Τι ταλάντωση εκτελεί ένας μαγνήτης?

Το σώμα Μ του παραπάνω σχήματος που τυγχάνει να είναι μαγνήτης  παλινδρομεί μεταξύ δυο ακραίων  θέσεων του λείου οριζόντιου δαπέδου και η μόνη οριζόντια δύναμη που δέχεται είναι του ελατηρίου. Η κίνηση του σώματος Μ περιγράφεται από την εξισωση   χ=Ασυνωt. Συνέχεια ανάγνωσης

Συχνότητα κίνησης στα διακροτήματα

Α4α. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, έχουν ίδιο πλάτος Α, μηδενική αρχική φάση και οι συχνότητες τους f1 και f2, διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

“Πλάτος” στη φθίνουσα ταλάντωση

Άκουσα και εγώ τις «οδηγίες» και έδωσα διαγώνισμα σε ηλεκτρονική μορφή… Και για να είμαι ‘’by the book” προτίμησα το S4E …..ήταν και του Βασίλη…. Συνέχεια ανάγνωσης

Η αρχική φάση και ο ρυθμός μεταβολής της ορμής

Ένα σώμα ξεκινά να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση τη χρονική στιγμή to =0 και τη χρονική στιγμή t1=T/8 ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του γίνεται μέγιστος. Η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας “υπόγειος γρίφος”…

Φαντασθείτε δύο σήραγγες στο εσωτερικό της Γης ,την οποία ας θεωρήσουμε ομογενή σφαίρα όπως στο σχήμα.Κάποια στιγμή t=0 αφήνουμε συγχρόνως από τη μία είσοδό τους δύο σώματα (κόκκινο και κίτρινο) ελεύθερα.  Στην έξοδο :

Ο γρίφος εδώ

 

1+1=4;

Ή αλλιώς μια παρουσίαση για αυτόνομο και συνεργατικό έργο, από τον Δημήτρη Τσαούση.

Τι συμβαίνει στη  σύνθεση δύο ταλαντώσεων, όσον αφορά τις ενέργειες; Συνέχεια ανάγνωσης

Η ενέργεια στην εξαναγκασμένη ταλάντωση

Έλαβα στο mail μου το παρακάτω μήνυμα:

Θέλω να σας θέσω δυο ερωτήματα που δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω και τα οποία τέθηκαν από συνάδελφο σε διαγώνισμα του σχολείου του. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6