Ποιο δοχείο θα αδειάσει συντομότερα;

Βλέπετε μια κατασκευή με δύο ομοαξονικούς κυλινδρικούς σωλήνες. Επικοινωνούν μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 454 times, 1 visits today)

Πως θα κινηθεί η ράβδος;

Σε λείο οριζόντιο δάπεδο βρίσκεται ομογενής ράβδος μάζας Μ, μήκους  και ροπής αδράνειας την συνήθη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,497 times, 1 visits today)

Να συγκριθούν οι ροπές αδράνειας.

Ένα δεύτερο θέμα:

Στο διάστημα έχουμε δύο σώματα κυκλικής διατομής με ίσες μάζες και ακτίνες. Είναι αρχικά ακίνητα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 412 times, 1 visits today)

Να συγκριθούν οι γωνιακές εκτροπές.

Το όχημα κινείται σε οριζόντιο έδαφος με σταθερή οριζόντια επιτάχυνση, μέτρου όσο αυτό της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 772 times, 1 visits today)