Ράβδος με …. ακλόνητες απόψεις!!!

Ένα σώμα μάζας mολ = 0,3 kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζοντίου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στο άκρο κατακόρυφης ράβδου μήκους ℓ = 2 m. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κίνηση μιας ράβδου

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ελεύθερα μια λεπτή ομογενής οριζόντια ράβδος ΑΒ και στο σχήμα δίνονται οι ταχύτητες του άκρου Α και του σημείου Μ, όπου (ΟΜ)=(ΜΒ) κάποια στιγμή t1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση – ανασήκωμα ράβδου

Η ράβδος   μήκους   L και μάζας  4 Kg ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Το κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς 100 N/m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο στο άκρο  Γ της ράβδου ενώ στο πάνω άκρο του είναι προσδεμένο το σώμα μάζας 3 Kg. Συνέχεια ανάγνωσης

Γεωμετρικές παρατηρήσεις στην κύλιση.

Τροχός κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο . Να δικαιολογήσετε ότι δύο αντιδιαμετρικά σημεία του τροχού έχουν ταχύτητες των οποίων οι διευθύνσεις α) είναι κάθετες μεταξύ τους και β) τέμνονται στο εκάστοτε ανώτερο σημείο του τροχού. Συνέχεια ανάγνωσης

Βρείτε τον χρόνο στο κεκλιμένο επίπεδο.

Το ίδιο σώμα, κυκλικής διατομής και ομογενές, κατεβαίνει χωρίς να ολισθήσει τα δύο κεκλιμένα επίπεδα.

Για να κατέβει στο αριστερό απαιτείται χρόνος 2s. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα σύστημα σε ισορροπία.

Το σύστημα του σχήματος ισορροπεί, με την ομογενή ράβδο ΑΒ, μάζας Μ=2kg, να σχηματίζει γωνία θ, όπου ημθ=0,6, με το οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Υπερπήδηση σκαλοπατιού με τριβή

Ο κύλινδρος του σχήματος έχει ακτίνα R, βάρος W και ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν θέλουμε να υπερπηδήσει το σκαλοπάτι ύψους h, ασκούμε κατάλληλη οριζόντια δύναμη Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο βιντεάκια (ισορροπία κύβου & ελαστική κρούση)

Είχα έτοιμη την ανάρτηση εδώ και αρκετές ημέρες..αλλά αμφέβαλα για την αξία της και την είχα αφήσει ως προσχέδιο…μετά την ανάρτηση του Διονύση αυτή και του Θοδωρή αυτή νιώθω πως μπορεί να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα για τον μαθητή που μελέτησε τις προαναφερθείσες. Συνέχεια ανάγνωσης