οριζόντιο δάπεδο, γύρω από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούση και φθίνουσα ταλάντωση

Ο δίσκος Δ του σχήματος,  έχει μάζα Μ =4kg  και ισορροπεί σε ηρεμία δεμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς  k = 200N/m  που έχει το κάτω του άκρο ακλόνητο. Συνέχεια ανάγνωσης

Μελέτη μιας σύνθεσης από ένα διάγραμμα

Ένα σώμα μάζας m=0,2kg κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα, εκτελώντας μια παλινδρομική κίνηση γύρω από την θέση x=0 και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο, Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήματα πάνω σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Ένα σώμα εκτελεί μια εξαναγκασμένη ταλάντωση δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k, με την επίδραση εξωτερικής δύναμης Fεξ, ενώ πάνω του ασκείται και δύναμη απόσβεσης της μορφής Fαπ= – b∙υ. Συνέχεια ανάγνωσης

Διακροτήματα σε Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια

Δύο σειρές χριστουγεννιάτικα λαμπάκια αναβοσβήνουν με συχνότητα f1 και f2 αντίστοιχα. Τη χρονική στιγμή t = 0 οι δύο σειρές είναι συγχρόνως αναμμένες. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα διάγραμμα και μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας m εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=40∙m (S.Ι.), Συνέχεια ανάγνωσης

Η ενέργεια και άλλα τινά σε μια φθίνουσα ταλάντωση

Μια πλάκα μάζας m εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, με την επίδραση δύναμης απόσβεσης της μορφής F=-bυ, στο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace και Α.Α.Τ.

Στο σχήμα απεικονίζονται:
Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=25N/m ,που το πάνω άκρο του είναι δεμένο μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος στην οροφή, σώμα μάζας Μ=0,9kg προσαρτημένο στο κάτω άκρο του ελατηρίου, μεταλλική άκαμπτη ράβδος ΚΛ, Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Απόσβεσης Ταλαντώσεων

Αγώγιμο σώμα Σ μπορεί να κινείται χωρίς τριβές ανάμεσα σε δύο κατακόρυφους αγωγούς, μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο μέτρου |B|, όπως φαίνεται στο Σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7