Στρεφόμενος αγωγός εντός κυκλικού ΟΜΠ

Θεωρούμε ευθύγραμμο αγωγό μήκους L, ο οποίος μπορεί να στρέφεται γύρω από σημείο Ο της περιφέρειας του κυκλικού μαγνητικού πεδίου του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 78 times, 9 visits today)

Κυκλικό μαγνητικό πεδίο και κυκλικό πλαίσιο

Το κυκλικό αγώγιμο πλαίσιο ακτίνας R(2) του σχήματος μπορεί να κινείται με σταθερή κατά μέτρο ταχύτητα έστω V, εντός ομογενούς κυκλικού μαγνητικού πεδίου ακτίνας R(1). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 124 times, 1 visits today)

Είναι δυναμικές οι γραμμές στο ΜΠ?

Καλησπέρα σε όλους,

Σήμερα, τελείως τυχαία παρατήρησα κάτι που δεν είχα αναρωτηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 267 times, 1 visits today)

Μεταβλητό μαγνητικό πεδίο και ηλεκτρικό επαγωγικό πεδίο.

Θεωρούμε κυκλικό αγώγιμο πλαίσιο ακτίνας R, το οποίο βρίσκεται ακίνητο εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 160 times, 1 visits today)

Περιστροφή ομογενούς αγωγού

Ο ευθύγραμμος αγωγός του παραπάνω σχήματος, είναι μάζας Μ και μήκους L και μπορεί να στρέφεται κατακόρυφα γύρω από ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το άκρο του Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 202 times, 1 visits today)

Ελάχιστο δυνατό πλάτος ταλάντωσης μετά από κρούση

Κινηματική μελέτη του ελάχιστου δυνατού πλάτους ταλάντωσης μετά από ελαστική κρούση δύο σωμάτων ίδιας μάζας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 210 times, 1 visits today)

Στερεό και Ισορροπία

Ομογενής ράβδος μάζας m τοποθετείται όπως στο σχήμα, εφαπτόμενη με δύο στηρίγματα ύψους Η και h αντίστοιχα. Αν τα στηρίγματα είναι απολύτως λεία και ακλόνητα και απέχουν την απόσταση S που φαίνεται  τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 187 times, 1 visits today)

Η κίνηση αγώγιμου πλαισίου εντός ΟΜΠ.

Θεωρούμε τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ορισμένου μήκους πλευράς και ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 345 times, 1 visits today)

H επαγωγική ΗΕΔ και η φύση της σε κινούμενο αγωγό.

Παρακάτω παρατίθεται μια σύντομη μελέτη μου της έννοιας επαγωγική ΗΕΔ με αφορμή τις τελευταίες συζητήσεις….. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 424 times, 1 visits today)

Αγωγός εντός κυκλικού μαγνητικού πεδίου

Ο ευθύγραμμος αγωγός του σχήματος μπορεί να κινείται με σταθερή ταχύτητα προς τα δεξιά μέσα σε κυκλικό μαγνητικό πεδίο (ακτίνας R) έντασης Β με φορά μαγνητικών γραμμών από τον αναγνώστη προς τη σελίδα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,283 times, 1 visits today)

Ζωή χωρίς αριθμητική

Οι βασικές γνώσεις αριθμητικής και μαθηματικών θεωρούνται σήμερα αυτονόητες και απαραίτητες για την εξέλιξη της εκάστοτε κοινωνίας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 205 times, 1 visits today)
Page 1 of 4
1 2 3 4