Επιταχύνοντας ένα σύστημα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί μια ομογενής ράβδος ΑΒ, η οποία μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα ο οποίος διέρχεται από το άκρο της Α. Το άκρο της ράβδου Β,  συνδέεται μέσω ιδανικού νήματος, Συνέχεια ανάγνωσης

Σειρά για μια ιδιαίτερη ελαστική κρούση

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ=1m και μάζας Μ=2,88kg μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο, χωρίς τριβές. Στο άλλο άκρο της ράβδου έχουμε καρφώσει ένα δίσκο Συνέχεια ανάγνωσης

Μια διαφορετική πλαστική κρούση

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ=1m και μάζας Μ=3kg μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο, χωρίς τριβές. Στο άλλο άκρο της ράβδου έχουμε συγκολλήσει Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο ράβδοι δημιουργούν ένα στερεό s.

Διαθέτουμε δύο ομογενείς ράβδους, την ΑΒ μήκους ℓ1=3m  και μάζας m1=2kg και την ΓΔ μήκους ℓ2=2m και μάζας m2. Συγκολλούμε τα άκρα Β και Γ των δύο ράβδων δημιουργώντας μια νέα ράβδο, το στερεό s. Συνέχεια ανάγνωσης

Αναποδογυρίζοντας έναν τροχό

Ένας μαθητής κάθεται σε κάθισµα που µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του zz΄. Ο μαθητής κρατά στα χέρια του έναν οριζόντιο τροχό ποδηλάτου ο οποίος περιστρέφεται αντιωρολογιακά χωρίς τριβές κατά τον κατακόρυφο άξονά του με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0 και μέτρο Συνέχεια ανάγνωσης

Η κινητική ενέργεια και η στροφορμή ενός συστήματος

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ και μάζας Μ μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο, παρουσιάζοντας, ως προς τον άξονα, ροπή αδράνειας Ι. Στο άλλο της άκρο Α έχουμε πακτώσει ένα άξονα Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ράβδος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα

Η ράβδος του σχήματος είναι οριζόντια και μπορεί να στρέφεται αριστερόστροφα γύρω από κατακόρυφο άξονα zz΄ που διέρχεται από το μέσον της μέσω κινητήρα. Το μήκος της ράβδου είναι L=1m και η μάζα της Μ=12kg. Σε Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ράβδος στο άκρο αβαρούς … ράβδου

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους ℓ=2m και μάζας m=0,6kg έχει καρφωθεί στο άκρο  δεύτερης ράβδου ΟΜ αμελητέου βάρους και μήκους d=1m, δημιουργώντας ένα στερεό s, με κάθετες τις δύο ράβδους. Συνέχεια ανάγνωσης

Στροφορμή αλλά ως ποιο σημείο

Θεωρούμε μια λεπτή ομογενή ράβδο μήκους ℓ και μάζας Μ. Η ροπή αδράνειας, ως προς άξονα κάθετο προς αυτή, που διέρχεται από το CM, είναι ΙCM = 1/12•M•ℓ². Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ράβδος στο άκρο νήματος

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ=0,4m και μάζας m=0,6kg έχει προσδεθεί στο μέσον της Μ, μέσω αμελητέου βάρους και μη εκτατού νήματος, μήκους d=1m, με σταθερό σημείο Ο. Η ράβδος συγκρατείται στη θέση που δείχνει το σχήμα, Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο ράβδοι, ένα στερεό

Έχουμε δημιουργήσει ένα επίπεδο στερεό s, καρφώνοντας δύο ομογενείς ράβδους ΑΟ και ΟΒ, κάθετα μεταξύ.  Η ράβδος ΑΟ με μήκος ℓ1=1,6m και η ΟΒ με μήκος ℓ2=1,2m και μάζα m=10kg. Το στερεό s στρέφεται δεξιόστροφα, γύρω από Συνέχεια ανάγνωσης

Η στροφορμή της οριζόντιας βολής

Έστω Ο ένα σημείο στο οριζόντιο έδαφος και Α ένα σημείο σε ύψος Η κατακόρυφα πάνω από το Ο. Την χρονική στιγμή     από το Α βάλλεται με ταχύτητα  οριζόντια βολίδα μάζας Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6