Το πλαίσιο και η περιστροφή

Έστω κυκλικό πλαίσιο ακτίνας r=1m, αντίστασης R=200Ω και μάζας m=0,1kg. το οποίο βρίσκεται εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης B=1T . Συνέχεια ανάγνωσης

Β΄ Θέμα

Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο   βρίσκεται σώμα m1=3m και πάνω στο σώμα  m1 είναι τοποθετημένο σώμα m2 = m. Μεταξύ των m1-m2 ο συντελεστής τριβής είναι μ. Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση και αντίσταση αέρα.

Στην ανάρτηση αυτή, αναλύεται η επίδραση αποσβεστικής δύναμης, κατά την κίνηση σημειακού σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

αέρας πάνω από το νερό σε κλειστό δοχείο

σε άσκηση με κλειστό δοχείο και νερό, πάνω από το νερό έχει αέρα μέχρι το καπάκι του δοχείου.
ανοίγουμε οπή και ζητάμε την ταχύτητα του νερού. Συνέχεια ανάγνωσης

Κάτι περίεργο?

 

Καλησπέρα σε όλους.

Μετάφραση της εκφώνησης: Δύο σώματα ρυμουλκούν ένα τρίτο, μέσω ανελαστικών νημάτων και μια τροχαλία προσδεμένη σε αυτά. Οι επιταχύνσεις των δύο σωμάτων είναι α(1) και α(2). Συνέχεια ανάγνωσης

Μια παραλλαγή του Β.3 θέματος 2019

Μια παραλλαγή του Β.3 θέματος των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, θεωρώντας ότι η ράβδος στρέφεται γύρω από άξονα με τρόπο τέτοιο ώστε η επίδραση του βαρυτικού πεδίου να μην είναι μηδενική. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μάλλον δύσκολο πρόβλημα κίνησης

Θεωρούμε υλικό σημείο, το οποίο κινείται ευθύγραμμα πάνω σε οριζόντιο άξονα, και η θέση του ως προς την αρχή των αξόνων (συναρτήσει του χρόνου) δίνεται από τη σχέση:

x=αt3+βt2+γt+δ

Όπου α και β θετικοί συντελεστές και την χρονική στιγμή t=0 το σώμα βρίσκεται σε θετική θέση ενώ κάποια μεταγενέστερη στιγμή σταματά στιγμιαία.

(α) Να βρεθεί το πρόσημο του σταθερού όρου δ.

(β) Να βρεθεί το πρόσημο του συντελεστή γ.

Η απάντηση εδώ

Κυκλικό μαγνητικό πεδίο και κυκλικό πλαίσιο

Το κυκλικό αγώγιμο πλαίσιο ακτίνας R(2) του σχήματος μπορεί να κινείται με σταθερή κατά μέτρο ταχύτητα έστω V, εντός ομογενούς κυκλικού μαγνητικού πεδίου ακτίνας R(1). Συνέχεια ανάγνωσης

‘’τσουλήθρα’’ σώματος σε ημισφαίριο χωρίς τριβές

Από την κορυφή σώματος μάζας Μ, σχήματος ημισφαιρίου, που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές σε λείο οριζόντιο επίπεδο, αφήνουμε να ολισθήσει σώμα μάζας m χωρίς τριβές, δίνοντάς του μια αμελητέα μικρή ώθηση.
Σε συνάρτηση της γωνίας θ, του λόγου των μαζών Μ/m=λ, της επιτάχυνσης της βαρύτητας g , να υπολογίσετε
1.Την επιτάχυνση α2 του σώματος Μ και την ταχύτητά του V
2.Τη γωνία θ που χάνεται η επαφή τους
Απαντήσεις σε word
και σε pdf

Ελάχιστο δυνατό πλάτος ταλάντωσης μετά από κρούση

Κινηματική μελέτη του ελάχιστου δυνατού πλάτους ταλάντωσης μετά από ελαστική κρούση δύο σωμάτων ίδιας μάζας. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα εύκολο Β θέμα στον ηλεκτρισμό

Μεταλλικό σύρμα έχει μάζα m, μήκος L και αντίσταση R1. Αφού λιώσουμε το σύρμα δημιουργούμε ένα καινούργιο με διπλάσιο μήκος από το αρχικό και με αντίσταση R2. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 5
1 2 3 4 5