Είναι σωστές ή λανθασμένες οι χημικές εξισώσεις οξειδοαναγωγής;

img5_9Σε βοηθήματα χημείας υπάρχει η ερώτηση αν οι επόμενες χημικές εξισώσεις είναι σωστές οι λανθασμένες. Για εξισώσεις οξειδοαναγωγής, ένα από τα κριτήρια για να είναι σωστή η εξίσωση είναι το εξής:

Συνολική μεταβολή ΑΟ οξειδωτικού = Συνολική μεταβολή ΑΟ αναγωγικού.

Σε γνωστό βοήθημα υπάρχει μια εξίσωση που αναφέρεται ως λανθασμένη, όμως έχω κάποιες αμφιβολίες και θα ήθελα πολύ να ακούσω τις γνώμες συναδέλφων.

Η συνέχεια εδώ.

(Visited 825 times, 2 visits today)

Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου – 2018

2Το διαγώνισμα που έγραψαν τα παιδιά στο λύκειο όπου διδάσκω. Ελπίζω να φανεί χρήσιμο.

Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου 2018 Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 5.247 times, 1 visits today)

Το pH δεν μειώνεται πάντα όταν προσθέτουμε διάλυμα οξέος.

Δίνονται τα υδατικά διαλύματα στους 25 C:

Δ1: HCOOH (Ka = 10-4), όγκου 1 L, συγκέντρωσης 10-1 Μ.

Δ2: HCl, όγκου 99 L.

Να βρείτε τη συγκέντρωση που πρέπει να έχει το διάλυμα Δ2, ώστε αν το προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1, να μεταβληθεί το pH του διαλύματος Δ1 κατά μισή μονάδα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.476 times, 1 visits today)

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Συνάδελφοι ΠΕ04 γεια σας.
Ένας συνάδελφος βιολόγος κάνει την διπλωματική του εργασία για το ΕΑΠ και έχει στείλει ένα ερωτηματολόγιο. Θα σας παρακαλούσα να το συμπληρώσετε ώστε να τον βοηθήσουμε να την ολοκληρώσει. Ακολουθεί η συνοδευτική επιστολή: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 236 times, 1 visits today)

Αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος..

Θεωρούμε ρυθμιστικό διάλυμα ΗΑ/Α- με Ca = Cb και Ka(HA) = 10-5 σε θερμοκρασία 25 °C.  Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται το pH του διαλύματος καθώς το διάλυμα αραιώνεται. Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το pH του διαλύματος και στον οριζόντιο άξονα έχουμε τον αρνητικό δεκαδικό λογάριθμο της συγκέντρωσης του οξέος η οποία είναι ίδια με αυτήν της βάσης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 662 times, 1 visits today)