Να συγκριθούν οι ροπές αδράνειας.

Ένα δεύτερο θέμα:

Στο διάστημα έχουμε δύο σώματα κυκλικής διατομής με ίσες μάζες και ακτίνες. Είναι αρχικά ακίνητα. Συνέχεια ανάγνωσης

Τα έργα των δυνάμεων και η κινητική ενέργεια

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής  οριζόντιος δίσκος μάζας 20kg και ακτίνας 0,5m. Συνέχεια ανάγνωσης

Κύλινδρος vs Δακτύλιος

Α. Γύρω από ένα κύλινδρο, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Σε μια στιγμή τραβάμε το νήμα ασκώντας στον κύλινδρο μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, ό-πως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ακροβάτης σε ποδήλατο μιας ρόδας

Ακροβάτης M=50kg βρίσκεται πάνω σε ποδήλατο μιας ρόδας, μάζας m=10kg, ακτίνας R=0.5m και ροπής αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής Ιm=3kgm^2 . Συνέχεια ανάγνωσης

Ροπή ζεύγους στη σύνδεση δύο ράβδων

Το στερεό s του σχήματος αποτελείται από δύο όμοιες ομογενείς λεπτές ράβδους ΟΑ και ΑΓ μάζας m και μήκους η κάθε μία, οι οποίες είναι συγκολλημένες στο άκρο τους Α, ώστε να σχηματίζουν μόνιμα ορθή γωνία. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα ζεύγος περιστρέφει έναν δίσκο

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ελεύθερος ένας ομογενής δίσκος μάζας Μ=20kg και ακτίνας R=2m. Σε μια στιγμή t=0, ασκούμε στα άκρα Α και Β μιας διαμέτρου του, δύο σταθερές αντίθετες δυνάμεις με μέτρα F1=F2=14Ν, όπως στο σχήμα (σε κάτοψη). Συνέχεια ανάγνωσης

Πού πρέπει να βάλουμε την άρθρωση;

Μια λεπτή ομογενής ράβδος μπορεί να κινείται σε κατακόρυφο επίπεδο περί άρθρωση χωρίς τριβές, στο σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Αλληλεπιδράσεις …επαφής !

Στο σχήμα βλέπετε ένα σύστημα που αποτελείται από ένα δίσκο ακτίνας R  ο οποίος φέρει μια εγκοπή ακτίνας r=R/2 στην οποία είναι τυλιγμένο νήμα αμελητέας μάζας μη εκτατό μέσω του οποίου μπορούμε να ασκούμε δύναμη F Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν μαζεύεται το νήμα

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής δίσκος, μάζας m=2kg και ακτίνας R=1m, ο οποίος μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο σωλήνα- άξονα z, χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια επαναληπτική άσκηση στερεού

Το στερεό s του σχήματος αποτελείται από δύο όμοιες ομογενείς λεπτές ράβδους ΟΑ και ΑΓ μάζας m και μήκους L η κάθε μία, οι οποίες είναι συγκολλημένες στο άκρο τους Α, ώστε να σχηματίζουν μόνιμα ορθή γωνία. Συνέχεια ανάγνωσης

Στα χνάρια του Νεκτάριου

Κατασκευάζουμε ένα τροχό ενώνοντας τις βάσεις δύο ομογενών κυλίνδρων, έτσι ώστε να αποκτήσουν
κοινό άξονα όπως δείχνει το σχήμα. Ο μεγάλος κύλινδρος έχει ακτίνα R = 0,4 m και ο μικρός r = 0,2 m. Ο τροχός μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, που ταυτίζεται με τον κοινό γεωμετρικό άξονα των κυλίνδρων. Η ροπή αδράνειας του συστήματος των ενωμένων κυλίνδρων ως προς τον άξονα αυτό είναι Ι = 0,6 kg∙m². Γύρω από τον μικρότερο κύλινδρο, είναι τυλιγμένο ένα αβαρές σχοινί, στο κάτω άκρο του οποίου είναι δεμένο ένα σφαιρίδιο Σ μάζας m1 = 7,5 kg. Μια ομογενής δοκός ΑΒ που το βάρος της έχει μέτρο w = 150 Ν, στηρίζεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο, και εφάπτεται στον μεγάλο κύλινδρο σε απόσταση d = 3ℓ/4 από τη άρθρωση. Το νήμα, δεν γλιστρά κατά την περιστροφή του συστήματος. Αρχικά συγκρατούμε τον τροχό ακίνητο, και τη χρονική στιγμή t = 0 τον αφήνουμε ελεύθερο, οπότε αρχίζει το νήμα να ξετυλίγεται. Να υπολογίσετε:

α. το μέτρο της δύναμης που ασκεί η ράβδος στο στερεό.

β. την δύναμη που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση

γ. τη γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος των δύο τροχών.

δ. Την ταχύτητα του σώματος Σ όταν έχει κατέβει κατά h = 0,16 m.

ε. Τον ρυθμό που παράγεται θερμότητα στο σημείο επαφής τροχού – δοκού, τη χρονική στιγμή που
η ταχύτητα του σώματος Σ έχει μέτρο υ = 2 m/s.

Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του τροχού και της δοκού είναι μ = 0,15 και g = 10 m/s².

Η συνέχεια εδώ.

Ο ρόλος του άξονα περιστροφής

Σε επαφή με λείο οριζόντιο επίπεδο στρέφεται ένας ομογενής δίσκος, μάζας m με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από σταθερό (υπαρκτό) κατακόρυφο άξονα, χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης