“Ανάκλαση – Διάθλαση – Φως” 20 Ερωτήσεις Π. Ε.

Στην ανάρτηση ακόμη θα βρείτε αρχείο word με τις 20 παραπάνω ερωτήσεις, 12 ερωτήσεις Σωστού – Λάθους και 10 ερωτήσεις με αιτιολόγηση (όλα με τις απαντήσεις τους). Συνέχεια ανάγνωσης

20 Ερωτήσεις Π. Ε. για τη “Φύση του Φωτός”…

Στην ανάρτηση θα βρείτε:

30 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής σε “Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών” και “Δύναμη Laplace”.

Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται με το πρόγραμμα Hot Potatoes. Συνέχεια ανάγνωσης

25 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στο “μαγνητικό πεδίο” με το πρόγραμμα Hot Potatoes.

Οι δικές μου ευχές σε καθηγητές(-τριες) και μαθητές(-τριες) για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ θα συνοδευτούν ΜΕ μια καινούρια ανάρτηση HOT POTATOES! Συνέχεια ανάγνωσης

20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στην Θερμοδυναμική (IΙ) με το πρόγραμμα Hot Potatoes.

Η ανάρτηση περιέχει ένα αρχείo με 20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής σχετικά με τις  παρακάτω παραγράφους του σχολικού βιβλίου στο κεφάλαιο της Θερμοδυναμικής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις στους ΝΟΜΟΥΣ των ΑΕΡΙΩΝ με Hot Potatoes.

Η ανάρτηση περιέχει 2 αρχεία Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής σχετικά με τα θέματα: Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις στην ΚΙΝΗΤΙΚΗ (Α’ Λυκ.) με Hot Potatoes.

Το πρώτο αρχείο περιέχει 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το δεύτερο αρχείο περιέχει 30 ερωτήσεις Σωστού – Λάθους. Το τρίτο αρχείο περιέχει 25 ερωτήσεις Σωστού – Λάθους.  Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 2
1 2