Ένα μαζεματάκι επαγωγής πριν τις εξετάσεις

Στο κύκλωμα του σχήματος, η ράβδος ΑΓ με μήκος l, μάζα m και αμελητέας αντίστασης, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές σε επαφή με τους δυο κατακόρυφους (χωρίς αντίσταση) αγωγούς χ’χ και ψ΄ψ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση, μη ολίσθηση, μη ανατροπή

Στο σχήμα απεικονίζεται κύβος μάζας Μ και ακμής l που ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση, κρούση, μη ολίσθηση.

Στο σχήμα απεικονίζονται : σώμα Σ1 μάζας m1=2kg δεμένο σε ελατήριο σταθεράς k=100N/m, που το άλλο άκρο του είναι δεμένο σε σώμα Σ4 μάζας m4=4kg, το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5 με το δάπεδο. Το Σ1 μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Το νεροπίστολο και ο στόχος του

Ο Κωστάκης αγόρασε το νεροπίστολο του σχήματος, το οποίο έχει εμβαδόν εμβόλου Α1 = 4cm2 και το σωληνάκι από το οποίο εξέρχεται το νερό έχει εμβαδόν A2 = 0,4cm2. Συνέχεια ανάγνωσης

5×5 B: (5 B θέματα, ένα σε κάθε κεφάλαιο)

 

Δύο δίσκοι ακτινών R και r, έχουν σε εγκοπή στην περιφέρειά τους, τυλιγμένο πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα, και κάνουν κύλιση χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο επίπεδο. Το νήμα είναι διαρκώς τεντωμένο. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο ισορροπίες, η μία με ράβδο

Ένα σώμα Σ μάζας m ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, στη θέση (1) του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Ράβδος με …. ακλόνητες απόψεις!!!

Ένα σώμα μάζας mολ = 0,3 kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζοντίου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στο άκρο κατακόρυφης ράβδου μήκους ℓ = 2 m. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ισορροπία που καταλήγει σε ΑΑΤ.

Ένα σώμα Σ μάζας m ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, ενώ συνδέεται μέσω οριζόντιου αβαρούς νήματος με το άκρο Β μιας ομογενούς ράβδου ΑΒ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα συνδυαστικό τέταρτο θέμα

Το ορθογώνιο πλαίσιο Π του σχήματος είναι τοποθετημένο παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης 0,2 Τ, ανάμεσα σε δύο ισχυρούς μαγνήτες. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 13
1 2 3 4 5 6 13