Ταλαντώσεις

Κρούση και ταλάντωση

Κρούση και ταλάντωση

Στο παραπάνω σχήμα τα σώματα Σ1 και Σ2 είναι δεμένα στα άκρα ελατηρίων k1 , k2 , τα άλλα άκρα των οποίων είναι δεμένα σε σταθερά σημεία. Το ορι

Read More ..
Η δύναμη από τον τοίχο

Η δύναμη από τον τοίχο

Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m m A B = και ηρεμούν συνδεδεμένα στα δύο άκρα ιδανικού ελατηρίου, το οποίο έχει το φυσικό το

Read More ..
Παρανοήσεις στις ταλαντώσεις

Παρανοήσεις στις ταλαντώσεις

Η παρουσίαση στην ημερίδα στο 4ο ΓΕΛ Κερατσινίου στις 6 / 5 / 2017 Παρανοήσεις στις ταλαντώσεις  

Read More ..
Δύο ταλαντώσεις και δύο κρούσεις

Δύο ταλαντώσεις και δύο κρούσεις

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένα στα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων, ηρεμούν δυο σώματα Α και Β, με μάζες m1=0,5kg και m2=2kg, απέχοντας κατά d=0,4m, ό

Read More ..
Ταλαντώσεις με … σκαμνάκι.

Ταλαντώσεις με … σκαμνάκι.

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε το σώμα Σ μάζας Μ = 10 kg, να βρίσκεται πάνω σε τραχύ δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ1 = 0,4. Το δε

Read More ..
Από τοίχο σε τοίχο

Από τοίχο σε τοίχο

Δύο κατακόρυφοι και ανένδοτοι τοίχοι απέχουν απόσταση D=1m. Στο μέσον Ο της απόστασης των δύο τοίχων βρίσκονται δύο σώματα Σ1 και Σ2 αμελητ

Read More ..
Τέσσερες κρούσεις σε μια περίοδο

Τέσσερες κρούσεις σε μια περίοδο

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένα στα άκρα δύο όμοιων ελατηρίων, ηρεμούν δυο σώματα Α και Β, της ίδιας μάζας m=1kg, σε απόσταση 2m. Στο μέσον τ

Read More ..
Παίζοντας με ένα σώμα και ένα ελατήριο

Παίζοντας με ένα σώμα και ένα ελατήριο

Από ελατήριο σταθεράς k και φυσικού μήκους lo , του οποίου το ένα άκρο στερεώνεται σε ακλόνητη οροφή,  κρεμάμε σώμα μάζας Μ και το αφήνουμε

Read More ..
Παίζοντας με μια μπάλα πάνω σε σανίδα

Παίζοντας με μια μπάλα πάνω σε σανίδα

Μια λεπτή σανίδα μάζας M και μήκους ℓ είναι αρχικά ακίνητη πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Πάνω της βρίσκεται επίσης ακίνητο ένα συμμετρ

Read More ..
Μια κρούση και τα έργα της δύναμης του ελατηρίου

Μια κρούση και τα έργα της δύναμης του ελατηρίου

Ένα σώμα Σ μάζας m=1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m, το άλλο άκρο του οποί

Read More ..
Διαγώνισμα:– ΑΑΤ & κρούσεις.

Διαγώνισμα:– ΑΑΤ & κρούσεις.

Δημοσιεύω στο ιστολόγιό μου ένα διαγώνισμα Φυσικής για τη Γ΄Λυκείου (το πρώτο για τη σχολική χρονιά 2017-18) που περιλαμβάνει το κεφάλαιο τω

Read More ..
Η κίνηση σε κυλινδρική επιφάνεια

Η κίνηση σε κυλινδρική επιφάνεια

Ένα μικρό σώμα Σ1 μάζας m1= 0,1kg αφήνεται τη στιγμή t0=0 να κινηθεί στο σημείο Β, στο εσωτερικό μιας λείας κυλινδρικής επιφάνειας, κέντρου Ο κα

Read More ..
223. Θέση, μετατόπιση και διάστημα στην Α.Α.Τ

223. Θέση, μετατόπιση και διάστημα στην Α.Α.Τ

Υλικό σημείο πραγματοποιεί απλή αρμονική ταλάντωση και η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας περιγράφεται από τη χρονική εξίσωση:x=Aη

Read More ..
Η θέση και η απομάκρυνση σε μια ΑΑΤ.

Η θέση και η απομάκρυνση σε μια ΑΑΤ.

Ένα σώμα μάζας m=0,1kg κινείται κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα x, εκτελώντας ΑΑΤ, ενώ η επιτάχυνσή του σε συνάρτηση με τη θέση του, δ

Read More ..
Το διάγραμμα μας δείχνει την κρούση.

Το διάγραμμα μας δείχνει την κρούση.

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε την εξέλιξη της ταλάντωσης ενός σώματος Σ1 μάζας m1 = 1 kg σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα Σ1 είναι δεμένο στο ά

Read More ..
Μας έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι.

