Στροφορμή αλλά ως ποιο σημείο

Θεωρούμε μια λεπτή ομογενή ράβδο μήκους ℓ και μάζας Μ. Η ροπή αδράνειας, ως προς άξονα κάθετο προς αυτή, που διέρχεται από το CM, είναι ΙCM = 1/12•M•ℓ². Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ράβδος στο άκρο νήματος

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ=0,4m και μάζας m=0,6kg έχει προσδεθεί στο μέσον της Μ, μέσω αμελητέου βάρους και μη εκτατού νήματος, μήκους d=1m, με σταθερό σημείο Ο. Η ράβδος συγκρατείται στη θέση που δείχνει το σχήμα, Συνέχεια ανάγνωσης

Μια μεταβλητή ροπή επιταχύνει δίσκο

Ο κατακόρυφος ομογενής δίσκος του σχήματος έχει μάζα Μ = 2kg, ακτίνα R = 0,5m, είναι ακίνητος και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Συνέχεια ανάγνωσης

Πινακίδων συνέχεια … & η τάση επί πίνακι !

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια πινακίδα λεπτή ,ομογενή, τετράγωνη, πλευράς d και μάζας Μ, η οποία μπορεί να στρέφεται περί οριζόντιο άξονα κάθετο στο επίπεδό της στο κέντρο Κ χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο ράβδοι, ένα στερεό

Έχουμε δημιουργήσει ένα επίπεδο στερεό s, καρφώνοντας δύο ομογενείς ράβδους ΑΟ και ΟΒ, κάθετα μεταξύ.  Η ράβδος ΑΟ με μήκος ℓ1=1,6m και η ΟΒ με μήκος ℓ2=1,2m και μάζα m=10kg. Το στερεό s στρέφεται δεξιόστροφα, γύρω από Συνέχεια ανάγνωσης

Ράβδος – Σημειακό σώμα.

Το ένα άκρο λεπτής ομογενούς  ράβδου μήκους L=1m συνδέεται με οριζόντιο άξονα σε ύψος h >L  από το έδαφος και η ράβδος κρατείται σε οριζόντια θέση. Ένα σημειακό αντικείμενο μάζας m τοποθετείται κάτω από  ελεύθερο άκρο Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο ράβδοι σε κίνηση

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο οριζόντιες όμοιες ομογενείς ράβδοι, όπως στο διπλανό σχήμα. Οι ράβδοι μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές γύρω από δυο σταθερούς κατακόρυφους άξονες, όπου ο πρώτος περνά από το μέσον Κ Συνέχεια ανάγνωσης