Σταμάτημα ροής υγρού χωρίς τάπα!

 

Στο σχήμα απεικονίζονται: Κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης Α, που περιέχει νερό μέχρι ύψους h , έμβολο μάζας mε που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές και έχει εγκλωβισμένο αέρα ανάμεσα απ΄αυτό και το νερό, Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούση και φθίνουσα ταλάντωση

Ο δίσκος Δ του σχήματος,  έχει μάζα Μ =4kg  και ισορροπεί σε ηρεμία δεμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς  k = 200N/m  που έχει το κάτω του άκρο ακλόνητο. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace και Α.Α.Τ.

Στο σχήμα απεικονίζονται:
Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=25N/m ,που το πάνω άκρο του είναι δεμένο μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος στην οροφή, σώμα μάζας Μ=0,9kg προσαρτημένο στο κάτω άκρο του ελατηρίου, μεταλλική άκαμπτη ράβδος ΚΛ, Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα γιο – γιο σε ταλάντωση

Ομογενής κύλινδρος Σ2, (γιο–γιο) ισορροπεί έχοντας το νήμα τυλιγμένο γύρω της πολλές φορές. Η μία άκρη του νήματος είναι στερεωμένη στην οροφή Ο και η άλλη στο σώμα Σ2, το οποίο ισορροπεί κρεμασμένο από κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=10Ν/m, που είναι στερεωμένο στην οροφή, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα γιο-γιο που αναπηδά

Το σύστημα του παραπάνω σχήματος ισορροπεί . Αποτελείται από το σώμα m=2/9kg που είναι Κ δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου το οποίο νήμα 2 είναι παραμορφωμένο κατά 1/18m και από το m1 δίσκο M ακτίνας 1m που το κέντρο μάζας του συμπίπτει με το γεωμετρικό του κέντρο….

Διαβάστε τη συνέχεια
ενα γιο γιο που αναπηδα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΗΔΑ

Πόσο ανυψώθηκε;

Η διπλή τροχαλία του σχήματος μάζας Μ=2kg αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογενείς δίσκους με ακτίνες R1=2R και R2=R. Οι δύο δίσκοι συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να περιστρέφονται ως ένα σώμα χωρίς  τριβές, Συνέχεια ανάγνωσης

Η κίνηση του σφαιριδίου m2

Δύο σφαιρίδια Σ1 και Σ2 με μάζες m1=m/2 και m2=m αντίστοιχα είναι δεμένα στα άκρα ιδανικού νήματος αμελητέας μάζας το οποίο περνά μέσα από οπή σε λείο οριζόντιο τραπέζι όπως φαίνεται Συνέχεια ανάγνωσης

Ίδια συνισταμένη ροπή ή ίδια ροπή αδράνειας;

Α. Ένας λεπτός ομογενής δακτύλιος (Α) και ένας ομογενής δίσκος (Β), ίδιας μάζας και ακτίνας με τον δακτύλιο, είναι αρχικά ακίνητοι και μπορούν να στρέφονται γύρω από σταθερό άξονα, Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία και κίνηση ενός συστήματος

Το σώμα Σ1 μάζας m1=4kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=250Ν/m. Δένουμε το σώμα με αβαρές και μη εκτατό νήμα, το οποίο αφού Συνέχεια ανάγνωσης

Δοκός καταπέλτης σε τοίχο.

Μια ισοπαχής δοκός ΑΒ αποτελείται από δύο ομογενή τμήματα ΑΚ και ΚΒ, μήκους L/2 το καθένα, με μάζες  m1=1kgκαι  m2=2m1, αντίστοιχα. Τα τμήματα αυτά είναι κολλημένα Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 9
1 2 3 4 5 6 9