Μας έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι.

Ένα σώμα Σ1, μάζας m1 = 4 kg, βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k =

Read More ..
Μια διέγερση σε ταλάντωση.

Μια διέγερση σε ταλάντωση.

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα μια σταθ

Read More ..
Η Ιθάκη … αχνοφαίνεται ακόμη.

Η Ιθάκη … αχνοφαίνεται ακόμη.

Στο διπλανό σχήμα τα δύο ελατήρια έχουν σταθερές k1 και k2 = 2k1. Αρχικά το σύστημα ισορροπεί με το κάθε ελατήριο να είναι παραμορφωμένο κατά

Read More ..
Τι ελεύθερη πτώση, τι ταλάντωση.

Τι ελεύθερη πτώση, τι ταλάντωση.

Ένα σώμα Σ1 είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k.  Ανεβάζουμε το σώμα μέχρι κάποια θέση και την χρονική στιγμή t0 = 0

Read More ..
Να μην το ξεχειλώσουμε…

Να μην το ξεχειλώσουμε…

  Το κουτάκι αποθήκευσης ενός ελατηρίου που μόνο επιμήκυνση μπορεί να υποστεί γράφει k=… και όριο ελαστικότητας Τ=…  (όριο ελαστικότη

Read More ..
Στοιχεία από δύο ταλαντώσεις.

Στοιχεία από δύο ταλαντώσεις.

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στα άκρο ιδανικού ελατηρίου, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα μια σταθ

Read More ..
Ιδέες για Β΄θέματα  στην Α.Α.Τ.

Ιδέες για Β΄θέματα στην Α.Α.Τ.

Σώμα μάζας  m ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k , το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στην οροφή. Μετακινούμε

Read More ..
Τσιγκουνιά στα δεδομένα.

Τσιγκουνιά στα δεδομένα.

Ένα σώμα Σ μάζας m = 1 kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k. Με μία δύναμη μεταβλητού μέτρου ανεβάζουμε πολύ αργά τ

Read More ..
Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις Ταλαντώσεις και στα Κύματα

Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις Ταλαντώσεις και στα Κύματα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις ταλαντώσεις και στα κύματα με το πρόγραμμα kubbu. Οι ερωτήσεις στις ταλαντώσεις εδώ Οι ερωτήσεις στα κύμ

Read More ..
Δύναμη στην ταλάντωση.

Δύναμη στην ταλάντωση.

Ένα σώμα Σ μάζας m είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α${{\Alpha }_{0}}=0,2\sqr

Read More ..
Συνήθως η απόσταση από την θέση ισορροπίας δεν είναι εύκολο να μετρηθεί

Συνήθως η απόσταση από την θέση ισορροπίας δεν είναι εύκολο να μετρηθεί

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορφιάτης Ευάγγελος στις 21 Δεκέμβριος 2011 και ώρα 12:09 Στην διάταξη του σχήματος εικονίζεται ένα σώμα μάζας m=1Kg,

Read More ..
Τροχαλία – σώμα – ελατήριο

Τροχαλία – σώμα – ελατήριο

Στη διάταξη του σχήματος εικονίζεται μια τροχαλία μάζας Μ, η οποία μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα κάθετο στο

Read More ..
Σύνθεση ταλαντώσεων ή συγκεκαλυμμένη τριγωνομετρία;

Σύνθεση ταλαντώσεων ή συγκεκαλυμμένη τριγωνομετρία;

Δύο υλικά  σημεία Σ1 και Σ2 εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με περίοδο Τ=4s και πλάτη Α1=6cm και Α2=2 sqrt(3) cm.

Read More ..
Εκκρεμές και Κύμα (Pendulum Wave)

Εκκρεμές και Κύμα (Pendulum Wave)

Pendulum Wave: Seems like magic, but it’s Physics and Mathematics. Sometimes just witnessing a physics demonstration can inspire people

Read More ..
Ερωτήσεις με το πρόγραμμα Hot Potatoes

Ερωτήσεις με το πρόγραμμα Hot Potatoes

30 Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους με το πρόγραμμα Hot Potatoes σε «Μηχανικές Ταλαντώσεις – Μηχανικά Κύματα – Φαινόμενο Doppler». Στην ανάρτηση

Read More ..
Δύο δίσκοι, μια ράβδος και ένα ελατήριο

Δύο δίσκοι, μια ράβδος και ένα ελατήριο

Ο Δημήτρης Αναγνώστου ανήρτησε μια άσκηση συνδυασμού στερεού και α.α.τ. Μετά απ’ο συζήτηση, παραλλαγή της παραπάνω ανήρτησε ο Μιχαή

Read More ..
Ενέργειες ταλάντωσης, μετά από κρούσεις.

Ενέργειες ταλάντωσης, μετά από κρούσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Αύγουστος 2016 και ώρα 21:23 Το σώμα Σ, μάζας Μ=1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο σ

Read More ..
Μια ταλάντωση και ένα διάγραμμα ταχύτητας.

