Δύο όμοιες ράβδοι επιταχύνονται

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο όμοιες ομογενείς ράβδοι μάζας m και μήκους ℓ. Η πρώτη ΑΒ,  μπορεί να  στρέφεται γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Α, ενώ η δεύτερη ΓΔ είναι ελεύθερη. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο δίσκος και το τετράγωνο.

Διαθέτουμε δυο πλάκες, του ίδιου πάχους και από το ίδιο υλικό. Η μία είναι κυκλική (ένας λεπτός δίσκος) ακτίνας R και η άλλη τετράγωνη πλευράς α=2R. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο τροχός με την επίδραση ζεύγους και δύναμης

Ο τροχός του διπλανού σχήματος μάζας Μ=8kg και ακτίνας R=0,5m, θεωρείται ομογενής δίσκος με ροπή αδράνειας Ιcm= ½ ΜR2 και βρίσκεται ακίνητος σε οριζόντιο δρόμο. Συνέχεια ανάγνωσης

Να αυξήσουμε την επιτάχυνση του άκρου της δοκού

Μια ομογενής δοκός ΟΑ, μήκους ℓ=3m και μάζας m=10kg, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από άρθρωση στο άκρο της Ο και ισορροπεί σε οριζόντια θέση δεμένη με κατακόρυφο νήμα, όπως στο σχήμα, όπου (ΟΓ)=0,5m. Συνέχεια ανάγνωσης

Ροπή αδράνειας δαχτυλιδιού και σφαιρικού φλοιού

Υπολογισμός της ροπής αδράνειας δαχτυλιδιού και σφαιρικού φλοιού ως προς διάμετρο: Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο ράβδοι σε κίνηση

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο οριζόντιες όμοιες ομογενείς ράβδοι, όπως στο διπλανό σχήμα. Οι ράβδοι μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές γύρω από δυο σταθερούς κατακόρυφους άξονες, όπου ο πρώτος περνά από το μέσον Κ Συνέχεια ανάγνωσης

Γιατί γύρω από το Κέντρο μάζας;;;

Α) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους ℓ και μάζας m. Σε μια στιγμή t0=0 ασκούνται πάνω της και κάθετα σε αυτή δύο δυνάμεις ίσου μέτρου F1=F2=F, και αντίθετης φοράς. Συνέχεια ανάγνωσης

Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση ενός τροχού

Ένας τροχός αυτοκινήτου επιταχύνεται, μέσω άσκησης ροπής ζεύγους δυνάμεων, από τη μηχανή. Αλλά και το φρενάρισμα  επιτυγχάνεται με την άσκηση ροπής ζεύγους,μέσω των φρένων. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν η στατική τριβή επιταχύνει

Στον ομογενή κύλινδρο μάζας Μ, ακτίνας R του σχήματος ασκούμε δύναμη F με διεύθυνση κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης θ, με τη βοήθεια αβαρούς νήματος που έχουμε τυλίξει στην περιφέρειά του. Συνέχεια ανάγνωσης

Άλλο κέντρο δίσκου, άλλο cm.

Ένα λεπτός ομογενής δίσκος, κέντρου Ο, ακτίνας R=1m και μάζας Μ=8kg, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, ενώ στην περιφέρειά του, στο άκρο μιας κατακόρυφης ακτίνας ΟΑ, Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας κύλινδρος σε κεκλιμένο επίπεδο

Ο αρχικά ακίνητος ομογενής κύλινδρος μάζας m=1Kg, ακτίνας R=0,1m, φέρει λεπτή εγκοπή βάθουςr=R/2 , στην οποία είναι τυλιγμένο πολλές φορές νήμα αμελητέου πάχους. Για τη γωνία κλίσης ισχύει ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Κάποια στιγμή ο κύλινδρος αφήνεται ελεύθερος. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία και επιτάχυνση στερεού

Ένας ομογενής δίσκος, κέντρου Ο, μάζας Μ=4kg και ακτίνας R=1m, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από ένα σημείο Α της περιφέρειάς του. Στο σημείο Β, αντιδιαμετρικό σημείο του Α, Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 3
1 2 3