Και μία και δύο ισορροπίες.

Η ομογενής δοκός ΑΒ βάρους 500Ν, ισορροπεί όπως στο σχήμα, δεμένη στο άκρο της Α με οριζόντιο νήμα, με το οποίο σχηματίζει γωνία θ, όπου ημθ=0,8, ενώ το άκρο της Β στηρίζεται σε κύβο πλευράς α=0,4m, στο κέντρο της πάνω βάσης του. Συνέχεια ανάγνωσης

Το χάσιμο επαφής ρευματοφόρου αγωγού με στήριγμα

Μια συνδυαστική ιδέα :  Στατικής ισορροπίας και ηλεκτρομαγνητισμού.

Η πολύ αναλυτική παρουσίαση έχει ”στόχο” τον Μαθητή. Συνέχεια ανάγνωσης

Κινηματική στερεού. Β΄ Θέματα.

Μία δοκός μήκους l είναι οριζόντια ώστε αρχικά το άκρο της να εφάπτεται στο ανώτερο σημείο του τροχού, ο οποίος κυλάει σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κοντάρι σε ισορροπία υποβασταζόμενο από τη μια άκρη

Συνάδελφοι, χρόνια πολλά. Μια «ασκησούλα» για μην επαναπαυόμαστε (μιας και σούβλα δεν είχε φέτος)… Συνέχεια ανάγνωσης

Στερεό… Ανέστη!

Σημειακό σώμα Σ μάζας m = 2 kg είναι δεμένο με τη βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος στο κέντρο ενός ομογενούς δίσκου ακτίνας R = 0,2 m, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, Συνέχεια ανάγνωσης

Συγκρίσιμες ισορροπίες…

Και στις τρεις περιπτώσεις έχομε ομοιότητες :μάζα ομογενούς  δοκού Μ=17,5Kg , μήκους L, μάζα σώματος αμελητέων διαστάσεων m=5Kg, θ=600, g=10m/s2 ,  (ΚΓ)=L/4 , τοίχος λείος. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Β: Ισορροπία στερεού

Β2) Στο σχήμα έχουμε μια σκάλα ισοπλεύρου τριγώνου ΑΟΒ που ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με τα μέσα Γ και Δ των ΑΟ και ΟΒ αντίστοιχα, να είναι δεμένα με μη ελαστικά αβαρή νήματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Σκαλοπάτι – σκαλοπάτι…

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=10kg και ακτίνας R, ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=0,4R, όταν στο άκρο Α μιας οριζόντιας ακτίνας ΟΑ έχει προσκολληθεί σημειακή μάζα m=1kg, Συνέχεια ανάγνωσης

Ταχύτητες στην κύλιση και στιγμιαίος άξονας.

Να αποδείξετε ότι η ταχύτητα τυχαίου σημείου Τ(x,ψ) του διπλού δίσκου κέντρου Ο και ακτίνων r και 2r που κυλίεται με το δίσκο (Ο,r) σε επαφή με την οριζόντια ράγα στον άξονα Χ ,ενώ ο κατακόρυφος άξονας ψ διέρχεται από το κέντρο Ο, έχει μέτρο

Η συνέχεια …εδώ σε word

εδώ σε pdf