Δυο ασθενή οξέα (θεωρητικό)

Διάλυμα (Δ) αποτελείται από δύο ασθενή οξέα ΗΑ και ΗΒ με παραπλήσιες σταθερές ιοντισμού Ka1 και Ka2 και με παραπλήσιες συγκεντρώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης