Παράξενη μπίλια

Μικρή λεία ομογενής σφαιρική μπίλια ολισθαίνει χωρίς να περιστρέφεται επί λείου οριζόντιου επιπέδου και κτυπά σε ακλόνητο κατακόρυφο λείο τοίχο με γωνία πρόσπτωσης  θ=30 μοίρρες ( μεταξύ ταχύτητας και κάθετης επί του τοίχου Συνέχεια ανάγνωσης

Μια πλαστική κρούση και η στροφορμή

Μια διπλή τροχαλία αποτελείται από δύο τροχαλίες που έχουν κοινό άξονα. Η μικρή τροχαλία έχει ακτίνα r=1/14 m και μάζα 2m ενώ η μεγάλη έχει ακτίνα R=2r και μάζα m. Γύρω από κάθε τροχαλία είναι τυλιγμένο αβαρές σχοινί Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούσεις στο σχολικό εγχειρίδιο

5.1.  Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή;

Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα σφαιρίδιο χτυπά σε ένα τραχύ τοίχο

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται ένα σφαιρίδιο αμελητέων διαστάσεων, μάζας m σε κάτοψη που κινείται σε οριζόντιο δάπεδο και προσκρούει πλάγια σε ένα μη λείο τοίχο με αποτέλεσμα να εμφανιστούν τριβές μεταξύ του σφαιριδίου Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Ιανουαρίου σε Κύματα-Ρευστά

Το τρίτο διαγώνισμα που έγραψαν οι μαθητές του φροντιστηρίου στις 13/1/2018. Η ύλη αφορούσε όλη την ύλη που είχαν διδαχθεί, με περισσότερη έμφαση στο κεφάλαιο των κυμάτων και της δυναμικής ρευστών. Συνέχεια ανάγνωσης

Πότε θα τεντώσει το σχοινί;

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος έχει μάζα m1=4kg και είναι δεμένο μέσω ιδανικού μη εκτατού νήματος με ένα σώμα Σ2 μάζας m2=2kg και το σύστημα που προκύπτει αρχικά ισορροπεί εξαιτίας της τριβής Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ιδιαίτερη κρούση…

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος έχει μάζα m1=1,5kg και είναι δεμένο μέσω ιδανικού μη εκτατού νήματος με ένα σώμα Σ2 μάζας m2=3kg και το σύστημα που προκύπτει αρχικά ισορροπεί με τη βοήθεια σφήνας που είναι ακλόνητα στερεωμένη στο δάπεδο. Ο οδηγός του σχοινιού που βρίσκεται στη γωνία Α δεν εμφανίζει τριβές με το νήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα κρούσεις 2018

ΘΕΜΑ Δ

Στο άκρο του οριζοντίου νήματος με όριο θραύσης Τθρ και μήκος  L = 2,2 m, δένουμε σώμα Σ1, μάζας m1 = 2 kg, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Πάνω στο οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δύο σώματα: Συνέχεια ανάγνωσης

6η εργασία στην πλαστική κρούση

Σώμα Σ μάζας m1 είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται ακλόνητα σε τοίχο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

1η ωριαία εξέταση στις κρούσεις.

B4.Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα βλήμα μάζας m το οποίο κινείται οριζόντια και σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα μάζας Μ=4m, το οποίο  ακουμπά σε ακίνητο τοίχο. Η ελάχιστη κινητική ενέργεια που πρέπει να έχει το βλήμα Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 20
1 2 3 4 5 6 20