Ένα σφαιρίδιο χτυπά σε ένα τραχύ τοίχο

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται ένα σφαιρίδιο αμελητέων διαστάσεων, μάζας m σε κάτοψη που κινείται σε οριζόντιο δάπεδο και προσκρούει πλάγια σε ένα μη λείο τοίχο με αποτέλεσμα να εμφανιστούν τριβές μεταξύ του σφαιριδίου Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Ιανουαρίου σε Κύματα-Ρευστά

Το τρίτο διαγώνισμα που έγραψαν οι μαθητές του φροντιστηρίου στις 13/1/2018. Η ύλη αφορούσε όλη την ύλη που είχαν διδαχθεί, με περισσότερη έμφαση στο κεφάλαιο των κυμάτων και της δυναμικής ρευστών. Συνέχεια ανάγνωσης

Πότε θα τεντώσει το σχοινί;

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος έχει μάζα m1=4kg και είναι δεμένο μέσω ιδανικού μη εκτατού νήματος με ένα σώμα Σ2 μάζας m2=2kg και το σύστημα που προκύπτει αρχικά ισορροπεί εξαιτίας της τριβής Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ιδιαίτερη κρούση…

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος έχει μάζα m1=1,5kg και είναι δεμένο μέσω ιδανικού μη εκτατού νήματος με ένα σώμα Σ2 μάζας m2=3kg και το σύστημα που προκύπτει αρχικά ισορροπεί με τη βοήθεια σφήνας που είναι ακλόνητα στερεωμένη στο δάπεδο. Ο οδηγός του σχοινιού που βρίσκεται στη γωνία Α δεν εμφανίζει τριβές με το νήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα κρούσεις 2018

ΘΕΜΑ Δ

Στο άκρο του οριζοντίου νήματος με όριο θραύσης Τθρ και μήκος  L = 2,2 m, δένουμε σώμα Σ1, μάζας m1 = 2 kg, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Πάνω στο οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δύο σώματα: Συνέχεια ανάγνωσης

6η εργασία στην πλαστική κρούση

Σώμα Σ μάζας m1 είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται ακλόνητα σε τοίχο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

1η ωριαία εξέταση στις κρούσεις.

B4.Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα βλήμα μάζας m το οποίο κινείται οριζόντια και σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα μάζας Μ=4m, το οποίο  ακουμπά σε ακίνητο τοίχο. Η ελάχιστη κινητική ενέργεια που πρέπει να έχει το βλήμα Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούσεις – Επτά απορίες μαθητών

Μέσα στην τάξη δε λείπουν οι μαθητές που θα σου κάνουν μια αξιόλογη ερώτηση ή που θα εκφράσουν κάποια  απορία. Στην εργασία αυτή έχουν συλλεχθεί επτά ερωτήσεις πάνω στο κεφάλαιο των κρούσεων, Συνέχεια ανάγνωσης

test στις κρούσεις

Στο σχήμα απεικονίζονται: λείο οριζόντιο επίπεδο, σώμα Σ1 μάζας m1=1kg δεμένο με μη εκτατό νήμα μήκους από σταθερό σημείο Κ,  σανίδα Σ2 , μάζας m2=3kg, μήκους d και πάνω του, στο δεξιό άκρο του, Συνέχεια ανάγνωσης

Κριτήριο αξιολόγησης στις κρούσεις

Διαλέγοντας «καλούδια από τον κήπο του υλικονετ» έφτιαξα ένα σετ θεμάτων στις κρούσεις που το έδωσα στους μαθητές ως εργασία στο σπίτι για το Σ/Κ Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 19
1 2 3 4 5 6 19