Δύο ράβδοι δημιουργούν ένα στερεό s.

Διαθέτουμε δύο ομογενείς ράβδους, την ΑΒ μήκους ℓ1=3m  και μάζας m1=2kg και την ΓΔ μήκους ℓ2=2m και μάζας m2. Συγκολλούμε τα άκρα Β και Γ των δύο ράβδων δημιουργώντας μια νέα ράβδο, το στερεό s. Συνέχεια ανάγνωσης

Στατική Τριβή και Δύναμη. Ένα φυσικό … κρυφτό.

 Πολλές φορές αντίκρισα … την αγωνία στα μάτια των παιδιών

όταν ήθελαν να σχεδιάσουν την Στατική τριβή. Συνέχεια ανάγνωσης

Αλληλεπιδράσεις σε δίσκο παιδικής χαράς

Σε αρχικά ακίνητο οριζόντιο δίσκο παιδικής χαράς, μάζας Μδ=40kg,ακτίνας R=1m ,και ροπής αδράνειας Ιδ=1/2 ΜδR2, που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο άξονα zz’, Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο δίσκοι σε λείο οριζόντιο επίπεδο

Δύο όμοιοι ομογενείς δίσκοι, ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με το επίπεδό τους κατακόρυφο. Στον πρώτο μπορούμε να ασκήσουμε μια δύναμη στο κέντρο του Κ, τραβώντας το άκρο Α του νήματος, Συνέχεια ανάγνωσης

Πέντε προτάσεις στο ίδιο μοντέλο, για «Θέμα Β΄»

Το ‘’μοντέλο’’

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια ράβδο, ομογενή μάζας m και μήκους d,στα άκρα της οποίας βρίσκονται στερεωμένοι κατακόρυφοι άξονες (αμελητέας μάζας) που περνούν από τα κέντρα δύο καθ’όλα όμοιων δίσκων Συνέχεια ανάγνωσης

Αναποδογυρίζοντας έναν τροχό

Ένας μαθητής κάθεται σε κάθισµα που µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του zz΄. Ο μαθητής κρατά στα χέρια του έναν οριζόντιο τροχό ποδηλάτου ο οποίος περιστρέφεται αντιωρολογιακά χωρίς τριβές κατά τον κατακόρυφο άξονά του με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0 και μέτρο Συνέχεια ανάγνωσης

Η κινητική ενέργεια και η στροφορμή ενός συστήματος

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ και μάζας Μ μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο, παρουσιάζοντας, ως προς τον άξονα, ροπή αδράνειας Ι. Στο άλλο της άκρο Α έχουμε πακτώσει ένα άξονα Συνέχεια ανάγνωσης

Σκάλα σε λείο δάπεδο

Στο σχήμα απεικονίζεται μια σκάλα που έχει τα σκέλη της ΑΒ και ΑΓ με ίσες μάζες m , μήκους l που φέρει άρθρωση στο Α ,έτσι ώστε να μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα σύστημα σε ισορροπία και επιτάχυνση

Το στερεό s του σχήματος, αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς ομογενείς κυλίνδρους με ακτίνες R=0,4m και r= ½R  αντίστοιχα. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ράβδος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα

Η ράβδος του σχήματος είναι οριζόντια και μπορεί να στρέφεται αριστερόστροφα γύρω από κατακόρυφο άξονα zz΄ που διέρχεται από το μέσον της μέσω κινητήρα. Το μήκος της ράβδου είναι L=1m και η μάζα της Μ=12kg. Σε Συνέχεια ανάγνωσης

Ροπή αδράνειας δαχτυλιδιού και σφαιρικού φλοιού

Υπολογισμός της ροπής αδράνειας δαχτυλιδιού και σφαιρικού φλοιού ως προς διάμετρο: Συνέχεια ανάγνωσης