… ή Υπάρχει και η….. μεταφορική κίνηση

Μια ράβδος στο άκρο νήματος ή Υπάρχει και η….. μεταφορική

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ και μάζας m=0,6kg έχει προσδεθεί στο μέσο της Μ, μέσω αβαρούς και μη εκτατού νήματος, μήκους d=2m, με σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η σύνθετη κίνηση ενός τροχού

Ένας τροχός ακτίνας R=0,8m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγμή tο=0 τίθεται σε κίνηση αποκτώντας επιτάχυνση κέντρου μάζας Κ, όπως στο πρώτο από τα διπλανά διαγράμματα και γωνιακή επιτάχυνση, όπως στο δεύτερο διάγραμμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα σύστημα αρχίζει να στρέφεται

Ένας ομογενής δίσκος κέντρου Κ και ακτίνας R=1m μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από άρθρωση στο άκρο Κ μιας ράβδου (ΟΚ) μήκους l=4m, Συνέχεια ανάγνωσης

Σύνθετη κίνηση οριζόντιου δίσκου

Οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας R=0,5m εκτελεί σύνθετη ομαλή κίνηση . Το κέντρο μάζας του δίσκου κινείται κατά μήκος του άξονα x’x, ο οποίος συμπίπτει με τη διεύθυνση της ακτίνας ΚΑ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας πλαγιασμένος δίσκος κινείται

Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας R=0,5m ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με το κέντρο του Ο στην αρχή x=0 ενός οριζόντιου άξονα x΄x, στη θέση (1). Συνέχεια ανάγνωσης

Ξεκινώντας από τις ταχύτητες δύο σημείων

Στο σχήμα δίνονται 4 περιπτώσεις στερεών. Στις δυο πρώτες περιπτώσεις ένας ομογενής τροχός κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, ενώ στις  δύο τελευταίες (τα σχήματα σε κάτοψη), μια ομογενής ράβδος κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η ράβδος πέφτει κατακόρυφα

Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους 4m, πέφτει κατακόρυφα και σε μια στιγμή σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ (ημθ=0,6), ενώ το άκρο της Α έχει ταχύτητα όπως στο σχήμα, με κατεύθυνση προς το άκρο Β και μέτρου υΑ=3m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Οι ταχύτητες σημείων ενός δίσκου

Στο διπλανό σχήμα ένας δίσκος κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα του κέντρου Ο ίση με υ, ενώ ένα σημείο Μ της κατακόρυφης διαμέτρου, στο μέσον της ακτίνας, έχει επίσης ταχύτητα παράλληλη προς το έδαφος με ταχύτητα 2υ. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κινηματική της περιστροφής

Μια ράβδος ΟΑ, μήκους l=4m, στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από κατακόρυφο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο και σε μια στιγμή t=0, βρίσκεται στη θέση που δείχνει το σχήμα έχοντας γωνιακή ταχύτητα ωο=1rad/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Εφιάλτης στο δρόμο με τις … επιταχύνσεις!

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε στο στερεό είναι να μπορούμε να βρίσκουμε τις επιταχύνσεις που έχουν τα διάφορα σώματα ανάλογα με τον τρόπο κίνησής τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι επιταχύνσεις κατά τις κινήσεις δύο ή περισσοτέρων σωμάτων. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο θέματα στην Κινηματική στερεού.

Ότι λέει ο τίτλος. Οι μαθητές μπορούν να τις παλέψουν μέχρι να αναρτηθούν οι λύσεις. Από εμένα ή άλλον.

Οι εκφωνήσεις:

Page 1 of 4
1 2 3 4