Αγωγός σε κεκλιμένο επίπεδο

Δύο παράλληλα σύρματα ΔΖ και ΗΚ σχηματίζουν με τον ορίζοντα γωνία θ. Οριζόντιος αγωγός ΑΓ με μήκος 1m και μάζα 1kg έχει τα άκρα του σε επαφή με τους αγωγούς ΔΖ και ΗΚ. Ο αγωγός ΑΓ διαρρέεται από ρεύμα Ι = 10 Α και ισορροπεί. Στο χώρο της διάταξης υπάρχει κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο με Β = 1 Τ. Να βρεθεί η γωνία θ. (Τριβές αμελητέες και  g = 10 m/s2 ) Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 621 times, 1 visits today)

Βιβλία Φυσικής Γ’ Λυκείου

Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα για το οποίο είμαι πολύ περίεργος να ακούσω μια σοβαρή δικαιολογία από αρμόδια χείλη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,037 times, 1 visits today)