Μια ταλάντωση και ένα διάγραμμα ταχύτητας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Αύγουστος 2016 και ώρα 8:59 Ένα σώμα Σ ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. Ανε

Read More ..
Η ορμή και η ενέργεια ταλάντωσης σε μια πλαστική κρούση.

Η ορμή και η ενέργεια ταλάντωσης σε μια πλαστική κρούση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Αύγουστος 2016 και ώρα 16:30 Το σώμα Σ ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο ά

Read More ..
Η φάση και η αρχική φάση της απομάκρυνσης σε μια ΑΑΤ.

Η φάση και η αρχική φάση της απομάκρυνσης σε μια ΑΑΤ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Αύγουστος 2016 και ώρα 17:52 Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της φάσης της απομάκ

Read More ..
Επιλέγοντας διαγράμματα.

Επιλέγοντας διαγράμματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιούλιος 2016 και ώρα 8:25 i) Στο πρώτο από τα παρακάτω σχήματα, δίνεται η γραφική παράσταση

Read More ..
Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας.

Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Ιούλιος 2016 και ώρα 9:00 Ένα υλικό σημείο μάζας 1kg εκτελεί ΑΑΤ και στο πρώτο διάγραμμα δίν

Read More ..
Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Ιούλιος 2016 και ώρα 8:57 Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου, έχοντας επιμηκ

Read More ..
Μια ταλάντωση και μια διπλή τροχαλία.

Μια ταλάντωση και μια διπλή τροχαλία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Απρίλιος 2016 και ώρα 9:30 Μια διπλή τροχαλία, η οποία αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογ

Read More ..
Ενέργεια και επιτάχυνση σε μια σύνθετη ταλάντωση.

Ενέργεια και επιτάχυνση σε μια σύνθετη ταλάντωση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Απρίλιος 2016 και ώρα 22:36 Ένα σώμα μάζας Μ κινείται ευθύγραμμα γύρω από μια θέση y=0 με εξί

Read More ..
Θα υπάρξει ολίσθηση μετά την κρούση;

Θα υπάρξει ολίσθηση μετά την κρούση;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Απρίλιος 2016 και ώρα 11:15 Ένα σώμα Σ1 μάζας m1=1kg εκτελεί ΑΑΤ σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με π

Read More ..
Επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής Γ΄ Λυκείου, Ταλαντώσεις-Κρούσεις-Κύματα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής Γ΄ Λυκείου, Ταλαντώσεις-Κρούσεις-Κύματα

Δημοσιεύω ένα επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής για τη Γ’ Λυκείου με ύλη από τα τρία πρώτα κεφάλαια της ύλης (ταλαντώσεις, κρούσεις, κύματ

Read More ..
Μια σύνθετη ταλάντωση και φάσεις.

Μια σύνθετη ταλάντωση και φάσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Νοέμβριος 2015 και ώρα 19:36 Ένα σώμα μάζας 0,2kg έχει εξίσωση κίνησης, γύρω από μια θέση y=0: y=0,

Read More ..
Από  τη  σύνθεση σε μια εξαναγκασμένη!

Από τη σύνθεση σε μια εξαναγκασμένη!

Ένα  σώμα μάζας m=0,1kg έχει εξίσωση κίνησης x=2συν(20t) – 2∙ημ(20t)  (μονάδες στο S.Ι.). i)  Να υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος τη στι

Read More ..
Μια πλάκα σε φθίνουσα ταλάντωση.

Μια πλάκα σε φθίνουσα ταλάντωση.

Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m και φυσικού μήκους l0=0,4m, δένουμε μια πλάκα μάζας m=1kg και την αφήνουμε ν

Read More ..
Μια ταλάντωση και η τριβή.

Μια ταλάντωση και η τριβή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Οκτώβριος 2015 και ώρα 9:30 Ένα σώμα Α μάζας Μ=3kg ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ

Read More ..
Η ταλάντωση της σανίδας λόγω τριβής.

Η ταλάντωση της σανίδας λόγω τριβής.

Μια σανίδα μάζας Μ=2kg και μήκους ℓ, ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, δεμένη στο ένα άκρο της με το άκρο ιδανικού ελατηρίου στα

Read More ..
Ταλαντώσεις με άσκηση παροδικής δύναμης.

Ταλαντώσεις με άσκηση παροδικής δύναμης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Αύγουστος 2015 και ώρα 9:00 Ένα σώμα μάζας m=1kg ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικ

Read More ..
215. Η ενέργεια στη σύνθετη ταλάντωση

215. Η ενέργεια στη σύνθετη ταλάντωση

Σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της απομάκρυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο είναι x=Αημ(ωt+θ). Η προηγούμενη εξίσωση θεωρο

Read More ..
Ανεβάζοντας το επίπεδο αφαίρεσης.

Ανεβάζοντας το επίπεδο αφαίρεσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 8:30 Ένα σώμα μάζας 1kg, ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου

Read More ..