30 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής σε “Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών” και “Δύναμη Laplace”.

Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται με το πρόγραμμα Hot Potatoes. Συνέχεια ανάγνωσης

25 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στο “μαγνητικό πεδίο” με το πρόγραμμα Hot Potatoes.

Οι δικές μου ευχές σε καθηγητές(-τριες) και μαθητές(-τριες) για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ θα συνοδευτούν ΜΕ μια καινούρια ανάρτηση HOT POTATOES! Συνέχεια ανάγνωσης

20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στην Θερμοδυναμική (IΙ) με το πρόγραμμα Hot Potatoes.

Η ανάρτηση περιέχει ένα αρχείo με 20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής σχετικά με τις  παρακάτω παραγράφους του σχολικού βιβλίου στο κεφάλαιο της Θερμοδυναμικής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις στους ΝΟΜΟΥΣ των ΑΕΡΙΩΝ με Hot Potatoes.

Η ανάρτηση περιέχει 2 αρχεία Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής σχετικά με τα θέματα: Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις στην ΚΙΝΗΤΙΚΗ (Α’ Λυκ.) με Hot Potatoes.

Το πρώτο αρχείο περιέχει 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το δεύτερο αρχείο περιέχει 30 ερωτήσεις Σωστού – Λάθους. Το τρίτο αρχείο περιέχει 25 ερωτήσεις Σωστού – Λάθους.  Συνέχεια ανάγνωσης

ΤΟ ΦΩΣ. Ερωτήσεις με το Hot

Όλες οι ερωτήσεις αφορούν την ύλη της Β’ Λυκείου που είναι σχετική με το 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ του σχολικού βιβλίου με τίτλο “ΦΩΣ”. Στην ίδια ανάρτηση μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε αρχεία σε word ή pdf με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθους, συμπλήρωσης κενού και πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση. Συνέχεια ανάγνωσης

Έργο – Ενέργεια με Hot Potatoes

Στην ανάρτηση θα βρείτε 2 αρχεία με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και άλλα 2 αρχεία με Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους σε πρόγραμμα Hot Potatoes.Οι ερωτήσεις αφορούν την ύλη της Α’ Λυκείου που είναι σχετική με “Έργο Δύναμης – Κινητική Ενέργεια – Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια – Μηχανική Ενέργεια”. Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις στο Ηλεκτρικό Ρεύμα με το Πρόγραμμα Hot Potatoes.

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στο “Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα” με το Πρόγραμμα Hot Potatoes.

Τα αρχεία έχουν αναρτηθεί και πάλι στο παρελθόν σε ξεχωριστές αναρτήσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 2
1 2