Διαγώνισμα στις μηχανικές ταλαντώσεις 2018

 

ΘΕΜΑ Α

1) Ένα σώμα εκτελεί σύνθετη ταλάντωση που αποτελείται από δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης και συχνότητας που εξελίσσονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και παρουσιάζουν διαφορά φάσης π rad. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 908 times, 1 visits today)

Δύο θέματα Β στη σύνθεση ΑΑΤ

1) Ένα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. που εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση, µε το ίδιο πλάτος Α, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε παραπλήσιες συχνότητες f1, f2 (f1 > f2) και μηδενική αρχική φάση. Το µέγιστο πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι 0,5 m, ενώ τη χρονική στιγµή t1 = 2 s η διαφορά φάσης των δύο συνιστωσών ταλαντώσεων είναι 8π rad. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 766 times, 1 visits today)