Έργο Εξωτερικής Δύναμης και ΑΔΕ

Σώμα μάζας m=2kg βρίσκεται δεμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου (ισχύει ο νόμος του Hooke) με σταθερά k=100N/m, ενώ το άλλο άκρο του ελατηρίου βρίσκεται στερεωμένο στο έδαφος. Το σύστημα μάζας-ελατηρίου τοποθετείται σε διάταξη τέτοια που μπορεί να κινηθεί κατά μήκος λείας ημισφαιρικής επιφάνειας ακτίνα R=0,5m όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν η αρχική θέση του συστήματος μάζας-ελατηρίου είναι η θέση 1, ασκούμε μεταβλητή εφαπτομενική δύναμη  επιβάλλοντας βραδεία μεταβολή του μέτρου της ώστε το σώμα μάζας m να κινηθεί με πολύ μικρή και σταθερή ταχύτητα κατά μήκος της σφαίρας μέχρι την θέση 2 διαγράφοντας γωνία . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 408 times, 1 visits today)

Η Έννοια της Ταχύτητας

ÎšÎ±Ï„Î±Î³ÏÎ±Ï†Î®Ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η θέση των διαφόρων σωματίων σε σχέση με τον χρόνο είναι διαφορετικός. Επομένως χρειαζόμαστε ένα φυσικό μέγεθος που να είναι ικανό να περιγράφει με ακρίβεια την αλλαγή θέσης των σωμάτων……….

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 339 times, 1 visits today)