Κύλιση σφαίρας πάνω σε κύλινδρο

Κύλινδρος μάζας Μ και ακτίνας R μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που συμπίπτει με τον άξονα του κυλίνδρου. Συνέχεια ανάγνωσης

Στερεό και Ισορροπία

Ομογενής ράβδος μάζας m τοποθετείται όπως στο σχήμα, εφαπτόμενη με δύο στηρίγματα ύψους Η και h αντίστοιχα. Αν τα στηρίγματα είναι απολύτως λεία και ακλόνητα και απέχουν την απόσταση S που φαίνεται  τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία ράβδου και ηλεκτρική πηγή

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος έχει μάζα m και είναι εφαπτόμενη (στο σημείο Γ) σε ημικύκλιο ακτίνας R το οποίο έχει αμελητέα μάζα. Η ράβδος ισορροπεί σχηματίζοντας γωνία θ με το τραχύ οριζόντιο επίπεδο του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μοτεράκι με υδράργυρο

 

Ένας λεπτός μεταλλικός δίσκος ακτίνας r = 0,2m, μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο του Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούση και πλάγια βολή

 

Το σύστημα τροχαλία-ράβδος-σημειακή μάζα μπορεί να στέφεται χωρίς τριβές γύρω από άξονα ο οποίος διέρχεται από το κέντρο μάζας της τροχαλίας. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα δύσκολο Δ θέμα.

Κύλινδρος μάζας m2=2kg είναι δεμένος στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=300Ν/m το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο με σώμα μάζας m3. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέμα Δ Επαναληπτικών 2019: Το πειράξαμε και παίξαμε

Στερεό σώμα Σ μάζας Μ αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R αντίστοιχα, όπου R όπως φαίνεται στο σχήμα 5. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (2)

Ομογενής αγωγός ΑΟΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (1)

 Ομογενής αγωγός ΟΑΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

Έτοιμος για ανατροπή ο ρευματοφόρος αγωγός!

Eυθύγραμμος αγωγός ΑΓ μήκους L, μάζας m και βάρους w ισορροπεί ευρισκόμενος πάνω σε δύο στηρίγματα στα σημεία Α και Δ (ΑΔ = 2L/3). O αγωγός βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο σταθερής έντασης Β. Η φορά της έντασής του μαγνητικού πεδίου δεν είναι γνωστή. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 101
1 2 3 4 5 6 101