Στερεό… Ανέστη!

Σημειακό σώμα Σ μάζας m = 2 kg είναι δεμένο με τη βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος στο κέντρο ενός ομογενούς δίσκου ακτίνας R = 0,2 m, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, Συνέχεια ανάγνωσης

Συγκρίσιμες ισορροπίες…

Και στις τρεις περιπτώσεις έχομε ομοιότητες :μάζα ομογενούς  δοκού Μ=17,5Kg , μήκους L, μάζα σώματος αμελητέων διαστάσεων m=5Kg, θ=600, g=10m/s2 ,  (ΚΓ)=L/4 , τοίχος λείος. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Β: Ισορροπία στερεού

Β2) Στο σχήμα έχουμε μια σκάλα ισοπλεύρου τριγώνου ΑΟΒ που ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με τα μέσα Γ και Δ των ΑΟ και ΟΒ αντίστοιχα, να είναι δεμένα με μη ελαστικά αβαρή νήματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Σκαλοπάτι – σκαλοπάτι…

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=10kg και ακτίνας R, ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=0,4R, όταν στο άκρο Α μιας οριζόντιας ακτίνας ΟΑ έχει προσκολληθεί σημειακή μάζα m=1kg, Συνέχεια ανάγνωσης

Ταχύτητες στην κύλιση και στιγμιαίος άξονας.

Να αποδείξετε ότι η ταχύτητα τυχαίου σημείου Τ(x,ψ) του διπλού δίσκου κέντρου Ο και ακτίνων r και 2r που κυλίεται με το δίσκο (Ο,r) σε επαφή με την οριζόντια ράγα στον άξονα Χ ,ενώ ο κατακόρυφος άξονας ψ διέρχεται από το κέντρο Ο, έχει μέτρο

Η συνέχεια …εδώ σε word

εδώ σε pdf

Οι άξονες είναι εύθραυστοι … τώρα τελευταία.

Στο σχήμα βλέπουμε μία ράβδο μάζας m1 = 6 kg και μήκους ℓ = 1,25 m καθώς επίσης και έναν δίσκο μάζας m2 και ακτίνας r. Το άκρο Α της ράβδου είναι συνδεδεμένο μέσω άξονα στο κέντρο του δίσκου. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια αγώγιμη ράβδος σε μαγνητικό πεδίο

Μια λεπτή ομογενής μεταλλική ράβδος ΟΑ, μήκους l=1m και μάζας m=0,3kg, μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Βρείτε την πυκνότητα του άγνωστου υγρού

Ομογενής λεπτή ράβδος ΑΒ, μήκους L, μπορεί να στρέφεται περί οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το μέσον της Ο. Από το άκρο Α, κρεμάμε μέσω αβαρούς νήματος, κυλινδρικό σώμα Σ, ύψους h και πυκνότητας ρκ =8ρν, Συνέχεια ανάγνωσης

… ή Υπάρχει και η….. μεταφορική κίνηση

Μια ράβδος στο άκρο νήματος ή Υπάρχει και η….. μεταφορική

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ και μάζας m=0,6kg έχει προσδεθεί στο μέσο της Μ, μέσω αβαρούς και μη εκτατού νήματος, μήκους d=2m, με σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης