Κρούση και πλάγια βολή

 

Το σύστημα τροχαλία-ράβδος-σημειακή μάζα μπορεί να στέφεται χωρίς τριβές γύρω από άξονα ο οποίος διέρχεται από το κέντρο μάζας της τροχαλίας. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα δύσκολο Δ θέμα.

Κύλινδρος μάζας m2=2kg είναι δεμένος στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=300Ν/m το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο με σώμα μάζας m3. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέμα Δ Επαναληπτικών 2019: Το πειράξαμε και παίξαμε

Στερεό σώμα Σ μάζας Μ αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R αντίστοιχα, όπου R όπως φαίνεται στο σχήμα 5. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (2)

Ομογενής αγωγός ΑΟΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (1)

 Ομογενής αγωγός ΟΑΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

Έτοιμος για ανατροπή ο ρευματοφόρος αγωγός!

Eυθύγραμμος αγωγός ΑΓ μήκους L, μάζας m και βάρους w ισορροπεί ευρισκόμενος πάνω σε δύο στηρίγματα στα σημεία Α και Δ (ΑΔ = 2L/3). O αγωγός βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο σταθερής έντασης Β. Η φορά της έντασής του μαγνητικού πεδίου δεν είναι γνωστή. Συνέχεια ανάγνωσης

Δώσε ρεύμα για να ξεκινήσω!

Eυθύγραμμος ομογενής αγωγός ΓΔ μάζας m = 2 kg και μήκους L = 0,6 m βρίσκεται ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο και μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,5 Τ. Η έκταση του μαγνητικού πεδίου και η φορά της έντασής του φαίνονται στο  σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Σε ποιες θέσεις θα ισορροπήσει η ράβδος;

Οι αγωγοί ΚΛ και ΝΞ έχουν αμελητέα αντίσταση. Απέχουν 1 m και ορίζουν κατακόρυφο επίπεδο.

Το ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι οριζόντιο και ξέρουμε ότι Β = 1Τesla. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα Β θέμα του μέλλοντος

Ομογενής κύλινδρος μάζας ΜΚ = m και ακτίνας RΚ, βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο (μεγάλου μήκους) γωνίας κλίσης 30ο. Στο μέσο της επιφάνειας του κυλίνδρου, που φέρει ένα λεπτό αυλάκι, έχουμε τυλίξει πολλές φορές λεπτό,

Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 101
1 2 3 4 5 6 101