Θα ΄πρεπε να πανηγυρίζω, ίσως, αλλά δεν…

το τεύχος Α της νέας ύλης της Γ΄ Λυκείου είναι τμήμα από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου, στη συγγραφική ομάδα του οποίου ήμουν μέλος, αλλά δεν πανηγυρίζω για δύο, βασικά, λόγους: Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα πρόβλημα ηλεκτρομαγνητισμού υψηλών απαιτήσεων

Το πρόβλημα είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που επέλεξαν ως βασικό στοιχείο όλων των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων 20 ετών, να είναι οι διαρκείς ποιοτικές και ποσοτικές εκπτώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων των Φ.Ε. Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση Ράβδου. ΔΕ + Εxcel για ασκήσεις

Θεωρούμε τη γενική περίπτωση που το επίπεδο της διάταξης είναι κεκλιμένο σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο ενώ η ράβδος πάντα παράλληλη σε αυτό. Συνέχεια ανάγνωσης