Πειραματική επαλήθευση του Πυθαγόρειου Θεωρήματος

Μέσα από την προσπάθεια της πειραματικής επαλήθευσης του Πυθαγόρειου Θεωρήματος, γίνεται η ανάδειξη της σημασίας προσδιορισμού της αβεβαιότητας σε μία μέτρηση. Συνέχεια ανάγνωσης

Οι αλγεβρικές τιμές και η επαγωγή

Ας δούμε, μέσω κάποιων παραδειγμάτων τι συμβαίνει με τις αλγεβρικές τιμές φυσικών μεγεθών, αλλά και τι συμβάσεις κάνουμε συνήθως, άλλοτε φανερές και άλλοτε  «σιωπηλές». Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα ορθογώνιο ρευματοφόρο πλαίσιο σε μαγνητικό πεδίο

 

Τι συμβαίνει όταν ένα ορθογώνιο πλαίσιο με πλευρές α και β, το οποίο διαρρέεται από ρεύμα με ένταση Ι, βρεθεί μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β; Συνέχεια ανάγνωσης

Ένταση μαγνητικού πεδίου ή μαγνητική επαγωγή;

Το νέο σχολικό κεφάλαιο αναφέρει ως ένταση μαγνητικού πεδίου το φυσικό μέγεθος Β, το οποίο ορίζεται από τον τύπο της δύναμης Laplace και έχει: Συνέχεια ανάγνωσης

Κύριος ή πρωτεύων άξονας στερεού.

Ο ομογενής, πολύ λεπτός, δίσκος του σχήματος, μπορεί να στρέφεται σε επαφή με λείο οριζόντιο επίπεδο, γύρω από σταθερό (πραγματικό άξονα) z, ο οποίος περνά από το κέντρο του Κ όπως στο σχήμα, με γωνιακή ταχύτητα ω . Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν η πηγή επιταχύνεται…και φαινόμενο doppler.

Τι γίνεται όταν μια ηχητική πηγή επιταχύνεται; Μπορούμε να υπολογίζουμε τη συχνότητα που ακούει ένας ακίνητος παρατηρητής, χρησιμοποιώντας τις γνωστές εξισώσεις που έχουν προκύψει στην περίπτωση Συνέχεια ανάγνωσης

Στοιχεία μηχανικής μέρος Β΄.

Έστω η σταθερή δύναμη F  η οποία δρα στο σώμα μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σ’ αυτό  και έστω ακόμη ότι το σώμα, το οποίο θεωρείται ως υλικό σημείο, μετακινείται πάνω σε ευθεία γραμμή. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 35
1 2 3 4 5 6 35