Φωτογραφία του/της ylikonet
Άσκηση pH στο οριακό διάστημα 10-8 ≤ CH3O+ <10-6