Η πίεση κοντά στον πυθμένα

Με αφορμή ένα ερώτημα που μου έθεσε συνάδελφος, σε μήνυμα, ας δούμε ένα ζήτημα:

Σε ένα ανοικτό δοχείο με εμβαδόν βάσεως Α περιέχεται νερό μέχρι ύψος h. Συνέχεια ανάγνωσης

Εισαγωγικό μάθημα στο ηλεκτρικό φορτίο…

 

 

14 April 2018, Germany, Frankfurt: A protestor has a tattoe on her cheek reading ‘I am the best you can make out of quarks and electrons’ during the kick-off of the ‘March for Science’ at the Bockenheim Warte. Συνέχεια ανάγνωσης

Έργο – Ενέργεια: λίγη θεωρία

Διαβάστε – αν θέλετε – κάποιες σημειώσεις από τη θεωρία του αντίστοιχου κεφαλαίου. Φυσικά δεν υποκαθιστούν τη μελέτη του Σχολικού Βιβλίου ή της διδασκαλίας του καθηγητή σας… Συνέχεια ανάγνωσης

Τα νήματα ως σύνδεσμοι

Σε κάθε περίπτωση όλα τα σημεία ενός τεντωμένου, μη εκτακτού, αμελητέας μάζας νήματος (πχ λουρί στα αυτοκίνητα) θα έχουν την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα και εφαπτομενική επιτάχυνση (ας μην ξεχνάμε ότι ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας ισούται με την εφαπτομενική συνιστώσα της επιτάχυνσης). Συνέχεια ανάγνωσης

“Επιστρέφοντας στον τόπο του εγκλήματος”

Η ανάρτηση της 8/6/2020 πιο αναλυτική και εμπεριστατωμένη, με περισσότερα παραδείγματα και αναφορά στο επίμαχο θέμα Δ5ι του παλαιού συστήματος σε Word και σε pdf

 

Από την ευθύγραμμη τροχιά στην τεθλασμένη

 

Και από εκεί ξανά στο τεταρτοκύκλιο!!!

  1. Ο παραπάνω δρόμος «σπάει» σε δύο άλλους ευθύγραμμους που σχηματίζουν ορθή γωνία, με μήκη L1+L2=L=14πr, όπου το τμήμα ΑΒ είναι κατακόρυφο και το ΒΓ οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κάτι σαν τυπολόγιο στην Κινηματική Στερεού

Αν κατά την κίνηση ενός στερεού, όλα τα σημεία του έχουν κάθε στιγμή ίδια ταχύτητα τότε το στερεό μεταφέρεται στο χώρο χωρίς να αλλάζει προσανατολισμό (σχήμα 1). Συνέχεια ανάγνωσης

Απαραίτητες γνώσεις στην Γ Λυκείου και άλλα…

Στο αρχείο που ακολουθεί δίνεται μία σύνοψη των βασικών γνώσεων στην μηχανική του υλικού σημείου για την Γ Λυκείου (μία βασική επανάληψη των προηγουμένων τάξεων με μερικές προεκτάσεις). Συνέχεια ανάγνωσης

Έργο – Ενέργεια

Δίνω παρακάτω ένα αρχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδικτυακό μάθημα, διδασκαλίας του έργου, στην Α΄Λυκείου. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 36
1 2 3 4 5 6 36