Κι ένα τέταρτο ….επίσης παραμονιάτικα

Η ομογενής ράβδος του σχήματος έχει μήκος L=3m και μάζα Μ=3kg και μπορεί να περιστραφεί γύρω από οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος σε αυτήν στο σημείο Ο. Στο άκρο Α της ράβδου, που απέχει 1m από το Ο, είναι προσδεμένο μικρό σώμα Σ, μάζας m=2kg, ενώ το άλλο της άκρο Γ συγκρατείται με νήμα, μήκους μεγαλύτερο από 1m, που είναι κατακόρυφο και προσδεμένο στο έδαφος, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ράβδος ισορροπεί οριζόντια και το νήμα είναι τεντωμένο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.414 times, 1 visits today)

Τρία θέματα β΄……παραμονιάτικα

Β1. Στο δοχείο του σχήματος (μεγάλης διατομής Α1)που περιέχει νερό, το οποίο το θεωρούμε ιδανικό ρευστό, η στάθμη του παραμένει σταθερά στο ίδιο ύψος με τη βοήθεια βρύσης σταθερής παροχής. Το νερό ρέει μέσω οριζόντιου σωλήνα με εμβαδόν διατομής Α2 και διερχόμενο από ακροφύσιο εμβαδού διατομής Α3 βγαίνει από το δοχείο, όπως φαίνεται στο σχήμα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.020 times, 1 visits today)

Περί δεύτερου θέματος.

Β1. Δυο γραμμικά αρμονικά κύματα ίδιας συχνότητας διαδίδονται σε ομογενή ελαστική χορδή με αντίθετες ταχύτητες και πλάτος Α=3λ/2 όπου λ το μήκος κύματος των κυμάτων. Τα κύματα συμβάλλουν και στη χορδή αποκαθίσταται στάσιμο κύμα. Δυο σημεία Κ και Λ της χορδής , όπου υπάρχουν κοιλίες για το στάσιμο κύμα, απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=13λ/2 κάθε φορά που η ταχύτητά τους μηδενίζεται. Αν ανάμεσα στα Κ και Λ υπάρχουν Ν ακίνητα σημεία (όπου Ν περιττός) τότε ο Ν ισούται με:
α. 13 β. 5 γ. 9

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
Η συνέχεια και η προτεινόμενη λύση….

(Visited 33 times, 1 visits today)

Περί ταλάντωσης.

Δίσκος μάζας M=2kg εκτελεί αρμονική ταλάντωση στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, το κάτω άκρο του οποίου είναι ακλόνητο στο έδαφος. Η εξίσωση ταλάντωσης του Μ είναι y=0,2 . ημ(10t +π/6 ) (S.I.) και τη στιγμή t=0 ο δίσκος ανεβαίνει…………
η συνέχεια….
Η προτεινόμενη λύση….

(Visited 25 times, 1 visits today)

Προσομοιωτική δοκιμασία εφ’ όλης της ύλης

Α1. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση,δεδομένης σταθεράς απόσβεσης b, οι απώλειες ενέργειας είναι μέγιστες όταν το ταλαντούμενο σύστημα έχει συχνότητα f. Για να προκύψει ταλάντωση με το μέγιστο δυνατό πλάτος πρέπει:
α. να μειώσουμε τη συχνότητα του διεγέρτη
β. να μειώσουμε την ιδιοσυχνότητα του συστήματος Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 138 times, 1 visits today)

Προσομοιωτική δοκιμασία μέχρι αρμονικά κύματα.

ΘΕΜΑ Α
Να μεταφέρετε το γράμμα της σωστής απάντησης στο τετράδιο απαντήσεων.

Α1. Διάμηκες αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο θέτοντας σταδιακά σε ταλάντωση όλα τα σημεία του μέσου. Τα σημεία του μέσου στα οποία έχει φτάσει το κύμα:
α. έχουν κάποια στιγμή την ίδια φάση. β. έχουν κάθε στιγμή την ίδια απομάκρυνση.
γ. έχουν την ίδια ενέργεια ταλάντωσης. δ. έχουν διαφορετική περίοδο ταλάντωσης.
Η συνέχεια και η προτεινόμενη λύση…..

(Visited 26 times, 1 visits today)

Μια παρά λίγο σύγκρουση.

Αυτοκίνητο (Α) που κινείται με ταχύτητα μέτρου 108km/h, βρίσκει μπροστά του, στην ίδια διεύθυνση κίνησης, άλλο αυτοκίνητο (Β) που απέχει 75 m και κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με σταθερή ταχύτητα μέτρου 54km/h. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 28 times, 1 visits today)

Μια συμβολή και όχι μόνο.

Δυο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ και απέχουν απόσταση d= 13m. . Τη στιγμή t=0s αρχίζουν να εκτελούν αμείωτη αρμονική ταλάντωση πλάτους Α=0,2m. Σημείο Ζ της επιφάνειας του υγρού αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγμή t1=5s και σταματάει να κινείται όταν η φάση του γίνει φΖ=3π rad. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 38 times, 1 visits today)

Υπολογισμός συντελεστή στατικής τριβής.

Α. Σε κεκλιμένο επίπεδο μεταβλητής γωνίας κλίσης αφήνουμε από το ίδιο ύψος έναν συμπαγή κύλινδρο κι έναν κύβο να πέσουν χωρίς αρχική ταχύτητα. Ο κύβος ολισθαίνει ενώ ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς ολίσθηση. Παρατηρούμε ότι για γωνία φ=600 τα σώματα κινούνται διαρκώς χωρίς το ένα να προσπερνά το άλλο με τον κύλινδρο να κυλίεται οριακά.
Δ1. Δείξτε ότι ο συντελεστής στατικής τριβής του κυλίνδρου με το επίπεδο είναι
Η συνέχεια και η προτεινόμενη λύση

(Visited 23 times, 1 visits today)

Έξοδος από το μαγνητικό πεδίο.

Σωματίδιο μάζας m = 10-20 kg και φορτίου q= 10-15 C εισέρχεται με ταχύτητα u κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης μέτρου Β= 2Τ κι εκτελεί κυκλική τροχιά ακτίνας R= 1 m
( το πεδίο έχει σχήμα ορθογώνιο, έχει μεγάλη έκταση και βρίσκεται εκτός του βαρυτικού πεδίου). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 48 times, 1 visits today)

Μέχρι να αρχίσει η κύλιση.

1Κυκλικός δίσκος μάζας Μ και ακτίνας R=0,5m είναι ακίνητος πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη στιγμή to=0s ασκείται στο ανώτερο σημείο του δίσκου μέσου αβαρούς και μη εκτατού νήματος, σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=20N με αποτέλεσμα τη χρονική στιγμή t1 το κέντρο μάζας του δίσκου να έχει μετατοπιστεί κατά 16m ενώ ο δίσκος να έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα 32rad/s . Να υπολογίσετε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 44 times, 1 visits today)

Το καρούλι

1Το καρούλι του σχήματος αποτελείται από δυο ομογενείς κυκλικούς δίσκους μάζας Μ=4kg και ακτίνας R και ενός συμπαγούς και ομογενούς κυλίνδρου μάζας m=4M και ακτίνας , ο άξονας του οποίου διέρχεται από τα κέντρα των κυκλικών δίσκων. Ο κύλινδρος είναι κολλημένος στους δίσκους και το αρχικά ακίνητο καρούλι, που συμπεριφέρεται ως μηχανικό στερεό, μπορεί να κινείται ως ένα σώμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 138 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2