Σώμα σε κινούμενο ημικύκλιο

Έστω ότι έχουμε ένα σημειακό σώμα μάζας m και ένα ημικύκλιο μάζας M=m/2 και ακτίνας r, που στο κάτω μέρος του έχει κολλημένη (προσαρμοσμένη) μια επίπεδη βάση μάζας Μ=m/2 και μπορεί έτσι να κινείται οριζοντίως χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 280 times, 12 visits today)

Ποια η μέγιστη τροχιά;

Ένα σώμα εκτοξεύεται πλάγια με ταχύτητα υ υπό γωνία θ. Το g κλασικό.

Ποια πρέπει να είναι η γωνία θ ώστε η τροχιά του σώματος να είναι μέγιστη? Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 284 times, 1 visits today)

ΗΕΔ σε κινούμενο αγωγό εντός μεταβαλλόμενου ΜΠ

Στην παρούσα ανάρτηση, υπολογίζω την επαγωγική ΗΕΔ που αναπτύσσεται σε έναν κινούμενο αγωγό εντός μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 318 times, 2 visits today)

ΗΕΔ σε πλευρές τετραγώνου εντός μαγνητικού πεδίου

Σε διπλανή συζήτηση εδώ, o κ. Διονύσης Μάργαρης έθεσε το εξής ερώτημα.

Έστω ότι έχουμε ένα τετράγωνο πλαίσιο που βρίσκεται σε μια θέση όπως στο σχήμα, εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 438 times, 1 visits today)

Κίνηση φορτίου εντός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

Σε μια παλαιότερη ανάρτηση εδώ ο κ. Γιάννης Κυρ είχε αναφερθεί στην κίνηση φορτίου εντός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, όταν τα δύο πεδία είναι συγγραμμικά. Εκεί τα πράγματα ήταν απλά και η εύρεση της χρονικής συνάρτησης των κινήσεων ήταν εύκολη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 461 times, 1 visits today)

Μελέτη ρευματοφόρου καμπύλης εντός μαγνητικού πεδίου.

Στην ανάρτηση αυτή μελετώ την δυναμική κατάσταση μιας καμπύλης που διαρρέεται από ρεύμα και βρίσκεται εντός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 255 times, 1 visits today)

Πότε ισχύει το ΘΜΚΕ?

Συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε το Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας (ΘΜΚΕ) σε πολύ μεγάλο εύρος ασκήσεων, τόσο μηχανικής σημειακών σωμάτων, όσο και σε μηχανική στερεών (συστημάτων σωματίων). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,628 times, 1 visits today)

Το κινούμενο δοχείο και η βροχή

Το δοχείο του παραπάνω σχήματος έχει αρχικά μάζα Μ=10kg.  Ξεκινάμε να του ασκούμε μεταβλητή δύναμη F, ενώ ταυτόχρονα οι σταγόνες της βροχής πέφτουν γεμίζοντας το δοχείο με ρυθμό dm/dt=λ=0,4 kg/s Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 516 times, 1 visits today)

Υπολογισμοί ροπών αδράνειας

Το βασικότερο ίσως κεφάλαιο της ύλης της Γ΄Λυκείου, είναι η μηχανική Στερεού Σώματος, με πρωταγωνιστή την έννοια “Ροπή Αδράνειας”. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 244 times, 1 visits today)

Ποια η σχέση των ροπών?

Το κόκκινο πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα Ι και έχει επιφάνεια S.

Το μαύρο πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα Ι και έχει επιφάνεια 2S. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 250 times, 2 visits today)

Ποια η επιτάχυνση της επιφάνειας?

Έχουμε ένα κατακόρυφο δοχείο όπως στο σχήμα που περιέχει νερό. Από πάνω είναι ανοιχτό στην ατμόσφαιρα ενώ από κάτω κλείνεται με το κόκκινο καπάκι. Στη μέση του δοχείου (ΑΒ=ΒΓ) η διατομή γίνεται η μισή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 337 times, 1 visits today)

Ελατήριο, έμβολο και δεξαμενή

Μια ανοιχτή από πάνω δεξαμενή, περιέχει νερό ύψους H και έχει στον πάτο της έναν σωλήνα πολύ μικρής διατομής, που οδηγεί σε μεγαλύτερο σωλήνα ακτίνας R, που φράσσεται με έμβολο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 275 times, 1 visits today)
Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10