Θα στραφεί ή όχι;

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ είναι άκαμπτος , έχει μήκος l, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το μέσο του Ο σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές, και διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι1. Συνέχεια ανάγνωσης

Σύμβολα στο εναλλασσόμενο ρεύμα

imageΑν δούμε στο σχολικό βιβλίο η εξίσωση της εναλλασσόμενης τάσης είναι υ = V ημ(ωt). Συνέχεια ανάγνωσης

Πειραματικός έλεγχος του νόμου του Faraday για την επαγωγή;

Νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε την ισχύ του νόμου του Faraday, όταν ο νόμος διατυπώνεται με τη συνηθισμένη μορφή του, δηλαδή Ε = ΔΦ/Δt. Συνέχεια ανάγνωσης

Ερώτηση μαθητή.

Ερώτηση μαθητή!
Ένα πλαίσιο περιστρεφόμενο με σταθερή ω τη χρονική στιγμή είναι κάθετο στο μαγνητικό πεδίο Β και Φ1=ΒΑ και σε χρόνο Δt=T/4 έχει περιστραφεί έτσι ώστε Φ2=0. Άρα Εεπ=ΔΦ/Δt =4BA/T Συνέχεια ανάγνωσης

Διαφορά Δυναμικού σε Κύκλωμα με ΗΕΔ από Επαγωγή

Μαγνητικό πεδίο υπάρχει μόνο στο εσωτερικό του βρόχου και το οποίο μεταβάλλεται. Συνέχεια ανάγνωσης

Λύση της άσκησης 52 του ηλεκτρομαγνητισμού

 

Μου το επεσήμανε φίλη στο mail μου.

«Μπορείς να προτείνεις έναν τρόπο επίλυσης της άσκησης 52 του σχολικού;» Συνέχεια ανάγνωσης

Υπολογισμός Μαγνητικής Ροής

Κυκλικός αγωγός ακτίνας R είναι τοποθετημένος κάθετα εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης μέτρου B. Συνέχεια ανάγνωσης

Απορία στο νόμο Neumann

Καλημέρα σε όλους.

Θέλουμε να μετρήσουμε το φορτίο που διέρχεται από το ευαίσθητο γαλβανόμετρο κατά τη διάρκεια της μεταβολής της μαγνητικής ροής στο σωληνοειδές, λόγω της κίνησης του μαγνήτη, όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 3
1 2 3