Ελατήριο και ελαστική κρούση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Παπασγουρίδης Θοδωρής στις 19 Μάιος 2010 και ώρα 19:13

Δύο ελαστικές σφαίρες Σ1 και Σ2 ίδιας μάζας m είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ιδανικό ελατήριο σταθεράς k το οποίο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος lo. Οι σφαίρες αρχικά ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Μια τρίτη σφαίρα Σ3 ίδιας μάζας m που ολισθαίνει χωρίς να στρέφεται, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με τη σφαίρα Σ1 κατά τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου με ταχύτητα μέτρου υο.  Συνέχεια ανάγνωσης

Κεντρική ανελαστική κρούση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Παπασγουρίδης Θοδωρής στις 19 Μάιος 2010 και ώρα 19:25

Κύβος μάζας Μ και ακμής d ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Ένα βλήμα μάζας m το οποίο κινείται οριζόντια συναντά τον κύβο με ταχύτητα υ1. Το βλήμα διαπερνά τον κύβο κατά μήκος της ευθείας που ενώνει τα κέντρα
των δύο απέναντι εδρών του, χωρίς να προκληθεί μετρήσιμη μεταβολή μάζας του Συνέχεια ανάγνωσης

Ελατήριο και ελαστική κρούση

1-59Δημοσιεύτηκε από τον/την Παπασγουρίδης Θοδωρής στις 19 Μάιος 2010 και ώρα 19:13

Δύο ελαστικές σφαίρες Σ1 και Σ2 ίδιας μάζας m είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ιδανικό
ελατήριο σταθεράς k το οποίο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος lo. Οι σφαίρες αρχικά ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Μια τρίτη σφαίρα Σ3 ίδιας μάζας m που ολισθαίνει χωρίς να στρέφεται, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με τη σφαίρα Σ1 κατά τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου
με ταχύτητα μέτρου υο. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο σώματα δεμένα στα άκρα οριζοντίου ελατηρίου και το κέντρο μάζας τους

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 20 Μάιος 2010 και ώρα 8:03

Τα σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος έχουν μάζες m1 και m2 αντίστοιχα και ισορροπούν δεμένα στα άκρα ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Ο άξονας του ελατηρίου είναι οριζόντιος και διέρχεται από τα κέντρα μάζας των σωμάτων. Κάποια στιγμή και ενώ το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος, το Σ1 εκτοξεύεται προς το Σ2 με ταχύτητα μέτρου υο. Να μελετήσετε τις κινήσεις των δύο σωμάτων και να υπολογίσετε τη μέγιστη παραμόρφωση του ελατηρίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο κρούσεις και μια ταλάντωση

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 1 Φεβρουάριος 2010 και ώρα 18:00

Ένα σώμα μάζας M , ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Ένα βλήμα μάζας m , κινείται οριζόντια και συγκρούεται κεντρικά πλαστικά με το σώμα. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ συσσωματώματος και οριζόντιου επίπεδου είναι μ = 0,1 και το συνολικό διάστημα που διανύει το συσσωμάτωμα μετά την κρούση είναι S = 1,5m. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση μετά από σύγκρουση

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 3 Ιανουάριος 2010 και ώρα 22:30

Το σύστημα του σχήματος, κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το ιδανικό ελατήριο είναι στο φυσικό του μήκος και έχει σταθερά k = 400 N/m. Τα σώματα Σ1 και Σ2 αμελητέων διαστάσεων, έχουν μάζες m και 4m αντίστοιχα, και είναι δεμένα στα άκρα του ελατηρίου. Το σώμα Σ1 συναντά Συνέχεια ανάγνωσης

Page 19 of 19
1 14 15 16 17 18 19