Η πιο φωτεινή έκρηξη σουπερνόβα!

 

Τη φωτεινότερη και ισχυρότερη έκρηξη υπερκαινοφανούς αστέρα (σουπερνόβα) που έχει ποτέ παρατηρηθεί στο σύμπαν, ανακάλυψαν επιστήμονες από τις ΗΠΑ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 81 times, 1 visits today)

Θα ανέβει ή θα κατέβει;

Ένα σώμα μάζας m=2kg τοποθετείται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, ασκείται πάνω του μια σταθερή δύναμη μέτρου F=8Ν, παράλληλη προς το επίπεδο, όπως στο σχήμα και αφήνεται να κινηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 536 times, 1 visits today)

Σκαλοπάτι – σκαλοπάτι…

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=10kg και ακτίνας R, ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=0,4R, όταν στο άκρο Α μιας οριζόντιας ακτίνας ΟΑ έχει προσκολληθεί σημειακή μάζα m=1kg, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,460 times, 1 visits today)

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε δύο σημεία

Στο σχήμα δίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές (ΑΒ)=6cm και (ΑΓ)=8cm. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 580 times, 1 visits today)

Μια κίνηση σε κυκλική τροχιά και μια κρούση

Μια σφαίρα μάζας 2kg είναι δεμένη στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους l=1,25m, το άλλο άκρο του οποίου έχει δεθεί σε σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 622 times, 1 visits today)

Μελέτη και μετατροπές ενός κυκλώματος

Στο διπλανό κύκλωμα το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι1 =0,72 Α, ενώ γνωρίζουμε τις τιμές των δύο αντιστάσεων R1=20Ω και R2=80Ω και την Ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε=72V. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 501 times, 1 visits today)

Ένα φορτηγό μεταφέρει ένα κιβώτιο

Στην καρότσα ενός φορτηγού βρίσκεται ένα κιβώτιο μάζας m=500kg, το οποίο παρουσιάζει με την καρότσα συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs=0,5. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 631 times, 1 visits today)

Στη διάρκεια της ταλάντωσης έχουμε μια κρούση. 2.

Ένα σώμα Σ μάζας Μ=3kg ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, σταθεράς k=375Ν/m, γύρω από μια θέση ισορροπίας Ο, όπως στο σχήμα, έχοντας ενέργεια ταλάντωσης Ε1=7,5J. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,264 times, 1 visits today)

Μια αγώγιμη ράβδος σε μαγνητικό πεδίο

Μια λεπτή ομογενής μεταλλική ράβδος ΟΑ, μήκους l=1m και μάζας m=0,3kg, μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,222 times, 1 visits today)

Το σύνθετο μαγνητικό πεδίο και ένα πλαίσιο

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχουμε δύο παράλληλους οριζόντιους  ευθύγραμμους αγωγούς (Α) και (Β), πολύ μεγάλου μήκους σε απόσταση d=0,5m, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με εντάσεις Ι1=12 Α και Ι2=8 Α, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 781 times, 1 visits today)

Το ρεύμα στο τετράγωνο πλαίσιο

 1) Ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός, μεγάλου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι, περνώντας από το κέντρο ενός οριζοντίου τετράγωνου αγώγιμου πλαισίου ΑΒΓΔ, όπως στο σχήμα (στο δεύτερο σχήμα η ίδια εικόνα σε κάτοψη). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 745 times, 1 visits today)