Ο τροχός με την επίδραση ζεύγους και δύναμης

Ο τροχός του διπλανού σχήματος μάζας Μ=8kg και ακτίνας R=0,5m, θεωρείται ομογενής δίσκος με ροπή αδράνειας Ιcm= ½ ΜR2 και βρίσκεται ακίνητος σε οριζόντιο δρόμο. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο δίσκος και η ράβδος στρέφονται.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής δίσκος ακτίνας R=0,4m και μάζας 10kg, ο οποίος μπορεί να στρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα που συνδέει το κέντρο του Ο, με το άκρο μιας ομογενούς ράβδου ΑΚ Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ισορροπία δύο ράβδων

Δύο λεπτές ομογενείς ράβδοι με μήκη (ΑΓ)=ℓ και (ΒΓ)=2ℓ συγκολλούνται στο κοινό άκρο τους Γ, δημιουργώντας ένα στερεό s. Οι δυο ράβδοι ΑΓ και ΒΓ έχουν βάρη w και w1= 2w αντίστοιχα. Το στερεό s ισορροπεί σε οριζόντια θέση, Συνέχεια ανάγνωσης

Η φορά της στατικής τριβής

 

Ένας δίσκος στρέφεται ωρολογιακά σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από σταθερό, κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Ο, με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0. Σε κάποιο σημείο του είναι τοποθετημένο ένα σώμα Σ μικρών διαστάσεων, Συνέχεια ανάγνωσης

Και αν κόβαμε το νήμα ΓΔ; Θέμα Δ 2017 μια παραλλαγή

Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ μήκους L=2m σταθερής διατομής έχει μάζα Μ=4Kg. Η ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και το άκρο της Α συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος ΓΔ με τον κατακόρυφο τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο ράβδοι σε δύο συνδέσεις

Διαθέτουμε δύο ομογενείς ράβδους τις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε κατασκευάζοντας είτε το στερεό (1), είτε το στερεό (2), όπως στο διπλανό σχήμα. Στο πρώτο, το άκρο της ράβδου ΟΜ συνδέεται στο μέσον της ράβδου ΑΒ, Συνέχεια ανάγνωσης

Κατακόρυφη ράβδος και χρόνος

 

Η ομογενής ράβδος του σχήματος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος σε αυτήν και διέρχεται από το σημείο Ο χωρίς τριβές. Στο άκρο  Β της ράβδου που βρίσκεται σε απόσταση l/4 από το σημείο Ο Συνέχεια ανάγνωσης

Να αυξήσουμε την επιτάχυνση του άκρου της δοκού

Μια ομογενής δοκός ΟΑ, μήκους ℓ=3m και μάζας m=10kg, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από άρθρωση στο άκρο της Ο και ισορροπεί σε οριζόντια θέση δεμένη με κατακόρυφο νήμα, όπως στο σχήμα, όπου (ΟΓ)=0,5m. Συνέχεια ανάγνωσης

Το στερεό και οι … «αρθρώσεις».

Δύο όμοιες ομογενείς και ισοπαχείς ράβδοι μήκους b και μάζας Μ εκάστη συγκολλούνται μεταξύ τους σε ένα από τα άκρα τους Γ έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα στερεό (θα το λέμε S) στο οποίο η γωνία μεταξύ των ράβδων να είναι 600. Συνέχεια ανάγνωσης

Επιταχύνοντας ένα σύστημα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί μια ομογενής ράβδος ΑΒ, η οποία μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα ο οποίος διέρχεται από το άκρο της Α. Το άκρο της ράβδου Β,  συνδέεται μέσω ιδανικού νήματος, Συνέχεια ανάγνωσης

Μία ράβδος με ένα σφαιρίδιο

Λεπτή ομογενής ράβδος μάζας M=3kg και μήκους L=2m αρθρώνεται σε άξονα στο άκρο της Ο γύρω από το οποίο μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές. Στο άλλο άκρο Β της ράβδου είναι ενσωματωμένο σφαιρίδιο Σ1 αμελητέων διαστάσεων Συνέχεια ανάγνωσης