264. Καρούλι….πάλι

Στο καρούλι του σχήματος μάζας m=3Kg και ακτίνας R ασκείται μια δύναμη F=12Ν, όπως στο σχήμα. Αρχικά  το καρούλι είναι ακίνητο και η διεύθυνση της δύναμης F σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ, με συνθ=0,8 και η δύναμη ασκείται για χρονικό διάστημα t1=2 s (t0=0). Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούση, ανακύκλωση, στατική τριβή και μη ανατροπή

Στο σχήμα απεικονίζεται κατακόρυφος λείος κυκλικός οδηγός ακτίνας R, στερεωμένος πάνω σε βάθρο. Το όλο σύστημα έχει μάζα Μ , και παρουσιάζει άγνωστο συντελεστή οριακής τριβής ίσο με μs. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο κύβος και η ράβδος αλληλεπιδρούν

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα ομογενές τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=1m και βάρους w=200Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

Το μήκος του ελατηρίου και η ακτίνα καμπυλότητας

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σφαίρα μάζας m=4kg, δεμένη στο άκρο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k= Συνέχεια ανάγνωσης

Ο κύβος και το πατίνι

Ένας κύβος πλευράς L είναι τοποθετημένος πάνω σε πατίνι. Μεταξύ κύβου και πατινιού υπάρχει τριβή. Αρχίζουμε και επιταχύνουμε το πατίνι με σταθερή επιτάχυνση α. Η τριβή εξασφαλίζει ότι το αριστερό κάτω άκρο του κύβου, είναι ακίνητο ως προς το πατίνι. Οπότε ο κύβος στρέφεται περί το άκρο Α.

Ποια η γωνιακή ταχύτητα του κύβου, όταν αυτός έχει στραφεί κατά γωνία φ?

Η απάντηση εδώ

“Επιστρέφοντας στον τόπο του εγκλήματος”

Η ανάρτηση της 8/6/2020 πιο αναλυτική και εμπεριστατωμένη, με περισσότερα παραδείγματα και αναφορά στο επίμαχο θέμα Δ5ι του παλαιού συστήματος σε Word και σε pdf

 

Μηχανική Στερεού.

 Παρακάτω θα βρείτε ένα αρχείο pdf, με όλες τις ασκήσεις πάνω στην Μηχανική στερεού, που έχω δημοσιεύσει στο ylikonet, αλλά και πριν από αυτό, στο  Blogspot. Συνέχεια ανάγνωσης

20 δεύτερα θέματα στα όρια.

Δεν είναι όλα εύκολα.

Είναι όπως θα ήθελα να είναι τα δεύτερα θέματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Άλλη μια καλοκαιρινή σανίδα

Μία λεπτή, ομογενής και ισοπαχής σανίδα βάρους  και μήκους L ισορροπεί ακίνητη στηριγμένη στο άκρο της Α σε λείο κατακόρυφο τοίχο και στο άκρο της Γ σε τραχύ δάπεδο. Η γωνία φ που σχηματίζει η σανίδα με το δάπεδο Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 114
1 2 3 4 5 6 114