Συμπίεση και αποσυμπίεση αερίου…

Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχονται Ν=12·1023 μόρια Ηλίου, σε κατάσταση Α, με όγκο 20L και πίεση 3∙105Ν/m2. Συμπιέζουμε με σταθερή πίεση το αέριο μέχρι να αποκτήσει όγκο 8L (κατάσταση Β) και στη συνέχεια το αφήνουμε να εκτονωθεί ισόθερμα στον αρχικό του όγκο (κατάσταση Γ).  Ζητούνται: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 278 times, 1 visits today)

Μεταβάλλοντας το ρεύμα του ευθύγραμμου αγωγού.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο. Στο (α) σχήμα, ένας ευθύγραμμος κατακόρυφος αγωγός, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση στο πλαίσιο, ενώ στο (β) σχήμα ο ευθύγραμμος αγωγός είναι οριζόντιος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 604 times, 1 visits today)

Η ταλάντωση του συστήματος και το νήμα

Στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k έχει δεθεί ένα σώμα Β μάζας Μ, το οποίο συνδέεται μέσω νήματος με σώμα Γ, μάζας m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,609 times, 1 visits today)

Μετά το κλείσιμο του διακόπτη, αποκτά οριακή ταχύτητα

Στο διπλανό σχήμα ο αγωγός ΑΓ, μήκους 1m, μάζας 0,3kg και αντίστασης r=1Ω, μπορεί να κινείται σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς, xx΄ και yy΄ οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,374 times, 1 visits today)

Η ορμή και η ενέργεια σε ένα σύστημα.

Δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=10kg και m2=20kg αντίστοιχα, είναι δεμένα στα άκρα ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m και ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 874 times, 1 visits today)

Η πιο φωτεινή έκρηξη σουπερνόβα!

 

Τη φωτεινότερη και ισχυρότερη έκρηξη υπερκαινοφανούς αστέρα (σουπερνόβα) που έχει ποτέ παρατηρηθεί στο σύμπαν, ανακάλυψαν επιστήμονες από τις ΗΠΑ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 81 times, 1 visits today)

Θα ανέβει ή θα κατέβει;

Ένα σώμα μάζας m=2kg τοποθετείται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, ασκείται πάνω του μια σταθερή δύναμη μέτρου F=8Ν, παράλληλη προς το επίπεδο, όπως στο σχήμα και αφήνεται να κινηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 552 times, 1 visits today)

Σκαλοπάτι – σκαλοπάτι…

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=10kg και ακτίνας R, ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=0,4R, όταν στο άκρο Α μιας οριζόντιας ακτίνας ΟΑ έχει προσκολληθεί σημειακή μάζα m=1kg, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,477 times, 1 visits today)

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε δύο σημεία

Στο σχήμα δίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές (ΑΒ)=6cm και (ΑΓ)=8cm. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 608 times, 1 visits today)

Μια κίνηση σε κυκλική τροχιά και μια κρούση

Μια σφαίρα μάζας 2kg είναι δεμένη στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους l=1,25m, το άλλο άκρο του οποίου έχει δεθεί σε σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 654 times, 2 visits today)

Μελέτη και μετατροπές ενός κυκλώματος

Στο διπλανό κύκλωμα το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι1 =0,72 Α, ενώ γνωρίζουμε τις τιμές των δύο αντιστάσεων R1=20Ω και R2=80Ω και την Ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε=72V. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 513 times, 1 visits today)