Και αν κόβαμε το νήμα ΓΔ; Θέμα Δ 2017 μια παραλλαγή

Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ μήκους L=2m σταθερής διατομής έχει μάζα Μ=4Kg. Η ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και το άκρο της Α συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος ΓΔ με τον κατακόρυφο τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο ράβδοι σε δύο συνδέσεις

Διαθέτουμε δύο ομογενείς ράβδους τις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε κατασκευάζοντας είτε το στερεό (1), είτε το στερεό (2), όπως στο διπλανό σχήμα. Στο πρώτο, το άκρο της ράβδου ΟΜ συνδέεται στο μέσον της ράβδου ΑΒ, Συνέχεια ανάγνωσης

Κατακόρυφη ράβδος και χρόνος

 

Η ομογενής ράβδος του σχήματος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος σε αυτήν και διέρχεται από το σημείο Ο χωρίς τριβές. Στο άκρο  Β της ράβδου που βρίσκεται σε απόσταση l/4 από το σημείο Ο Συνέχεια ανάγνωσης

Να αυξήσουμε την επιτάχυνση του άκρου της δοκού

Μια ομογενής δοκός ΟΑ, μήκους ℓ=3m και μάζας m=10kg, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από άρθρωση στο άκρο της Ο και ισορροπεί σε οριζόντια θέση δεμένη με κατακόρυφο νήμα, όπως στο σχήμα, όπου (ΟΓ)=0,5m. Συνέχεια ανάγνωσης

Το στερεό και οι … “αρθρώσεις”.

Δύο όμοιες ομογενείς και ισοπαχείς ράβδοι μήκους b και μάζας Μ εκάστη συγκολλούνται μεταξύ τους σε ένα από τα άκρα τους Γ έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα στερεό (θα το λέμε S) στο οποίο η γωνία μεταξύ των ράβδων να είναι 600. Συνέχεια ανάγνωσης

Επιταχύνοντας ένα σύστημα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί μια ομογενής ράβδος ΑΒ, η οποία μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα ο οποίος διέρχεται από το άκρο της Α. Το άκρο της ράβδου Β,  συνδέεται μέσω ιδανικού νήματος, Συνέχεια ανάγνωσης

Μία ράβδος με ένα σφαιρίδιο

Λεπτή ομογενής ράβδος μάζας M=3kg και μήκους L=2m αρθρώνεται σε άξονα στο άκρο της Ο γύρω από το οποίο μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές. Στο άλλο άκρο Β της ράβδου είναι ενσωματωμένο σφαιρίδιο Σ1 αμελητέων διαστάσεων Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα στερεό και οι κινητικές ενέργειες των μερών του

Στο άκρο Α μιας ομογενούς ράβδου ΑΒ μήκους ℓ=4m και μάζας m=3kg, έχουμε καρφώσει ένα υλικό σημείο Σ, της ίδιας μάζας m, δημιουργώντας ένα στερεό s. Το στερεό s, κινείται πάνω σε μια παγωμένη λίμνη, χωρίς τριβές Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο ράβδοι για μία ταλάντωση.

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k, με το πάνω άκρο του δεμένο στο ταβάνι και το κάτω άκρο του δεμένο στο σφαιρίδιο μάζας m. Το σφαιρίδιο μέσω νήματος συνδέεται με το άκρο συστήματος Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο πλάκες και μερικές ερωτήσεις

Διαθέτουμε δυο όμοιες ορθογώνιες πλάκες, οι οποίες περιστρέφονται σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από σταθερούς κατακόρυφους άξονες, χωρίς τριβές. Στην  πρώτη (ΑΒΓΔ), ο άξονας περνά από την κορυφή Α, Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ισορροπία και δύο  επιταχυνόμενες κινήσεις

31-2102

Μια λεπτή ομογενής δοκός, μάζας m=10kg και μήκους ΑΒ=2m, ισορροπεί σε οριζόντια θέση, στηριζόμενη σε λείο τρίποδο και σε κύλινδρο, με τον οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,4, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης