Προσομοίωση Lorenz & Laplace

Είναι επέκταση της προηγούμενης προσομοίωσης
http://users.sch.gr/lefgeo/llorenz/lorenz_laplace15092020.html
Να ζητάτε ανανέωση της σελίδας γιατί προσθέτω αλλαγές ακόμα. Συνέχεια ανάγνωσης

“Κίνηση σωματιδίου, κάθετα στις δ.γ. ΟΗΠ”

Προσομοίωση : “Κίνηση Φορτισμένου Σωματιδίου , κάθετα στις δυναμικές γραμμές ΟΗΠ” για β’ λυκείου Θ.Π . Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση “πλαστική κρούση σε κάθετες διευθύνσεις”

Προσομοίωση “πλαστική κρούση σε κάθετες διευθύνσεις” Φορτηγό vs Αυτοκινήτου. Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση “πλαστική κρούση και οριζόντια βολή”

Προσομοίωση “πλαστική κρούση και οριζόντια βολή” σε HTML5. Πιθανόν να προσθέσω και άλλες λειτουργίες και θέματα από αύριο …… Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοιώσεις χημείας γυμνασίου.

Συμπληρωματική προσομοίωση ….. εδώ μπορείς να παράγεις τυχαία ιόντα Χ.Σ. Το ζητούμενο είναι το ηλεκτρικό τους φορτίο , το σύμβολο τους , ο ατομικός και μαζικός τους αριθμός.  Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση: Δημιουργία ετεροπολικού δεσμού.

Προσομοίωση χημείας . Δημιουργία ετεροπολικού δεσμού . Με το ποντίκι φερε κοντά τα δυο άτομα για να αρχίσει η αντίδραση ή πάτησε το κουμπί NaCl. Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση HTML5 “Η δύναμη της Άνωσης”.

Προσομοίωση HTML5 “Η δύναμη της Άνωσης”. Είναι σε δοκιμαστικό στάδιο…… Μπορείτε να αλλάξετε την πυκνότητα του σώματος και του υγρού . Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 2
1 2