Μήπως ήρθε η ώρα να συμφωνήσουμε;

Κάθε σύνθετη κίνηση στερεού (κίνηση που δεν μπορεί να μελετηθεί ως μεταφορική ή ως στροφική), έχουμε το δικαίωμα να την θεωρήσουμε ότι αποτελείται από επιμέρους απλές κινήσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία με την επίδραση ζεύγους

Η ομογενής ράβδος ΑΒ βάρους w και μήκους l, είναι αρθρωμένη σε τοίχο στο άκρο της Α και ισορροπεί σε οριζόντια θέση με την επίδραση ενός ζεύγους δυνάμεων F1– F2, όπου η δύναμη F1 ασκείται στο μέσον Μ της ράβδου και έχει μέτρο F1=2w. Συνέχεια ανάγνωσης

Iσορροπία και άνωση: Ένα παλιό Ρώσικο θέμα

Μια λεπτή κυλινδρική ξύλινη ράβδος μήκους L τοποθετείται έτσι ώστε να ακουμπάει στο πάνω άκρο της Ο σε βράχο που προεξέχει από την επιφάνεια του νερού κατά ύψος h. Βρείτε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής τριβής μ ανάμεσα στη ράβδο και το βράχο ώστε να ισορροπεί η ράβδος. Δίνονται οι πυκνότητες του νερού ρw και του ξύλου ρ. Το θέμα είναι για διαγωνισμούς φυσικής.

Η λύση στο σύνδεσμο  εδώ.

 

Ελάχιστος συντελεστής τριβής

Στο σχήμα απεικονίζεται λεπτή σανίδα ΑΓ μάζας Μ και μήκους L , η οποία στηρίζεται σε λείο κατακόρυφο τοίχο και σε τραχύ δάπεδο. Πάνω στη σανίδα και στο μέσο της Ο, τοποθετούμε σώμα Σ που είναι δεμένο με αβαρές ελαστικό νήμα, που το άλλο άκρο του είναι δεμένο στον κατακόρυφο τοίχο. Το σώμα Σ παρουσιάζει με τη σανίδα συντελεστή τριβής ολίσθησης μ1=3/8 . Στη θέση ισορροπίας του συστήματος, η στατική τριβή στο σώμα Σ και στο άκρο Α της σανίδας ,είναι μέγιστη(οριακή).
Είναι επίσης ημφ=0,6 ,συνφ=0,8 M=4kg , m=1kg , g=10 m/s2 , L=4m.
1. Υπολογίστε i) τον ελάχιστο συντελεστή οριακής τριβής της σανίδας με το δάπεδο, ώστε να ισορροπεί ii) Τη δύναμη F που δέχεται η σανίδα στο Γ.
Κόβουμε το νήμα.
2. Να αποδείξετε ότι δεν θα ολισθήσει η σανίδα . Εξηγείστε αναλυτικά και με υπολογισμούς τη θέση σας.

3. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της στατικής τριβής Ts που δέχεται η σανίδα στο Α, σε συνάρτηση την μετατόπιση x του σώματος Σ.
4. Αντί να κόψουμε το νήμα, το τραβάμε έτσι ώστε το σώμα Σ να σύρεται προς τα πάνω με μικρή ταχύτητα. Τότε η σανίδα
i) θα ολισθήσει αμέσως
ii) θα ολισθήσει πιο πάνω και πριν το σώμα Σ φτάσει στο σημείο Γ
iii) δεν θα ολισθήσει και το σώμα Σ θα φτάσει έως το Γ.

Απαντήσεις: σε word και σε pdf
Στον Αποστόλη Παπάζογλου αφιερωμένη

Η αλγεβρική τιμή και το μέτρο της δύναμης

Η ομογενής δοκός ΑΒ μάζας Μ, μπορεί να στρέφεται γύρω από άρθρωση στο άκρο της Α και ισορροπεί οριζόντια, όταν στο άκρο της Β κρέμεται μέσω ελατηρίου ένα σώμα Σ, μάζας m, ενώ συγκρατείται μέσω νήματος, το οποίο έχουμε δέσει στο σημείο Ρ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Κάτι σαν τυπολόγιο στην Κινηματική Στερεού

Αν κατά την κίνηση ενός στερεού, όλα τα σημεία του έχουν κάθε στιγμή ίδια ταχύτητα τότε το στερεό μεταφέρεται στο χώρο χωρίς να αλλάζει προσανατολισμό (σχήμα 1). Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ”Rock – Διασκευή” σε μια ”Κλασική- Άσκηση”

Μια ”Rock – Διασκευή” σε μια ”Κλασική- Άσκηση” του Σχολικού Βιβλίου 

Στο πρόβλημα 28 του σχολικού βιβλίου στον Ηλεκτρομαγνητισμό

προσπάθησα να δώσω μια ”Ανάσα … Δροσιάς”. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν δεν έχουμε δύο στιγμούλες αλλά τρεις!

 

Πλαστική κρούση δακτυλιδιού με σκαλοπάτι

Δακτυλίδι ακτίνας R που κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ συγκρούεται πλαστικά με σκαλοπάτι ύψους h. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν δεν έχουμε «μια στιγμούλα», αλλά δύο!

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ συγκρατείται στη θέση (α), δεμένη στο μέσον της Μ με αβαρές νήμα ΜΟ (1ο ενδεχόμενο) ή καρφωμένη (πακτωμένη) σταθερά με αβαρή ράβδο ΜΟ, η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από το άκρο της Ο (2ο ενδεχόμενο). Συνέχεια ανάγνωσης

«της μιας στιγμούλας» απαράδεκτο Θέμα στερεού

Πιγκουΐνοι on ice

Μια επίπεδη πλάκα από πάγο αποκόβεται από παγετώνα της Ανταρκτικής που σπάει και εκτινασσόμενη στην θάλασσα επιπλέει κινούμενη οριζόντια στην επιφάνειά της. Συνέχεια ανάγνωσης

Το νεροπίστολο και ο στόχος του

Ο Κωστάκης αγόρασε το νεροπίστολο του σχήματος, το οποίο έχει εμβαδόν εμβόλου Α1 = 4cm2 και το σωληνάκι από το οποίο εξέρχεται το νερό έχει εμβαδόν A2 = 0,4cm2. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο ισορροπίες, η μία με ράβδο

Ένα σώμα Σ μάζας m ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, στη θέση (1) του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 112
1 2 3 4 5 6 112