Πτώση και στροφή αγωγού

Ο οριζόντιος αγωγός ΚΛ, βάρους w, είναι συνδεμένος με αγώγιμα κατακόρυφα σύρματα αμελητέας αντίστασης (ωμικής και τριβής) τα οποία στα πάνω άκρα τους Μ και Ν συνδέονται με ωμικό αντιστάτη αντίστασης R. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 447 times, 1 visits today)

Απορία στο νόμο Neumann

Καλημέρα σε όλους.

Θέλουμε να μετρήσουμε το φορτίο που διέρχεται από το ευαίσθητο γαλβανόμετρο κατά τη διάρκεια της μεταβολής της μαγνητικής ροής στο σωληνοειδές, λόγω της κίνησης του μαγνήτη, όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,317 times, 1 visits today)

Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη φυσική της Γ΄ Λυκείου

α5Χαιρετώ την παρέα. Προσπάθησα να συνοψίσω τα προαπαιτούμενα (της Φυσικής μόνο) για την τωρινή ύλη της Γ’ Λυκείου. Ελπίζω να βοηθήσει. Οποιαδήποτε παρατήρηση είναι δεκτή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,831 times, 1 visits today)

Ποιο θα ισορροπήσει;

Έχουμε τρία ομογενή στερεά σώματα των οποίων οι βάσεις είναι τραχιές (έχουν ειδική στρώση γυαλόχαρτου) και οι αναλογίες των πλευρών τους φαίνονται στο σχήμα. Διαθέτουμε και ένα κεκλιμένο επίπεδο, το οποίο είναι τραχύ (επίσης υπάρχει ειδική στρώση γυαλόχαρτου). Αν λοιπόν τοποθετήσουμε κάποιο από τα τρία σώματα με την τραχιά βάση πάνω στο κεκλιμένο αποκλείεται να ολισθήσει. Υπάρχει όμως η δυνατότητα ανατροπής. Αν η γωνία του κεκλιμένου με τον ορίζοντα είναι 60ο ποιο από τα τρία σώματα μπορεί να τοποθετηθεί στο επίπεδο αυτό χωρίς να ανατραπεί; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 517 times, 1 visits today)

Το συσσωμάτωμα ακινητοποιείται

Σώμα A μάζας m ισορροπεί ακίνητο δεμένο στο ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο στην επιφάνεια της Γης σε συνθήκες μηδενικών τριβών. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 667 times, 1 visits today)