“Επιστρέφοντας στον τόπο του εγκλήματος”

Η ανάρτηση της 8/6/2020 πιο αναλυτική και εμπεριστατωμένη, με περισσότερα παραδείγματα και αναφορά στο επίμαχο θέμα Δ5ι του παλαιού συστήματος σε Word και σε pdf

 

Από την ευθύγραμμη τροχιά στην τεθλασμένη

 

Και από εκεί ξανά στο τεταρτοκύκλιο!!!

  1. Ο παραπάνω δρόμος «σπάει» σε δύο άλλους ευθύγραμμους που σχηματίζουν ορθή γωνία, με μήκη L1+L2=L=14πr, όπου το τμήμα ΑΒ είναι κατακόρυφο και το ΒΓ οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κάτι σαν τυπολόγιο στην Κινηματική Στερεού

Αν κατά την κίνηση ενός στερεού, όλα τα σημεία του έχουν κάθε στιγμή ίδια ταχύτητα τότε το στερεό μεταφέρεται στο χώρο χωρίς να αλλάζει προσανατολισμό (σχήμα 1). Συνέχεια ανάγνωσης

Απαραίτητες γνώσεις στην Γ Λυκείου και άλλα…

Στο αρχείο που ακολουθεί δίνεται μία σύνοψη των βασικών γνώσεων στην μηχανική του υλικού σημείου για την Γ Λυκείου (μία βασική επανάληψη των προηγουμένων τάξεων με μερικές προεκτάσεις). Συνέχεια ανάγνωσης

Έργο – Ενέργεια

Δίνω παρακάτω ένα αρχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδικτυακό μάθημα, διδασκαλίας του έργου, στην Α΄Λυκείου. Συνέχεια ανάγνωσης

Σημειώσεις Έργου – Ενέργειας

Η ενέργεια
Συνήθως η ενέργεια ορίζεται, ως η ικανότητα παραγωγής έργου. Όμως και το έργο ορίζεται μέσω της ενέργειας, επομένως φαίνεται ότι ο παραπάνω ορισμός είναι κυκλικός. Συνέχεια ανάγνωσης

Θεωρία Μηχανικής Στερεού (για Μαθητές)

Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί μία συρραφή από υλικό που υπάρχει στο διαδίκτυο (study4exams, ylikonet αλλά και από αρκετούς συναδέλφους που προσφέρουν συνεχώς) και κάποια προσπάθεια δική μου Συνέχεια ανάγνωσης

Τα θεωρήματα παραλλήλων και καθέτων αξόνων

Ας ξεκινήσουμε από το «εντός ύλης» θεώρημα των παραλλήλων αξόνων (θεώρημα Steiner). Συνέχεια ανάγνωσης

Πειραματική επαλήθευση του Πυθαγόρειου Θεωρήματος

Μέσα από την προσπάθεια της πειραματικής επαλήθευσης του Πυθαγόρειου Θεωρήματος, γίνεται η ανάδειξη της σημασίας προσδιορισμού της αβεβαιότητας σε μία μέτρηση. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 36
1 2 3 4 5 6 36