… ή Υπάρχει και η….. μεταφορική κίνηση

Μια ράβδος στο άκρο νήματος ή Υπάρχει και η….. μεταφορική

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ και μάζας m=0,6kg έχει προσδεθεί στο μέσο της Μ, μέσω αβαρούς και μη εκτατού νήματος, μήκους d=2m, με σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Το φρενάρισμα…

Ο Δάσκαλος του ΜΙΤ Walter Lewin χρησιμοποιεί ένα τροχό ποδηλάτου Τ1 μάζας Μ=5Kg ακτίνας R=0,4m ,για να διδάξει με επίδειξη τα περί στροφορμής και διατήρησής της. Συνέχεια ανάγνωσης

Κύλιση και με μία και με δύο δυνάμεις…

34

Ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος μάζας m=1kg και ακτίνας R, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Συνέχεια ανάγνωσης

Πόση είναι η μάζα της ράβδου

Από τα άκρα ομογενούς ράβδου ΑΓ μήκους 3d και μάζας Μ, κρατούνται μέσω αβαρών μη ελαστικών νημάτων δύο όμοιοι λεπτοί δίσκοι μάζας m ο καθένας, και με τα νήματα τεντωμένα. Ο δίσκος 2 φέρει εγκοπή ακτίνας r=R/2, όπου είναι τυλιγμένο το νήμα πολλές φορές, ενώ στο δίσκο 1 είναι στην περιφέρειά του. Η ράβδος αναρτάται μέσω νήματος στο σημείο Δ. Αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο και παρατηρούμε ότι η ράβδος διατηρείται οριζόντια, όσο οι δίσκοι κινούνται.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κάθε δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Icm=(1/2) mR^2 .
Α) Η μάζα M της ράβδου είναι
i) μηδέν ii) m/3 iii) m/2
Β) Αν μετά από χρόνο t ο δίσκος (1) έχει κάνει Ν1 περιστροφές , και ο (2) έκανε Ν2 , τότε
i) N2=2N1 ii) N2=N1 iii) N2=3N1
Δικαιολογείστε.
Απαντήσεις: σε word και σε pdf

Αβαρές νήμα και αβαρής ράβδος

ή Μεταφορική και Στροφική κίνηση

Μια ομογενής λεπτή ράβδος ΑΒ μήκους ℓ=2m συγκρατείται σε κατακόρυφη θέση, δεμένη στο άκρο οριζόντιου νήματος, μήκους επίσης ℓ, στο μέσον της Μ. Το άλλο άκρο του νήματος στερεώνεται σε σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Ροπή αδράνειας ρολών (τουαλέτας)

Εύκολη ασκησούλα (ή θέμα Β καλύτερα) που δημιουργήθηκε στα γρήγορα πριν από λίγο και τυχαία από δύο βιντεάκια (αγνώστων στο διαδίκτυο) που έδειξα στους μαθητές (αντί της κλασσικής “κούρσας” σε κεκλιμένο). Συνέχεια ανάγνωσης

Να συγκριθούν οι ροπές αδράνειας.

Ένα δεύτερο θέμα:

Στο διάστημα έχουμε δύο σώματα κυκλικής διατομής με ίσες μάζες και ακτίνες. Είναι αρχικά ακίνητα. Συνέχεια ανάγνωσης

Τα έργα των δυνάμεων και η κινητική ενέργεια

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής  οριζόντιος δίσκος μάζας 20kg και ακτίνας 0,5m. Συνέχεια ανάγνωσης

Κύλινδρος vs Δακτύλιος

Α. Γύρω από ένα κύλινδρο, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Σε μια στιγμή τραβάμε το νήμα ασκώντας στον κύλινδρο μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, ό-πως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ακροβάτης σε ποδήλατο μιας ρόδας

Ακροβάτης M=50kg βρίσκεται πάνω σε ποδήλατο μιας ρόδας, μάζας m=10kg, ακτίνας R=0.5m και ροπής αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής Ιm=3kgm^2 . Συνέχεια ανάγνωσης

Ροπή ζεύγους στη σύνδεση δύο ράβδων

Το στερεό s του σχήματος αποτελείται από δύο όμοιες ομογενείς λεπτές ράβδους ΟΑ και ΑΓ μάζας m και μήκους η κάθε μία, οι οποίες είναι συγκολλημένες στο άκρο τους Α, ώστε να σχηματίζουν μόνιμα ορθή γωνία. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 109
1 2 3 4 5 6 109