Κατακόρυφη κίνηση ευθύγραμμου αγωγού

Ο απόλυτα ομογενής αγωγός του σχήματος έχει μάζα m, μήκος l, αντίσταση R και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, συνεχώς εφαπτόμενος με αμελητέας αντίστασης αγώγιμους οδηγούς. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 260 times, 93 visits today)

Η πραγματική κίνηση ραβδόμορφων αγωγών στον χώρο.

Η εξάρτηση της δύναμης Laplace από τη φορά και το μέτρο του ηλεκτρικού ρεύματος είναι που προξενούν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 197 times, 4 visits today)

Ένα εύκολο Β θέμα στον ηλεκτρισμό

Μεταλλικό σύρμα έχει μάζα m, μήκος L και αντίσταση R1. Αφού λιώσουμε το σύρμα δημιουργούμε ένα καινούργιο με διπλάσιο μήκος από το αρχικό και με αντίσταση R2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 120 times, 1 visits today)

Πού είναι το λάθος?

Σώμα μάζας m=4kg ισορροπεί στην άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς K=100N/m το άλλο άκρο του οποίου είναι κολλημένο στο έδαφος. Κάποια στιγμή ξεκινούμε να ασκούμε προς τα πάνω δύναμη F=20+75y όπου y η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 438 times, 1 visits today)

Δρομέας και 100στάρι….

Ο δρομέας του σχήματος μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα κίνησης ίση με 10m/s. Οι ικανότητες επίδοσης του είναι μετρημένες και γνωρίζουμε ότι μπορεί επίσης να αναπτύξει μέγιστη επιτάχυνση 10m/s*s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 173 times, 1 visits today)

Ευθύγραμμη κίνηση και ελάχιστος χρόνος

Κινητό ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα χωρίς αρχική ταχύτητα με επιτάχυνση α=5m/s*s και αφού διανύσει κάποιο διάστημα σταθεροποιείται στιγμιαία η ταχύτητα που είχε εκείνη τη στιγμή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 344 times, 1 visits today)

Ταλάντωση και Γεωμετρία

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με γωνιακές συχνότητες ω(1) και ω(2). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 157 times, 1 visits today)

Η ολική ένταση ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο Α.

Δύο φορτία ίδιου μέτρου και πρόσημου τοποθετούνται έτσι ώστε το ένα να βρίσκεται στην κατώτατη θέση Γ του κύκλου και το άλλο σε μια θέση Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 171 times, 1 visits today)

15 Ερωτήσεις στο μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο.

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους στο ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο.
1. Φορτίο εισέρχεται με ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Κατά τη κίνηση του ο ρυθμός μεταβολής ορμής είναι σταθερός.
2. Αν αφήσουμε εντός ηλεκτρικού πεδίου ελεύθερο ένα ηλεκτρόνιο τότε αυτό θα κινηθεί από περιοχές με μεγάλο δυναμικό σε περιοχές με μικρό δυναμικό.
3. Οι μαγνητικές ιδιότητες των περισσότερων ατόμων οφείλονται στην στροφορμή των ηλεκτρονίων ως προς άξονα που διέρχεται από τον πυρήνα.
4. Η μαγνητική διαπερατότητα ενός υλικού από κοβάλτιο εξαρτάται από την αρχική ένταση του πεδίου που βρισκόταν.
5. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές αν το…….

Η συνέχεια εδώ

(Visited 918 times, 4 visits today)

Ανύψωση αλυσίδας και έργο δύναμης.

Ομογενής αλυσίδα μάζας m και μήκους l συγκρατείται ακίνητη στο δεξί άκρο τραπεζιού. Η επιφάνεια του τραπεζίου έχει συντελεστή ολίσθησης μ. Ξεκινάμε να ασκούμε στο πάνω άκρο της αλυσίδας δύναμη F. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 174 times, 1 visits today)
Page 1 of 3
1 2 3