Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια περιοχή ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, στην οποία έχουμε μια κυματική αρμονική διαταραχή, κάποια χρονική στιγμή t0. Στο σχήμα έχουν σημειωθεί οι ταχύτητες ταλάντωσης δύο σημείων Β και Γ του μέσου, τη στιγμή αυτή. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο αρμονικοί παλμοί συμβάλουν

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται αντίθετα δυο ημιτονοειδείς παλμοί με πλάτη Α=0,2m και με ταχύτητα υ=1m/s και σε μια στιγμή t=0 η μορφή του μέσου είναι όπως στο σχήμα, όπου (ΒΓ)=1m: Συνέχεια ανάγνωσης

Ποιά η εξίσωση του στάσιμου;

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο στάσιμου κύματος, το οποίο έχει αποκατασταθεί σε ελαστική χορδή. Η χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στο στιγμιότυπο είναι η t = 0 και η πρώτη κοιλία (Κ1) δεξιά από το x = 0 έχει αρνητική ταχύτητα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ωριαίο Διαγώνισμα Φυσικής : ΚΥΜΑΤΑ-DOPPLER

Β1) Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα. Ένα μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού σε τέτοιες αποστάσεις από τις πηγές, Συνέχεια ανάγνωσης

Ο ακίνητος και ο «ακίνητος» ανιχνευτής

Πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο βρίσκεται ακίνητη σανίδα μάζας M=80m. Πάνω στη σανίδα ηρεμεί σώμα μάζας m1=19m, το οποίο φέρει ηχητική πηγή. Βλήμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα υο=υηχ , Συνέχεια ανάγνωσης

Το 1ο γενικό διαγώνισμα στα κύματα πλήρως αναθεωρημένο και βελτιωμένο

Τελευταία, είπα να αναθεωρήσω και να βελτιώσω μερικά παλιά μου διαγωνίσματα στα κύματα. Αφαίρεσα τα ηλεκτρομαγνητικά, την ανάκλαση και τη διάθλαση. Πρόσφατα ολοκλήρωσα την αναπροσαρμογή στο 1ο, έχουν γίνει όμως πριν λίγο καιρό προσαρμογές και στα δύο άλλα, το 2ο και 3ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κυματικά φαινόμενα σε αργή κίνηση

Μπορείτε να δείτε σε αργή κίνηση φαινόμενα που σχετίζονται με τη διάδοση παλμών σε γραμικό μέσο ΕΔΩ Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Ιανουαρίου σε Κύματα-Ρευστά

Το τρίτο διαγώνισμα που έγραψαν οι μαθητές του φροντιστηρίου στις 13/1/2018. Η ύλη αφορούσε όλη την ύλη που είχαν διδαχθεί, με περισσότερη έμφαση στο κεφάλαιο των κυμάτων και της δυναμικής ρευστών. Συνέχεια ανάγνωσης

Συμβολή επιφανειακών κυμάτων και η περίεργη ταλάντωση ενός φελλού…

(Η παρακάτω άσκηση λύνεται  εύκολα αν στηριχτούμε στη λογική της σύνθεσης ταλαντώσεων και όχι στις γνωστές εξισώσεις συμβολής κυμάτων σε επιφάνεια υγρού).  Συνέχεια ανάγνωσης

Συμβολή μετά από ανάκλαση

Πηγή αρμονικού κύματος βρίσκεται στη θέση Π και απέχει 2m από επίπεδη επιφάνεια. Η πηγή ταλαντώνεται κατακόρυφα και δημιουργεί αρμονικό κύμα το οποίο διαδίδεται στην οριζόντια επιφάνεια του υγρού. Συνέχεια ανάγνωσης

Φαινόμενο Doppler με επιταχυνόμενη πηγή

Μια ηχητική πηγή ηρεμεί και τη χρονική στιγμή t0 = 0, αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 10m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 26
1 2 3 4 5 6 26