Ο κύβος και η ράβδος αλληλεπιδρούν

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα ομογενές τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=1m και βάρους w=200Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία με την επίδραση ζεύγους

Η ομογενής ράβδος ΑΒ βάρους w και μήκους l, είναι αρθρωμένη σε τοίχο στο άκρο της Α και ισορροπεί σε οριζόντια θέση με την επίδραση ενός ζεύγους δυνάμεων F1– F2, όπου η δύναμη F1 ασκείται στο μέσον Μ της ράβδου και έχει μέτρο F1=2w. Συνέχεια ανάγνωσης

Η αλγεβρική τιμή και το μέτρο της δύναμης

Η ομογενής δοκός ΑΒ μάζας Μ, μπορεί να στρέφεται γύρω από άρθρωση στο άκρο της Α και ισορροπεί οριζόντια, όταν στο άκρο της Β κρέμεται μέσω ελατηρίου ένα σώμα Σ, μάζας m, ενώ συγκρατείται μέσω νήματος, το οποίο έχουμε δέσει στο σημείο Ρ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα σύστημα σε ισορροπία.

Το σύστημα του σχήματος ισορροπεί, με την ομογενή ράβδο ΑΒ, μάζας Μ=2kg, να σχηματίζει γωνία θ, όπου ημθ=0,6, με το οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Υπερπήδηση σκαλοπατιού με τριβή

Ο κύλινδρος του σχήματος έχει ακτίνα R, βάρος W και ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν θέλουμε να υπερπηδήσει το σκαλοπάτι ύψους h, ασκούμε κατάλληλη οριζόντια δύναμη Συνέχεια ανάγνωσης

Και μία και δύο ισορροπίες.

Η ομογενής δοκός ΑΒ βάρους 500Ν, ισορροπεί όπως στο σχήμα, δεμένη στο άκρο της Α με οριζόντιο νήμα, με το οποίο σχηματίζει γωνία θ, όπου ημθ=0,8, ενώ το άκρο της Β στηρίζεται σε κύβο πλευράς α=0,4m, στο κέντρο της πάνω βάσης του. Συνέχεια ανάγνωσης

Ράβδος σε τοίχο και δάπεδο.

Ράβδος μάζας m και μήκους l στηρίζεται στο δάπεδο και στον τοίχο, έτσι ώστε να ισορροπεί οριακά. Για τις περιπτώσεις που ακολουθούν, υπολογίστε τη γωνία φ. Συνέχεια ανάγνωσης

Κοντάρι σε ισορροπία υποβασταζόμενο από τη μια άκρη

Συνάδελφοι, χρόνια πολλά. Μια «ασκησούλα» για μην επαναπαυόμαστε (μιας και σούβλα δεν είχε φέτος)… Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Β: Ισορροπία στερεού

Β2) Στο σχήμα έχουμε μια σκάλα ισοπλεύρου τριγώνου ΑΟΒ που ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με τα μέσα Γ και Δ των ΑΟ και ΟΒ αντίστοιχα, να είναι δεμένα με μη ελαστικά αβαρή νήματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Σκαλοπάτι – σκαλοπάτι…

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=10kg και ακτίνας R, ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=0,4R, όταν στο άκρο Α μιας οριζόντιας ακτίνας ΟΑ έχει προσκολληθεί σημειακή μάζα m=1kg, Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6