Διαγώνισμα Χημείας θερινής περιόδου 2020

Δ1. Το δικυάνιο ανακαλύφθηκε το 1815 από τον Joseph Louis Gay Lussac. Είναι μια ανόργανη ένωση, τοξικό αέριο, άχρωμο, με διαπεραστική οσμή και τύπο (CN)2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,087 times, 1 visits today)

Δυο ασθενή οξέα (θεωρητικό)

Διάλυμα (Δ) αποτελείται από δύο ασθενή οξέα ΗΑ και ΗΒ με παραπλήσιες σταθερές ιοντισμού Ka1 και Ka2 και με παραπλήσιες συγκεντρώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 647 times, 1 visits today)

Μετατόπιση χημικής ισορροπίας με μείωση της απόδοσης

Σε δοχείο όγκου 10L εισάγονται 3mol H2 και 6mol Cl2 και αποκαθίσταται η ισορροπία τη χρονική στιγμή t1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,315 times, 1 visits today)