Φωτογραφία του/της Θοδωρής Βαχλιώτης
Προσθέτω αντιδρών και η ισορροπία αριστερά!

Μόνο για καθηγητές.

Σε δοχείο όγκου V=1 L, που φέρει κινητό αβαρές έμβολο, βρίσκονται σε ισορροπία 1 mol A(g), 1 mol B(g) και 1 mol Γ(g) σε θερμοκρασία θ oC, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:

Α(g) + 2B(g) <=> Γ(g) Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Δημήτρης Παπαγεωργίου
Χ.Ι μεταβολές και μετατόπιση

Μια άσκηση με μεταβολές στην Χ.Ι και «έρευνα» πάνω στην μετατόπιση της!

« Σε δοχείο μεταβλητού όγκου, που έχει όγκο V1, και σε θερμοκρασία Θ ºC  ..« Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
Μονόδρομη μηδενικής τάξης ή αμφίδρομη;

Έστω η μονόδρομη αντίδραση CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)

τότε για την ταχύτητα της αντίδρασης ισχύει υ=k· [CaCO3] 0 =k=σταθερή δηλαδή η υ δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση του CaCO3. Όταν στα αντιδρώντα έχουµε µόνο στερεό τότε η ταχύτητα της αντίδρασης είναι σταθερή .

Η συνέχεια…

Φωτογραφία του/της Μπαλτζόπουλος Αντώνης
Ισορροπία εμβόλου «υπό την πίεση» Χημικών Ισορροπιών

19… μια παραλλαγή σε μια άσκηση των Κουλιφέτη-Μαντά από το «θρυλικό» βοήθημα τους για τις δέσμες.

Διαθέτουμε δοχείο όγκου V, το οποίο χωρίζουμε σε δύο ίσα μέρη θερμοκρασίας θ=27οC με την βοήθεια ενός κινητού χωρίσματος που μπορεί να κινηθεί χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης