Υλικό Φυσικής – Χημείας

Επειδή το να μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους…

Η έρημος που έγινε όαση!

Η έρημος Maowusu, μία από τις τέσσερις μεγάλες ερήμους της Κίνας, εξαφανίστηκε από το χάρτη της επαρχίας της βορειοδυτικής Κίνας, καθώς το 93,24% της ερημοποιημένης γης έχει πρασινίσει. Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 332 times, 1 visits today)

Ας το παίξουμε… επιδημιολόγοι!

Έρευνα του ΠΟΥ, υποστηρίζει ότι  μείωση της απόστασης ασφαλείας από τον κορονοϊό,  από τα 2 στο 1 μέτρο αυξάνει ελάχιστα τον κίνδυνο λοίμωξης, ανεβάζοντάς τον από το 1,3% στο 2,6%. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 882 times, 1 visits today)

Η πέμπτη κατάσταση της ύλης…

Ένα πείραμα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΣΣ) από επιστήμονες της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) δημιούργησε την εξωτική κβαντική «πέμπτη κατάσταση της ύλης», ένα υπέρψυχρο αέριο συμπύκνωμα Bose-Einstein. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 349 times, 1 visits today)

Η δύναμη Laplace σε τετράγωνο πλαίσιο.

 Σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β, βρίσκεται ένα οριζόντιο τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο, πλευράς ℓ, το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι, όπως στο σχήμα, όπου η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β είναι παράλληλη στην πλευρά ΑΒ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,584 times, 1 visits today)

Μια οριζόντια εκτόξευση αγωγού.

Ο αγωγός ΑΓ μπορεί να κινείται οριζόντια χωρίς τριβές, σε επαφή με δύο παράλληλους οριζόντιους αγωγούς xx΄και yy΄, μέσα και ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, σταθερής έντασης Β, ανεξάρτητης του χρόνου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,304 times, 1 visits today)

Περί του  νόμου του Neumann.

Μόνο για καθηγητές.

Ένα μεταλλικό ορθογώνιο πλαίσιο, με αντίσταση R=1Ω βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετα στις δυναμικές γραμμές, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,194 times, 1 visits today)

Η ταλάντωση είναι ΑΑΤ;

Ένα σώμα Σ  μάζας m ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, σε επαφή με λείο οριζόντιο επίπεδο, από το οποίο δέχεται κάθετη αντίδραση μέτρου Ν1= ½ mg, (θέση Α). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,054 times, 2 visits today)

Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Ο οριζόντιος κυ­κλι­κός α­γω­γός του σχήματος, έχει αντίσταση r και βρί­σκε­ται σε κατακόρυφο μα­γνη­τι­κό πε­δί­ο, του οποίου η αλ­γε­βρι­κή τι­μή της έ­ντα­σης, σε συ­νάρ­τη­ση με το χρό­νο, μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διά­γραμ­μα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 937 times, 2 visits today)

Η δύναμη σε αγωγό μέσα σε δύο μαγνητικά πεδία

Ο αγωγός ΑΓ με αντίσταση r, κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ, χωρίς τριβές, σε επαφή με δύο παράλληλους οριζόντιους αγωγούς xx΄ και yy΄, οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, μέσα και ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,089 times, 1 visits today)

Ισορροπία με την επίδραση ζεύγους

Η ομογενής ράβδος ΑΒ βάρους w και μήκους l, είναι αρθρωμένη σε τοίχο στο άκρο της Α και ισορροπεί σε οριζόντια θέση με την επίδραση ενός ζεύγους δυνάμεων F1– F2, όπου η δύναμη F1 ασκείται στο μέσον Μ της ράβδου και έχει μέτρο F1=2w. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,190 times, 1 visits today)

Ευθύγραμμος αγωγός δίπλα σε κυκλικό

Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι και βρίσκεται στο επίπεδο ενός κυκλικού αγωγού κέντρου Κ και ακτίνας r. Ο αγωγός απέχει κατά 2r από το κέντρο Κ του κύκλου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 903 times, 1 visits today)

Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα δικτύου ύδρευσης, μεταβλητής διατομής, όπου πάνω από τα σημεία Α και Γ έχουν συνδεθεί δύο λεπτοί ανοικτοί κατακόρυφοι σωλήνες, στους οποίους υπάρχει κάποια άνοδος νερού. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,015 times, 1 visits today)
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων