Κρούση και συμπίεση αερίου

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 26 Μάρτιος 2015 και ώρα 4:16

Κυλινδρικό δοχείο με θερμικά μονωμένα τοιχώματα είναι κλεισμένο

αεροστεγώς με θερμομονωτικό έμβολο μάζας M = 1,9 kg, που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές μέσα σ’ αυτό.

Το δοχείο είναι ακλόνητο με τον άξονά του οριζόντιο και περιέχει αέριο όγκου Vο = 0,8 L σε θερμοκρασία Το και πίεση Pο = 105 N/, με το έμβολο να βρίσκεται σε ισορροπία.

α) Αν γνωρίζετε ότι για το αέριο του δοχείου οι μονάδες της παράστασης PVγ στο S.I. είναι Nm5/2, να υπολογίσετε την τιμή του συντελεστή γ, καθώς και τις τιμές των Cp, Cv σε σχέση με τη σταθερά R, για το αέριο αυτό.

β) Βλήμα μάζας m = 0,1 kg κινείται οριζόντια στην προέκταση του άξονα του δοχείου και σφηνώνεται στο έμβολο, αναγκάζοντάς το να κινηθεί και να συμπιέσει το αέριο. Αν η μέγιστη θερμοκρασία του αερίου κατά τη διάρκεια της συμπίεσης είναι διπλάσια από την αρχική, να βρεθεί η ταχύτητα υο του βλήματος μια στιγμή πριν σφηνωθεί στο έμβολο. (Θεωρήστε τις μεταβολές αερίων αντιστρεπτές.)

Η συνέχεια στο Blogspot …

η σε doc, ΕΔΩ

 

 

(Visited 96 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια